Home About Browse Search
Svenska


Fröberg, Olivia, 2024. Temperament hos mjölkkor : mätmetoder och arvbarheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

Temperament hos mjölkkor är viktig för deras välfärd men även för stallpersonalens säkerhet. Idag ingår en viss selektion för temperamentegenskapen lynne hos mjölkkor men för att utveckla avelsarbetet skulle temperament behöva ingå som en mer omfattande egenskap. Denna litteraturstudie sammanfattar hur värdering av temperament hos mjölkkor är möjlig på gårdsnivå, vilka fördelar det finns med att lägga till temperament i avelsmålen för mjölkkor samt arvbarheten av temperamentrelaterade egenskaper. Metoderna som används vid bedömning av temperament baseras på beteenden och reaktioner hos korna när de utsätts för olika situationer eller stimuli. Studier har visat att arvbarheten för temperamentegenskaper ger förutsättningar för framgångsrik selektiv avel för temperament. Det finns även korrelationer mellan temperament och produktionsegenskaper som visar fördelar med ett tillägg av temperament i avelsmålen för mjölkkor. Fördelar med att lägga till temperament som del i avelsmålen kan antas vara ökad välfärd då djuren är mindre stressade och bättre anpassade för miljön de lever i. Ett förbättrat temperament kan ge förbättradsäkerhet för stallpersonalen men också högre mjölkproduktion, på grund av gynnsamma genetiska korrelationer mellan temperament och produktionsegenskaper. Resultatet från litteraturstudien visar att genom ökat selektionstryck för temperament i avelsmålen för mjölkkor kan ge förbättrad välfärd, förbättra produktion och främja hållbar mjölkproduktion genom hållbara djur samtidigt som det gynnar relationen mellan kor och människor.

,

Temperament in dairy cows is important for their welfare, but also for the safety of farm workers. Today, some selection is included for temperament traits in dairy cows, but to develop breeding further, temperament should be included as a more comprehensive trait. This literature review will examine how on-farm evaluation of temperament in dairy cows is possible, the benefits of adding temperament to the breeding objectives for dairy cows, and the heritability of temperament-related traits. The methods used to assess temperament are based on the behaviour and reactions of cows when exposed to different situations and/or stimuli. Studies have shown that the heritability of temperament traits may provide potential for genetic gain in selective breeding for temperament. There are also correlations between temperament and production traits that show benefits of adding temperament to the breeding goals for dairy cows. Benefits of adding temperament to the breeding goals can be assumed to be increased welfare as the animals are less stressed and better adapted to the environment they live in. Improved temperament can lead to improved safety for stable staff but also higher milk production, due to favourable genetic correlations between temperament and production traits. The results of the literature review show that adding temperament to the breeding goals of dairy cows and increasing selection for it can improve welfare, enhance production and promote sustainable milk production through sustainable animals while improving the relationship between cows and humans.

Main title:Temperament hos mjölkkor
Subtitle:mätmetoder och arvbarheter
Authors:Fröberg, Olivia
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Strandberg, Erling
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:Temperament, beteende, genetik, ärftlighet, mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20043
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 06:45
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics