Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 654.

Abrahamsson, Linn, 2008. Majsensilage i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Abrahamsson, Veronica, 2012. Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens intag av grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Abrahamsson, Veronica, 2010. Effekten av rollkur på hästens rörelsemönster och välfärd . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ahlberg, Catrine, 2016. Genetic analysis of maternal behavior and its effect on lamb survival. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ahlenbäck, Rebecka, 2014. Honan och ägget. First cycle, G2E. Upspala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Alanko, Terhi, 2009. Läggning och resning hos ungtjurar i liggbås : inverkan av båsfrontsutförande. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Alfredius, Hanna, 2011. Svenska mjölkkor på bete : värmens påverkan på beteende och produktion hos mjölkkor i en besättning med AMS. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Allard, Helena, 2010. Goat production in Laos and the potential of using Erythrina variegata as a feedstuff . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Allard, Helena, 2009. Methane emissions from Swedish sheep production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Almkvist, Astrid, 2015. Olika grovfoders påverkan på hästens magtarmkanal. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Almkvist, Astrid, 2023. Sensor based training registration in riding horses : possible association between training regimen and locomotion asymmetry. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Alveblad, Christine, 2021. Okonventionella grovfodermedel som krisfoder till nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alveblad, Christine, 2023. Probiotika till Mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Alvåsen, Karin, 2009. Minskande andelar kraftfoder i foderstaten under betesperioden : effekt på mjölkavkastning och betesbeteende hos mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Amnesten, Josefine, 2012. Beteendeförändringar vid användning av opioiden butorfanol till friska getter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Amnesten, Josefine, 2010. Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Anderberg, Anna, 2016. Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Anderholm, Fanny, 2020. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara. Second cycle, A2E. 2020: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Anderholm, Fanny, 2018. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Andersson, Amanda, 2017. Effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet : en studie i fem svenska smågrisbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Andersson, Amanda, 2015. Födelseordningens påverkan på smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Andersson, Andreas, 2017. Sociala beteenden hos grisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Andersson, Andreas, 2019. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Cornelia, 2020. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Cornelia, 2010. Utfodringens betydelse för hästens hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Eva, 2010. Metoder för hullbedömning av hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Eva, 2012. Ompressning av inplastat vallfoder - från rundbal till småbal. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Felicia, 2010. Alternativ till fiskbaserat foder till karnivora fiskar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Felicia, 2011. Fysiologiska förändringar vid administration av butorfanol till friska getter : Physiological changes in healthy goats when administered butorphanol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Andersson, Julia, 2012. Avelsarbete med mjölkproducerande getter – fokus på Norge och Frankrike. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Andersson, Julia, 2014. Behaviour and throughput of dairy cows when entering and exiting two types of parallel rotaries. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Lisa, 2010. Vaktelproduktion för ägg och kött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Lisa, 2012. The effects of two light programs on sleep in dairy cattle . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Magdalena, 2009. Nyttjande av korsningar i mjölkproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Andersson, Maria, 2007. Behaviour and dietary preferences of browse species by sheep on natural pasture in Ninh Thuan province in the south-central region of Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sara, 2012. Deltidsbete i stall med automatisk mjölkning : rastbete jämfört med produktionsbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sara, 2010. Olika mastitpatogeners inverkan på mjölkkvalitet och juverhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Sofia, 2015. Möjligheter att förutsäga kalvningstidpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2013. Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2013. Leverförfettning hos mjölkkor och dess koppling till utfodring under sintidsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2016. Mykotoxiner i hästfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2015. Nattbete med frivillig kotrafik mellan stall och bete i besättningar med omgångsmjölkning - effect av tillskottsensilage på kotrafik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Åsa, 2018. The development of the gastrointestinal tract in broilers : effects of access to feed, water and probiotics in the hatcher. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andrée, Lisa, 2009. Day to day variation in milk composition at udder quarter level. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ankarcrona, Ellen, 2009. Ankuppfödning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Annerstedt, Pauline, 2018. Spatial resolution threshold in layers and red jungle fowls : are there differences due to light intensity or light spectra?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Arvidsson, Robin, 2015. Dödlighet för mjölkkor och faktorer som påverkar dödsfallsfrekvensen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axberg, Jessica, 2014. Impact of EU-regulation on pigs’ welfare during transport. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axberg, Jessica, 2016. Welfare of cattle at livestock markets in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Axegärd, Caroline, 2017. Individual drinking water intake of dairy cows in an AMS barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axegärd, Caroline, 2013. Närproducerade fodermedel till mjölkkor : positiva och negativa aspekter på proteinrik fodergröda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Axelsson, Madeleine, 2009. Avel för hållbarhet och livslängd hos köttdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Axelsson, Madeleine, 2011. Kraftfodrets påverkan på återhämtningsförmågan hos hästar efter träning och transportering . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Back, Jeanette, 2010. The effect of hoof trimming on dairy cows´ behaviour, locomotion and production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Back, Josefin, 2009. Samband mellan överlevnad, tillväxt och pälskvalitet hos lammen och fruktsamhet och modersegenskaper hos tackan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Battersby, Emelie, 2014. Helsäd som alternativt grovfoder till mjölkkor och växande nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Battersby, Emelie, 2016. The behaviour and movement of dairy calves in low light intensities. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bengtsson, Christian, 2016. Association of genomic breeding values and parental average breeding values with future phenotypic performance in Swedish Red cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bengtsson, Christian, 2014. Fullfoder till mjölkkor i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bengtsson, Jenny, 2010. Mekanisering av häststall. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bengtsson, Jenny, 2012. Utgödsling på vatten spegel för mjölkkor - lantbrukarnas erfarenheter och effekter på stalluftens kvalitet.. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bengtsson, Magdalena, 2014. Faktorer som påverkar smågrisens födelsevikt och födelseviktens samband med överlevnad fram till slakt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bennerstål, Catja, 2009. Tidsåtgång i mjölkproduktion under betessäsong : inflytande av besättningsstorlek, samt mekaniserings- och automatiseringsgrad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Berg, Nina, 2012. Renal dysplasi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Berg Johansson, Johanna, 2011. Vilopuls hos 2-åriga varmblodiga travhästar i träning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berg-Johansson, Johanna, 2009. Biomarkers in equine bone and joint disorders. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Berger, Susanna, 2017. Hunden som modell för ärftlig retinopati hos människa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Berglund, Jessika, 2018. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglund, Jessika, 2020. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berglund, Paulina, 2019. Can eye-temperature variation from exercise explain behaviour profiles among trotting horses?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bergström, Mathilda, 2013. Hur mjölkfettet påverkas av olika utfodring av mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergström, Tove, 2011. Motivation for eating roughage in sows : as an indiction of hunger. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bergström, Tove and Johansson, Christina, 2009. Utfodring av hästar i tropiska klimat : möjlighet att använda regionala fodermedel i Tamil Nadu, Indien.. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berntsson, Hanna, 2017. Olika utfodringssystem till mjölkkor i Hallands län. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Berntsson, Hanna, 2012. Svenskodlade baljväxter som proteinfodermedel till fjäderfä. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bertilsson, Ida, 2017. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bertilsson, Ida, 2019. Phenotypic variation for BOAS within four brachycephalic dog breeds : can good welfare be obtained?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Birgersson, Matilda, 2013. Fertility before and after installation of Herd Navigator™. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Björck, Karolina, 2010. Renskötseln i Sverige ur ett historiskt perspektiv . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björk, Agnes, 2018. Detection of mutational sites in the CSN1S1 gene and analysis of αs1-casein composition of the milk in Swedish goats (Capra hircus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Björk, Agnes, 2016. Genetiskt motstånd mot gastrointestinala parasiter och Haemonchus contortus hos får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Björkegren, Lottie, 2013. Effects of two different light programs on milk yield, prolactin, IGF-1 and sleep in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkegren, Lottie, 2010. Samband mellan högt hull innan könsmognad och mjölkkors förmåga att producera mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkegren, Lottie and Johansson, Hanna, 2011. Contraction and relaxation of the myoepithelial cell : the role of myoepithelial cells in milk let-down. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Björkengren, Julia, 2016. Assessment of donkeys' welfare in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Björkengren, Julia, 2014. Stress och dödlighet hos slaktkycklingar under transport och slakt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bladh , Elin, 2011. Fysiologi och beteende hos golden retriever i hemmiljö och under en testsituation . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Blom, Maja, 2018. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blom, Maja, 2013. Use of dogs as odour detectors : a review of the scientific literture. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomander, Filippa, 2017. Evaluation of marbling bonuses : have it resulted in more marbled animals and what are the farmers perception. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Blomander, Filippa, 2015. Möjligheten att öka marmorering i nötkött med olika utfodringsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomberg, Hanna, 2015. Olika fettfodermedels påverkan på mjölkfettets koncentration av långa omättade fettsyror. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomberg, Hanna, 2017. Produktionsbete jämfört med rastbete för kor i ett försök med mjölkningsrobot och nattbete samt en intervjustudie med lantbrukare om erfarenheter av nattbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomdahl, Stina, 2019. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomdahl, Stina, 2015. Genomisk selektion inom köttraser. First cycle, G2E. 2015: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bonow, Sandra, 2014. Analys av linjär egenskapsbeskrivning vid treårstest för svenska varmblodiga ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bonow, Sandra, 2011. Genetisk variation i säsongsbunden reproduktion hos får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Borgenvall, Linnea, 2015. Effekter av olika typer av selentillskott till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Borgenvall, Linnea, 2018. Variation i nykalvade mjölkkors stående i tidig laktation i system för automatisk mjölkning : samband med kotrafiksystem, djurkategori och hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borling, Jenny, 2007. Antinutritionella substanser i åkerböna, ärter och blålupin vid utfodring till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Borling, Jenny, 2010. Feed improvement by energy efficient storage using Pichia anomala inoculated ensiled cereal grain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Boström, Marlene, 2009. Effekt på mjölkavkastning hos mjölkkor vid ökad andel bete i foderstaten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Boyner, Malin, 2015. Effect of a zinc amino acid complex on egg production, egg shell quality and external appearance in two laying hen genotypes housed in two different production systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Boyner, Malin, 2013. Effekt av gruppstorlek hos värphöns i inredda burar på välfärd och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Broström, Linn, 2013. New registrations in Swedish beef cattle breeding - with focus on temperament and cow weight. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Broström, Linn, 2011. Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bruhn, Kajsa, 2019. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Brändström, Lisa, 2014. Hur vet vi hur inavlade djuren är? - jämförelse av olika metoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Burri, Stina, 2012. Sjukdomsresistens eller sjukdomstolerans inom husdjursaveln - en jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bäckman, Karin, 2010. Tekniska och biologiska faktorers inverkan på lönsamhet inom mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckman, Karolin, 2012. The effect of additional nitrate and sulfur in the diet on the methane production in cattle. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckström, Julia, 2013. Inverkan av grisningsboxar, arbetsrutiner och utfodring på resultat i smågrisproduktionen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Bäckström, Julia, 2011. Jämförelse mellan renskötsel och betesbaserad fårskötsel. First cycle, G1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Börjesson, Mathilda, 2015. Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Börjesson, Mathilda, 2013. Mjölkningssystemen och mjölkningsrutinernas effekt på laktationskurvans uthållighet . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Emelie, 2017. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Carlsson, Emelie, 2011. Rädsla hos djur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Carlsson, Madeleine, 2014. Aggressivitet hos produktionsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Carlsson, Marie, 2009. Svansbitning hos grisar, arv eller miljö?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Carlsson, Åsa, 2012. Raps som fodermedel till slaktkycklingar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Choklikitumnuey, Phimphanit, 2019. Species identification of ticks collected in Skåne county and their role in the epidemiology of tick-borne Encephalitis (TBEV). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Christenson, Linnéa, 2021. To be a chick mother : variation in maternal care and its effect on chick behavioural development. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christenson, Linnéa H, 2016. Hoppkräftor (Copepoda) som föda till djur och människor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Christina, Eliasson, 2011. Aggressivt beteende hos suggor vid gruppering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Christvall, Lotta, 2010. Foderstatens fiber- och stärkelsehalt i svensk mjölkproduktion : en fältstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Clemensson Lindell, Ida, 2015. ATP bioluminescence to establish a test procedure for hygiene testing of liners and tubes on farm level : an investigation of the effect of ageing on the hygienic status of rubber liners and tubes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Clemensson Lindell, Ida, 2013. Phenotyping of Bali cattle and interviewing farmers in Indonesia - a minor field study. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Dahlberg, Amanda, 2019. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Amanda, 2017. Livscykelanalys av laxfiskar producerade i öppna och slutna system – en jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg Sundling, Emma, 2010. Mervärden inom svensk nötköttsproduktion : kommunikation och drivkrafter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dalemar, Elin, 2017. Cow traffic in an automatic milking rotary system : comparing single alley and open waiting area. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dalemar, Elin, 2015. Hornlöshet hos kött- och mjölkkor: nedärvning och samband med andra egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Danielsson, Rebecca, 2009. Metanproduktion hos mjölkkor utfodrade med hög andel grovfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Driscoll, Hanna, 2014. Betydelsen av att utfodra råmjölk till mjölkraskalvar tidigt – olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Driscoll, Hanna, 2017. Blandfoder eller separat utfodring till mjölkkor i AMS med fri kotrafik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dufmats, Josefin, 2014. Kotrafik i mjölkproduktion med automatiserad mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Duvelid, Emma, 2014. Kreatininutsöndring och kväveutnyttjande hos dikor som ges olika typer av grovfoder. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Duvelid, Emma, 2012. Ljusprogram för kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Edstam, Linnea, 2016. Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico : with focus on health and behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Edstam, Linnea, 2014. Orsaker till kolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ehrenkrona, Wilhelmina, 2020. Do growing pigs build sleeping nests? : a behavioural study in domestic pigs and European wild boar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ehrenkrona, Wilhelmina, 2017. Hormonella mönster under brunstcykel, tidig dräktighet och skendräktighet hos gris och hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Eken, Helena, 2009. Genetic characterization of belly spot and splashed white coat color in horses. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ekenberg, Victoria, 2017. Case study: phenotypic and economic effect of crossbreeding in a Swedish red and white dairy cattle herd. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Ekenberg, Victoria, 2015. Genetic parameters affecting leg length, leg weakness, hip- and elbow conformation in domesticated dogs, in comparison with pigs. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ekholm, Ebba, 2017. Genetisk bakgrund till fotröta hos får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ekholm, Ebba, 2019. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eklund, Maria, 2016. The dietary cation-anion difference and its impact on the milk production in dairy cows. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eklund, Maria Elisabeth, 2020. The digesta passage rate among dairy cows with different abilities to consume large quantities of roughage : its impact on the milk production, and the reliability of the chemical fibre marker. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ekroth, Lisen, 2013. Differences of progressive retinal atrophy in dogs. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ekström, Carin, 2013. En jämförelse mellan konventionell produktion av grisar inomhus och utomhus. . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ekström, Carin, 2015. Influence of claw health on fertility and milk production in dairy cows : an epidemiologic study from farms situated on the Aland Islands. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Elgemark, Emma, 2017. Grovfodrets partikelstorlek och dess inverkan på konsumtion och foderutnyttjande hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgemark, Emma, 2019. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgåsen, Ida, 2013. Hållbar konsumtion av nötkött och mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Elgåsen, Ida, 2015. Åkerböna till slaktkyckling - effekt av enzymtillsats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Christina, 2013. Variation in fattening pig exterior, gait and weight gain in commercial organic herds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eliasson, Christina and Isberg, Sophia, 2011. Production and composition of sow milk. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Thomas, 2015. Dairy waste - feed for fish?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eliasson, Thomas, 2018. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Emriksson, Stina, 2019. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Engström, Carolin, 2010. Placentan och livmoderns samspel och inverkan på utvecklingen av mjölkkörtelvävnad . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Alma, 2017. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Alma, 2019. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Ann, 2013. Genetisk modifikation möjliggör resistens mot mastit orsakad av Staphylococcus Aureus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eriksson, Ann, 2015. Increasing the knowledge of Bali cattle management - the key to maintain genetic variation and improve animal welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eriksson, Anna, 2015. Effekter av träning på den unga hästens rörelseapparat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Anna, 2017. Hantering av gödsel på svenska hästanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Caroline, 2013. How drinking behaviour in automatic milk feeders can be used as early disease detection. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Caroline, 2011. Orsaker till spensugning hos kvigor samt dess effekt på mjölkkörteln. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Elin, 2017. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Elin, 2015. Varför får kon kalvningsförlamning och hur kan förekomsten minskas. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Emelie, 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”. Second cycle, A1E. Umeå: (VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Eriksson, Emelie, 2015. Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Ida, 2013. Improvements in milking management through imitation of calf behaviour. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Jennifer, 2014. Effect of low light intensities on dairy cows’ behavior. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Jennifer, 2012. Tarmflorans påverkan på fetma. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Eriksson, Lisa, 2011. Tidig social kontakt mellan smågrisar från olika kullar, konsekvenser för tillväxt och beteende. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eriksson, Matilda, 2013. Kaninen som produktionsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Eriksson, Matilda, 2015. The effect of time left alone on cat behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson Borovicanin, Aleksandra, 2016. Miljöns inverkan på slaktkycklingars beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Fahlgren, Anna, 2019. Impact of human caregiving style on the dog-human bond. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fahlgren, Anna, 2018. Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Falk, Alexander, 2010. Artificiell insemination av får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Falk, Alexander, 2013. Variation in frequency of alleles in the MTNR1A gene with possible impact on ability of ewes to show oestrus out of season. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Felt, Veronica, 2016. Genetic analysis of conformation traits in Icelandic horses with focus on head morphology and body length. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Felt, Veronica, 2012. Leder kastrering av hanhundar till bättre djurvälfärd?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Ferm, Emelie, 2011. I vilken utsträckning kan hästar enbart utfodras med grovfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ferm, Emelie, 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Ferm, Emelie and Kangas, Niina, 2011. Milk composition and milk yield in mares. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Fernqvist, Therese, 2011. Dried distiller’s grains with solubles and Swedish grown soya beans as protein feeds for dairy bull calves. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fernqvist, Therese, 2009. Registrering och avel för brunstvisningsförmåga hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Forsberg, Frida, 2012. Idiopatisk epilepsi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Forsberg, Frida, 2014. Individual identification in pigs using microchips. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Forssell, Maja, 2016. Djurhälsa och näringsförsörjning i ekologisk grisproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Forssell, Maja, 2018. Milking routines, milk yield and udder health on smallholder dairy farms in Baringo, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Foschi Lundmark, Gabriella Eva, 2016. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Frendberg, Linn, 2012. Evaluation of physical properties of left-over food collected from hotels and restaurants as pig feed in urban and peri-urban areas of Kampala. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Frendberg, Linn, 2017. Grovfoder till lågdräktiga dikor med speciellt fokus på fiber och protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fridell, Agnes, 2017. Insekter som livsmedel : möjligheter och utmaningar i att designa avelsprogram. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Fridell, Agnes, 2020. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Friman, Johanna, 2016. Hur påverkar bakteriella tillsatsmedel ensilagets kvalité och produktionsförmåga?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Friman, Johanna, 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat : using hyperspectral imaging. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Furenbäck, Veronica, 2017. Negativ energibalans hos mjölkkor : mätmetoder och förebyggande management. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Furenbäck, Veronica, 2019. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gac Monreal, Ananai, 2014. Immunmedierad reumatisk sjukdom och steroidresponsiv meningit-arterit – en identifiering och jämförelse av två autoimmuna sjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gac Monreal, Ananai, 2017. Reindeer calving in enclosures : effect on the mother's activity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gottfridsson, Amelie, 2009. Vallväxternas proteinfraktioner ur växtfysiologiskt perspektiv och betydelsen för idisslarens proteinförsörjning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Granat, Angelica, 2016. Personlighet och fysiologisk profil hos djur : en komparativ studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Granberg, Lovisa, 2016. Biofloc technology : a new concept to produce feed to Swedish aquaculture. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Granberg, Lovisa, 2017. Genetisk analys av resultat vid det svenska bruksprovet för varmblodiga hingstar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Grönvall, Antonia, 2013. Animal welfare in Ethiopia: handling of cattle during transport and operations at Kera Abattoir, Addis Abeba. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gullstrand, Patricia, 2017. Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gundersen, Sofia, 2018. Genetisk variation hos allmogefår jämfört med andra nordiska raser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gundersen, Sofia, 2020. Strategies for keeping cow and calf together in six European countries. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gunnarsson, Emelie, 2014. Faktorer som inverkar på foderintaget hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Emelie, 2017. Poultry red mites in Swedish laying hen flocks : occurrence and efficacy to a selection of acaricides. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Fanny, 2019. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Fanny, 2017. Träning av förstagångskalvare i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Sofie, 2018. Atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gunnarsson, Sofie, 2020. Resistens mot Caprin artrit encefalit och genetisk variation i αS1-kasein genen (CSN1S1) hos svenska getter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gustafsson, Linnea, 2015. Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Gustafsson, Linnea, 2017. Production and management in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustafsson, Sanna, 2015. Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 veckor : vilka utmaningar kan finnas i slutet av den förlängda produktionsperioden?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustavsson, Hedvig, 2014. Inhysningssystem för växande ungtjurar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gustavsson, Hedvig, 2016. Locally available protein sources in diets of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) : A study of growth performance in the Mekong Delta in Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustavsson, Sandra, 2011. Celltal som mått på mjölkens kvalitet med avseende på mjölkens sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gåveby Sjöö, Natalie, 2015. Effekter av skendräktighet och kastration på tikens beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hagelberg, Moa, 2020. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hagelberg, Moa, 2018. Metoder som använts för att studera effekter av ljus avseende fysiologi och mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Haglund, Hanna, 2013. Improvement in agricultural production in a rural area of Cambodia between 2004 and 2011 - with an emphasis on small scale cattle production. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hamberg, Malin, 2013. Proteinkvalitet och biogena aminer i ensilage – effekt på mjölkkors hälsa & foderintag. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hamberg, Malin, 2021. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hammarberg, Sara, 2019. Olika administreringsmetoder av probiotika till smågrisar och dess effekt på tillväxt, hälsa och mikrobiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hammarberg, Sara, 2018. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hansson, Ida, 2012. Hur kan kalvningsförlamning förebyggas?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Ulrika, 2012. Ensiling characteristics of Banana peelings. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hansson, Ulrika, 2017. Fukt och fuktskador i ridhus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hedborg, Mathilda, 2016. Placing of enrichment and its impact on the distribution of hens in the outdoor run. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hedlund, Susanna, 2017. Chewing behaviour and particle size distribution in faeces in sheep fed silages of whole-crop barley and grass. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hedlund, Susanna, 2012. En jämförelse mellan linjära och traditionella bedömningssystem hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Heiwe, Isabella, 2013. Fördelar och nackdelar med att hålla ko och kalv tillsammans under kalvens första levnadsveckor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Heiwe, Isabella, 2015. Welfare assessments performed on Gotland ponies used as restorers of landscape biodiversity in the project “The Gotland pony as a conservationist – a way to promote biodiversity and conserve an endangered breed”. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Helander, Carl, 2009. Utfodring av torr eller stöpt hel kärna av korn, raps, åkerböna och ärt : effekt på träckegenskaper hos ickeproducerande tackor. Second cycle, A1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hellman, Stina, 2013. Genetiska och epigenetiska samband mellan näringsförsörjning och fertilitet hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Helmersson, Jannica, 2019. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Henningson, Ellinor, 2009. Brunstbeteendets relation till gyltans intag av genistein . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Henriksson, Frida, 2016. Födelseviktens inverkan på grisars överlevnad, tillväxt och slaktkroppskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Henriksson, Rickard, 2011. Genetisk analys av Svenska Vorstehklubbens jaktprov. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Henry Bergman, Sarah, 2019. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Henry Bergman, Sarah, 2017. Hästens behov av B-vitaminer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hjalmarsson, Fanny, 2012. Genomisk selektion och uppbyggnaden av avelsprogram hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hjalmarsson, Fanny, 2014. The effect of a lowered light intensity at night on cow traffic and milk yield in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hjelm, Cecilia, 2015. Genetisk bakgrund till ataxi hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hjelm, Cecilia, 2018. Identifying factors of importance for chick quality and traits that may predict chick quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmberg, Sofia, 2011. Infektionssjukdomen kolibacillos hos värphöns : orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrottsrisk . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmberg, Sofia, 2013. Luftkvalitet vintertid för frigående värphöns i stall utan tillsatsvärme : utvärdering av en föreslagen kontrollista. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmqvist, Lisa, 2010. Metabolism av mykotoxiner i våmmen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Holmqvist, Lisa, 2012. Validering av HOBO Pendant G data loggers förmåga att registrera beteenden och aktivitet hos suggor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Holmström, Linnéa, 2013. Fodder to ruminants within agroforestry systems in Rwanda - species and management. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmström, Linnéa, 2014. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmström, Sara, 2017. Exempel på exteriör avel hos hund – brakycefali och merle. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Holmström, Sara, 2019. How is feed-related behaviour in growing pigs affected by total mixed ration feed with intensively treated silage?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hultdin, Isabelle, 2014. Gener som påverkar mjölkens sammansättning hos ko. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hultdin, Isabelle, 2018. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hultman, Pernilla, 2013. Influence of providing objects to piglets before and after weaning on behaviour and weight gain. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hultén, Christine, 2014. Påverkar kvigans tillväxt och inkalvningsålder hennes framtida mjölkproduktion och produktiva livslängd?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hultén, Christine, 2016. The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows : milk yield, milk composition and milking time. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hylén, Gro, 2016. Genetically engineered animals in future breeding programs. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Hylén, Gro, 2018. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Högberg, Madeleine, 2011. Milk yield and composition in Swedish landrace goats (Capra hircus) kept together with their kids in two different systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Höök, Emma, 2015. Effects of milking system on plasmin and plasminogen activity in bovine bulk milk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Höök, Emma, 2013. Riskbedömning och val av betesmark för boskap i torra till halvtorra områden i Kenya. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Isaksson, Jessica, 2015. Miljökemikaliers påverkan på isbjörnars (Ursus maritimus) reproduktion och hur dessa kemikalier når djuren. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Isberg, Sophia, 2011. Effekten av suggans näringsstatus på fostertillväxt och smågrisöverlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Isberg, Sophia, 2013. Management factors influencing sow productivity in successful Swedish and Danish herds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jacobsson, Amanda, 2019. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jakobsson, Martin, 2014. Miljö och välfärd, för såväl djur som skötare i olika inhysningssystem för tjurar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jakobsson, Martin, 2016. Rutiner för belysningsanvändning och utformning av belysning i lösdriftsladugårdar för mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Anna, 2019. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur. Second cycle, A2E. skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Anna, 2018. Klövhälsa, klövverkning och underlag. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Sofia, 2011. Avel för minskad klimatförändring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jansson, Sofia, 2015. Produktionsnyckeltal och ekonomisk lönsamhet i mjölkproduktionen - en studie av 18 norrländska mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jansson, Towe, 2014. Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jansson, Towe, 2016. Indirect estimation of feed intake in dairy cows on pasture based on urine volume or water consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jennifer, Sundman, 2011. Lokala faktorer som hämmar mjölkbildningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jenssen Söderström, Sophie, 2010. Bacterial contamination of eggshells in conventional cages and litter floor systems for laying hens in Jordan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jerlström, Josefine, 2013. Animal welfare in Ethiopia : transport to and handling of cattle at markets in Addis Abeba and Ambo. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jerlström, Josefine, 2014. When and what determines the death of an animal? A study investigating the heart activity during slaughter of farm animals. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jibbefors, Hanna, 2015. Hållbar produktion med vetedrank och vallfoder till idisslare : utnyttja etanolproduktionens biprodukt som ett billigt och miljövänligt fodermedel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jibbefors, Hanna, 2017. Mineraler till svenska får : vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Joel, Nathalie, 2015. Verifiering av djurskyddskontroll - en fallstudie från Gotlands län. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Joel, Nathalie, 2013. Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johannesson, Rosie, 2020. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johannesson, Rosie, 2017. Tidsbudget för frilevande och uppstallade hästdjur samt dess inverkan på ättid och ätbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Anna, 2011. Effects of genotype, age and feed on the fat components of egg yolk. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Anna, 2014. Inhysningssystem för unga kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Anna, 2016. Synen på kalvar, råmjölkstillförsel och kalvrådgivning hos några svenska lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Caroline, 2014. Armeringsmatta och bark som markstabiliserande material på betesytor till mjölkkor - en utvärdering. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Caroline, 2013. Stereotypier hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Elin, 2019. Genetic variation in genes associated with brachycephaly. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Elin, 2017. Mutation i FOXI3 – orsaken till tre hårlösa hundraser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Hanna, 2010. Avel för hållbar produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Hanna, 2012. Genotype by environment interactions of claw health in Swedish dairy cattle in tie stalls and loose-housing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Janet, 2011. Review of the litterature and an attempt to evaluate intake levels of iodine and selenium in dogs with and without lymphocytic thyroiditis. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Jenny, 2015. Kotrafikens inverkan på kors födosöksbeteende och kapacitetutnyttjande av AMS. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Karin, 2012. Metabolit- och hormonnivåer som tidiga markörer för fruktsamhet och produktionsstörningar hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Karolina, 2008. Salt to ruminants and horses. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Lisa, 2015. Insulinresistens hos häst - riskfaktorer, förebyggande åtgärder och hantering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Lisa, 2017. The impact of gastrointestinal parasites on weight gain, activity patterns and behaviours in cattle on pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Matilda, 2018. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Matilda, 2016. Proteininnehåll i svensk spannmål -användning och betydelse för olika djurslag. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Micaela, 2015. Fixering av suggor under diperioden - hur påverkas djurvälfärd och smågrisdödlighet? Finns det några alternativa system?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Sara, 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring. First cycle, G2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Johansson, Sara, 2014. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Johansson, Sofie, 2011. Whole-crop maize silage for growing dairy bulls : effects of maturity stage at harvest and feeding strategy. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson Lindström, Caroline, 2014. Kullutjämning för högre smågrisöverlevnad – vilka smågrisar ska flyttas till vilken sugga, när och hur?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jonsson, Elin, 2017. Förbättrad nötköttsproduktion genom korsningar mellan mjölkkor och köttrastjurar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jonsson, Elin, 2015. Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jonsson, Elin, 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder. Second cycle, A1E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Josefsson, Alicia, 2019. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Jäderkvist, Kim, 2013. Genetic study of cryptorchidism in Swedish Icelandic and Standardbred horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jäderkvist, Kim, 2011. Styrd tillväxt och snabba foderstatsförändringar till växande slaktungnöt. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jönsson, Rebecka, 2015. Estimation of heterosis and performance of crossbred Swedish dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jönsson, Rebecka, 2013. Klöver i ensilage till suggor - effekter på reproduktion och produktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kajlöv, Ebba, 2018. Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos SWB med fokus på beteende och temperament. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kajlöv, Ebba, 2020. The production of colostrum from a feeding perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Jonna, 2010. Kraftfoders påverkan på hästars prestation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Jonna, 2013. Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kangas, Niina, 2013. Association of the DMRT3 nonsense mutation with pattern of locomotion in five different horse breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kangas, Niina, 2011. Giftiga växter för hästar på sommarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Anna, 2015. Hållbarhet av golv i grisningsboxen : en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlsson, Anna, 2009. Inverkan av foders växtöstrogener på fysiologiska processer hos produktions- och sällskapsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Karlsson, Anna, 2011. Seminalplasma : komponenter och dess betydelse för spermiens överlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Karlsson, Elin, 2016. Förekomsten av PDS i den europeiska grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlsson, Jenny, 2009. Fermenterat blötfoder till gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2009. Capacity studies on DeLavals sort gate DSG10. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2013. Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Johanna, 2015. Parasite detection in extensively hold Gotland ponies. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Karlsson, Katarina, 2017. En litteraturstudie om ojämna hovar och dess betydelse för hästars hållbarhet och prestation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Karlsson, Katarina, 2020. Linear assessment in Swedish Warmblood foals : and the relationship to linear traits described at Young Horse Test. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Karlsson, Klara, 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. First cycle, G2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Karlsson, Klara, 2019. Vinterlammsproduktion : lönar det sig?. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Malin, 2009. Does fructose promote obesity?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Karlsson, Markus, 2015. Hur organiseras kotrafiken i samband med produktionsbete i större besättningar med automatisk mjölkning?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Markus, 2013. Kotrafik med mjölkrobot och bete . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson, Sofia, 2017. Inhysningens betydelse för ridskolehästars beteende och välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Åsa, 2010. Bacterial contamination of egg shells in deep litter floor systems and conventional cages in Jordan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karlsson Lindgren, Fredrika, 2016. Evaluation of enclosure design, with focus on wild and domesticated herbivores in Swedish zoos. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karltorp, Amanda, 2016. EVOP - Arbetsmetod för förbättrad juverhälsa hos mjölkkor med inriktning mot infektiösa mastiter orsakade av juverbundna bakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Karltorp, Amanda, 2014. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kemstedt, Elisabeth, 2010. Hästhållningen i Ängelholms kommun - ur hästens välfärdsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kess, Evelina, 2019. Personality traits in competition dogs : a quantitative genetic study on competition dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kilsgård, Sofie, 2015. Faktorer som påverkar tillväxt hos kalvar under mjölkutfodringsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kindbom, Stephanie, 2015. Djurskyddsanmälningar i Västra Götalands län – en undersökning av faktorer som bidrar till att en anmälan klassificeras som obefogad. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kindbom, Stephanie, 2012. Ensiling wet brewer's waste in peri-urban areas of Kampala, Uganda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kivling, Susanna, 2012. Effect of grazing and housing system on dairy cows' hygiene, claw and leg health. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Klasson, Pauline, 2015. Näringsbehov hos moderlösa föl. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Klemets, Ida Sofia, 2019. Inavelsdepression hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kling, Stina, 2019. Halmhäckar – ett sätt att öka grisarnas undersökningsmöjligheter?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Korpinen, Caroline, 2014. Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Korpinen, Caroline, 2017. Maternal body condition : effect on time of calving, offspring survival and body weight in reindeer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kristensson, Thea, 2018. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Kristensson, Thea, 2015. Råmjölksinnehållets förändring över tid och dess inverkan på smågrisens immunförsvar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kvist, Daniel, 2012. Larver som kvalitativt proteinfodermedel i svensk fjäderfäproduktion . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Annie, 2015. Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Annie, 2013. Bete som enda näringskälla för häst under sommarhalvåret. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Filippa, 2014. Beteende som indikator på näringsmässig obalans hos idisslare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Filippa, 2019. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Matilda, 2021. Performance of dairy cows fed grass-clover silage or biorefined silage pulp of grass-clover silage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Matilda, 2018. Växtnäringsläckage från hästhagar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lawrence, Chameli, 2016. Association of the DMRT3 nonsense mutation with performance in Coldblooded trotters. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lawrence, Chameli, 2014. Genetiska analyser av kroppsmått hos häst . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lenngren Hysing, Paulina, 2016. Analysis of the methanogenic and acetogenic community structure in young calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lenngren Hysing, Paulina, 2013. Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lidholm, Lovisa, 2016. Effects of a single omitted milking on one udder quarter in high cell count dairy cows in an AMR system with or without re-sorting for a second milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lidholm, Lovisa, 2014. Våmacidos hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lilja, Johanna, 2019. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Liljenmalm, Felicia, 2017. Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer : en undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Liljenmalm, Felicia, 2015. Är ekologiska slaktkycklingar sjukare än konventionella?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lind, Angelica, 2010. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindahl, Emma, 2018. Vallfoder till häst : skillnader mellan konserveringsmetoder och dess inverkan på hästens digestion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindahl, Mart Emma, 2020. Kolhydratsammansättning och in vitro-gasproduktion i gräs vid simulerat hästbete. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindbäck, Michaela, 2009. Equine metabolic syndrome. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindell, Joanna, 2013. Maasai herding and milking strategies : a case study of goals and decision-making within the household. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindell, Joanna, 2011. Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Linder, Sanna, 2012. Mineralers betydelse och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med oorganiska källor till lantbruksdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Linder, Sanna, 2014. Selenium in Swedish sheep production. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Linder, Victoria, 2020. Gentling dairy calves : behavioural responses during brushing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Linder, Victoria, 2018. Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren, Erika, 2009. Validation of rumination measurement equipment and the role of rumination in dairy cow time budgets . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren, Fredrika, 2013. Från vilda till domesticerade djur - kan man gå ett steg längre?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lindholm, Jasmine, 2023. Mapping of feeding strategies in Swedish riding schools with different housing systems and its impact on horse health and body condition. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindholm, Jasmine, 2015. Strålbenshälta hos häst - vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lindkvist, Sofia, 2016. Inverkan av β-agonister (ractopamine) på grisars tillväxt och köttansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lindkvist, Sofia, 2019. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindqvist, Ellen, 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindqvist, Ellen, 2020. Feeding of dry cows : a good start on the lactation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindroth, Katrin, 2016. Nutrition-related risk factors for colic in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindroth, Katrin, 2014. Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindström, Hanna, 2014. Rovdjurs påverkan på produktionen i renskötseln. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindström Johansson, Louise, 2014. Ligghall för utegångsdjur – en sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindström Johansson, Louise, 2012. Positive human to cattle interactions and the possibilities to increase animal welfare, economy and safety for farmers. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ljunggren, Ida, 2015. Frequency of unsuccessful milkings in automatic milking rotary : effect on milk yield, lactose content and somatic cell count at udder quarter level. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ljunggren, Ida, 2012. Mineraler till får : fokus på kalcium, koppar, selen och magnesium. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundahl, Louise, 2015. Luftvägssjukdomar bland konventionella och ekologiska slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundahl, Louise, 2017. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundgren, Angelica, 2011. Crossbreeding in dairy cattle. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lundin, Martina, 2019. Effects of stockperson attitudes and handling on finishing pig behaviour and mental state. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundin, Martina, 2017. Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundmark, Ida, 2016. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundmark, Ida, 2014. Samband mellan digivning, avvänjning och mjölkens sammansättning med fokus på mjölkfett. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lundqvist, Hanna, 2018. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Hanna, 2020. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundqvist, Jessica, 2010. Inverkan av SPC på induktion av protein AF och produktionsresultat hos slaktkyckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lundvall, Josefine, 2013. Comparison of stable environment in prior approved and non-prior approved horse stables. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundvall, Josefine, 2011. Grupphållning av och dess påverkan på den domesticerade katten (Felis silvestris catus). First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundvall, Josefine and Saras-Johansson, Maria, 2011. Human-animal interactions in dairy production. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lätt, Kajsa, 2017. Kalciumomsättning och kalciumreglering : en jämförelse mellan värphöns och mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lätt, Kajsa, 2019. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Löfqvist, Ditte, 2014. Ekonomiska aspekter av stallhygien och djurskötarens ”djuröga” i grisproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Löfqvist, Ditte, 2016. Nutritional value of pastures in enclosure systems in semi-arid rangelands of Chepareria, West Pokot, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Löfstrand, Jenny, 2016. Faktorer som påverkar suggors sociala beteenden och effekter av aggressivt beteende vid grupphållning av suggor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Löfstrand, Jenny, 2018. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Macklin, Stefanie, 2016. Djurhälsa hos snabb- och långsamväxande hybrider i ekologisk slaktkycklingproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Macklin, Stefanie, 2018. Effects of grooving slippery concrete floors on dairy cows´ claw health, behavior, fertility and survival : farmers experience and herd data. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Magnusson, Anna, 2014. Ungtjurar i ekologisk produktion. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Magnusson, Anna, 2017. Whole crop barley silage and grass silage harvested at different stages of maturity : effects on feed intake, selection, digestibility and protein utilization in sheep. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Malmlund, Victoria, 2018. Hypokalcemi hos får. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Malmlund, Victoria, 2015. Mjölkfettsammansättningen som indicator på kons energibalans. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Markey, Carolina, 2011. Könsselektering av spermier från lantbrukets husdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Marklund, Denise, 2017. Hästhållning : en jämförelse av olika system. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Marklund, Denise, 2019. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Matilda, Birgersson, 2011. Betydelsen av utfodring under sintiden, sintidens längd och kalvningsintervallet med avseende på kons hälsa under kommande laktation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mattsson, Camilla, 2013. Brunstvisningsförmåga hos SRB- och Holsteinkvigor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Mattsson, Camilla, 2011. Olika identifieringsmetoder för häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Medved, Anna, 2020. Genetic and phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds : an evaluation of the screening programme and clinical symptoms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Medved, Anna, 2018. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mellgren, Emma, 2009. Bättre biff från specialiserade raser?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Muhonen, Sara and Lönn, Maria, 2003. The behaviour of foals before and after weaning in group. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Månsson, Ann-Christin, 2012. En enkätundersökning om paketkonservering av vallfoder i Sverige . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Månsson, Ann-Christin, 2010. Grovfoder för dikor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Månsson, Tove, 2010. Den tränande hästens behov av vitamin E och selen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Månsson, Tove, 2020. Pilotstudie: Duration av belastningsoch svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Möller, Maja, 2016. Förekomsten av aflatoxin B1 och ochratoxin A i kött och mjölk från livsmedelsproducerande djur samt dess påverkan på livsmedelssäkerheten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nihlstrand, Janina, 2016. Chicory and red clover silage to growing/finishing pigs and its influence on pigs' behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nihlstrand, Janina, 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel. First cycle, G2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Nilsson, Brita, 2015. Jämförelse av heltidsbete och deltidsbete: effekter på mjölkkors produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Brita, 2017. Klimatpåverkan från ekologisk nötköttsproduktion : en fallstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Britta, 2009. Skördesystem i vall, skördens storlek och foderkvalitet. Second cycle, A1E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Nilsson, Emma, 2019. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Nilsson, Emma , 2009. Mjölkkors behov av att ligga och att sova . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Filip, 2019. Dystocia in Swedish beef cattle : effects of different scoring systems on the genetic evaluation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nilsson, Filip, 2017. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Hanna, 2014. Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor : en utvärdering. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Hanna, 2011. Svenskproducerat proteinfoder till slaktsvin. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Lovisa, 2012. Hur mycket "mjölk" ska det vara i mjölken, och hur styr vi det?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nilsson, Lovisa, 2014. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Rebecca, 2011. Mjölkföretag i Skåne och Halland : management, produktion och ekonomi. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Rebecca, 2009. Optimal inkalvningsålder för rekryteringskvigor till mjölkproduktion : relaterat till data ifrån egen besättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Roger, 2016. Effects of omitting one udder quarter at one single milking : on milk production and SCC in mid and late lactating cows with or without re-sorting for a second milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson, Roger, 2014. Ensilering, en jämförelse mellan olika ensileringssystem . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Nilsson Edenfur, Sabina, 2014. Fågelreproduktion med fokus på värphöns. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Nilsson Edenfur, Sabina, 2018. Rectal and skin temperature of new born piglets born in two different systems. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Norberg, Pernilla, 2012. Effects of rubber alley flooring on cow locomotion and welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Norberg, Pernilla, 2010. Reproduktion och odling av ål. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Noréus, Stina, 2012. Förvildade husdjur : möjligheter och hot. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Noréus, Stina, 2014. Genetisk analys av prestationsdata hos connemaraponnyn. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nyman, Camilla, 2010. Magsår hos gris : förekomst och faktorer som påverkar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nyman, Camilla, 2013. Utfodring av hästar i Sverige 2011. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näslund, Karin, 2016. Habitat preferences and shelter seeking behaviour of extensively kept Gotland Ponies. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näslund, Karin, 2013. Välfärd hos frilevande hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Odmark, Isabella, 2017. Förutsättningar för selektion och bedömning av temperament hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Odmark, Isabella, 2020. The effects of floor system on production in automatic milking systems. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Oellig, Lisa, 2017. Genetiska parametrar som påverkar pälsegenskaper hos domesticerade djurarter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Oellig, Lisa, 2021. Sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer : en enkätstudie om svenska veterinärers kunskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Oliver, Joanna, 2013. Fuktig spannmål inokulerad med jäst och mjölksyrabakterier till växande grisar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Oliver, Joanna, 2010. Inhemsk trindsäd i fodret till suggor och smågrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Anna, 2019. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Anna, 2017. Foder till unga kycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Emilia, 2013. Gener som påverkar hästars fruktsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Emilia, 2016. Vilka egenskaper utmärker en bra hopphäst? : en analys av kvalitetsbedömningens hopprotokoll 1985-2005. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Emma, 2016. Kan inducerad hypokalcemi användas för att studera kalvningsförlamning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Emma, 2017. Success factors for profitable dairy farming : a qualitative study on Gotland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Lina, 2010. Is the modern pig suited for organic production environments?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Lina, 2012. Optimizing amount of straw for growing-finishing pigs : considering time spent in manipulative behaviour. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Olsson, Louise, 2009. En jämförelse av hästens tidsbudget och dygnsrytm : frilevande och i stall. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Mimmi, 2015. Kullutjämning i smågrisproduktion, strategi, genomförande och effekt på smågrisars hälsa, tillväxt och överlevnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Mimmi, 2012. Olika typer av strömedel till gris : effekter på beteende och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Pernilla, 2012. Ruminants´production within agroforestry systems in rural Rwanda : production benefits and problems. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Pernilla, 2014. The effect of low light intensities and red light on heart rate, blood pressure, respiratory rate and activity in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Oscarsson, Helena, 2011. Fårens anpassning till värme och kyla. First cycle, G2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Persdotter, Lisa, 2010. Piglet mortality in commercial piglet production herds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Persson, Hanna, 2012. Can increased activity recorded with help of activity monitoring sensor indicate an upcoming calving?. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Hanna, 2009. Kan ät- och liggbås påverka kornas välbefinnande?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Persson, Karin, 2009. The effect of sodium chloride on eggshell quality in laying hens : a review. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Petters, Frida, 2018. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Petters, Frida, 2016. Inverkan av foderstatens sammansättning på mag-tarmkanalens mikrobiota hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Emma, 2011. Metoder för reduktion av halten lättlösliga kolhydrater i vallfoder och jämförelse av analysmetoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Hanna, 2013. Djurskyddslagen och renskötseln . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Hanna, 2016. Elevated cluster take-off level and the risk of dry off in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Lisa, 2019. Cow traffic in an automatic milking rotary system : with or without parallel guiding of cows for milking. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Maria, 2016. Effekten av att använda olika informationskällor vid skattning av hingstars avelsindex inom SWB. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pettersson, Maria, 2014. Gener som påverkar pälsens utseende och hälsan hos hästrasen American curly. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pettersson, Therese, 2009. Ingen täckning av plansilor samt alternativa täckningsmaterial. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Ulrika, 2013. Egenskaper och kvalitetsaspekter hos kött från mjölkrasgetter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Petäjistö, Katrine, 2016. Skillnaden mellan galopphästars och dressyrhästars muskelfysiologi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Petäjistö, Katrine, 2016. The role of myostatin in Coldblooded trotter harness racing performance. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pihl, Sara, 2020. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pihl, Sara, 2018. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pilskog, Helen, 2010. Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pilskog, Helen, 2013. Möjligheter att göra temperamentsbedömning av hästar vid 3-årstest. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pättiniemi, Annika, 2015. Atopisk Dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Pättiniemi, Annika, 2021. Health status in riding school horses : housed individual or in group housing. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ragnmark, Victoria, 2010. Genetisk variation i mjölkens sammansättning, art- resp. rasvariation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ragnmark, Victoria, 2012. Sambandet mellan temperatursumma och näringsvärde i svenskt vallfoder . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rask, Karolin, 2019. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ratcovich, Elin, 2016. Strömedel till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ratcovich, Elin, 2021. Voluntary cow traffic in AMR : with or without teaser feed at milking. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Caroline, 2013. Effects of palmitic and stearic acids supplementation on milk yield, composition and milk lipolysis in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Caroline, 2012. Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Ulrica, 2016. Kotrafik under betessäsongen i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Robertsson, Ulrica, 2018. Utfodring med kompakt fullfoder : effekter på mjölkkors beteende, tidsbudget och mjölkproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rodriguez Arriola, Maria, 2017. Defining the terms : resistance, tolerance and resilience. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Rolandsdotter, Elin, 2009. Bogsår hos suggor : en studie om riskfaktorer och hur de kan förebyggas. Second cycle, A1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rudbäck, Linnea, 2010. Jämförelse av metoder att mäta genetisk variation hos djurparksdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Rudbäck, Linnea, 2013. Organic acids in liquid feed for pigs - palatability and feed intake. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rundberg, Anna-Linnéa, 2013. Inhysningsrelaterade faktorer som påverkar förekomsten av luftvägsinfektioner hos kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ryberg, Louise, 2012. Genernas påverkan på köttkvaliteten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Ryberg, Louise, 2014. Möjlighet att uppnå efterfrågad marmoreringsgrad hos nötkreatur vid slakt - enligt svenska produktionsförhållanden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rydmark, Hanna, 2023. Replacement of fish protein in fish feed : effects on the yeast flora in the gut of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rämö, Katarina, 2015. Feeding behaviour of juvenile mink housed in pairs or group in climbing cages. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rämö, Katarina, 2013. Hur förselektion av hästar till bedömning och tävling kan hanteras i avelsvärderingen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Rönnqvist, Elena, 2020. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rönnqvist, Elena, 2016. Mjölkproduktionssystem baserade på bete : förväntade effekter på avkastning och hälsa hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Saarsoo, Elisabeth, 2015. Feed intake, in vivo digestibility and protein utilization of grass, red clover and maize silages in sheep. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Saarsoo, Elisabeth, 2011. Olika typer av vallbaljväxtfoder till får. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandberg, Patricia, 2015. Nötkreaturs betesselektion på vallar baserade på fyra olika fröblandningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sandberg, Patricia, 2013. Prestationshöjande fodertillskott till häst . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Santesson, Sophie, 2013. Evaluation of Ectopar for the control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Saras-Johansson, Maria, 2011. Chewing behaviour of growing cattle. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Saras-Johansson, Maria, 2013. Human-cattle interactions and attitudes within dairy farming in Sweden and The Netherlands. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Schönborg, Therese, 2017. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Schönborg, Therese, 2020. Variation in protein profile of bulk milk from Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Selinus, Hanna, 2012. Hur påverkar inavel fruktsamheten hos häst?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Selinus, Hanna, 2015. Physiological (heart rate and cortisol concentration in saliva) and behavioural responses in horses to four reactivity tests compared to the trainer's opinion about the horses’ temperament. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sellberg, Anna-Karin, 2020. Inverkan av suggans ålder och utfodring på råmjölkens mängd och sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Sivertsson, Emelie, 2015. Genotyp – miljösamspel inom konventionell och ekologisk slaktsgrisproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Sivertsson, Emelie, 2018. Variation i liggbeteende hos nykalvade mjölkkor : samband med kotrafiksystem, laktationskategori, produktion och hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjödin, Martina, 2016. Genetisk diversitet inom svenska nötlantraser i jämförelse med kommersiella mjölkraser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Sjödin, Martina, 2018. The effects of inbreeding on litter traits in Hampshire dams. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Sjölin, Marie, 2010. Är merinokorsningar ett alternativ i jämtländsk fårhållning?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Skottheim, Britta, 2014. Hur stor betydelse har utfodrings- och avvänjningsstrategin för kalvens tillväxt och hälsa?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Solheim, Maria, 2013. Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Spellerberg, Liv, 2016. Effects of lighting on heart rates and respiratory rates in Calves. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Spellerberg, Liv, 2014. Renens domesticering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stahre, Elin, 2012. Livslängden hos kyllagrade spermier vid artificiell insemination hos häst - kan den förlängas?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Stattin, Cecilia, 2010. En översikt av kvävets kretslopp i vall, mjölkkor och gödsel : hur kan vi minimera miljöpåverkan?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stattin, Cecilia, 2012. Nursing technique and growth environment of Rabbit fish (Siganus guttatus) in the area of Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stenberg, Elin, 2015. Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stenberg, Elin, 2017. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Stennemark, Veronika, 2011. Lungmask och löpmagsnematod hos nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stoehr, Veronica, 2017. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Stolt, Linnea, 2013. Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SLB och SRB. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Stolt, Linnéa, 2014. Jäst i grönmassa för ensilering : en undersökning på svenska gårdar. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ström, Gunilla, 2012. Effect of botanically diverse pastures on the milk fatty acid profiles in New Zealand dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ström, Gunilla, 2010. Spelar tarmcellernas interna fettförbränning en roll i regleringen av födointag?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Strömgren, Anna, 2012. Mjölkureahalten som mått på vom-mikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Strömgren, Anna, 2012. Mjölkureahalten som mått på vommikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Subotin, Tina, 2012. Uppfödning av slaktgrisar (Sus scrofa domestica) i stora grupper : gruppstorlekens betydelse för grisars välfärd och produktionsresultat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Sundell Johnestedt, Jonna, 2011. Mastcellens funktion vid försvar mot infektioner. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sundgren, Sofie, 2012. Comparison of three IVC systems for mice, with focus on growth and nest building in juvenile mice. Second cycle, A1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sundman, Jennifer, 2013. Kortare sintid – hur påverkar det kons mjölkavkastning, metabolism, hälsa, hull och vikt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundström, Elin, 2016. Matavfall och biprodukter som alternativa proteinfodermedel till gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sundström, Elin, 2018. Variation av kobolt, selen och koppar inom och mellan fårbesättningar i Uppland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Svanberg, Tove, 2014. Inhysningssystemets påverkan på stress hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Svedberg, Elin, 2012. Påverkan av förhöjd inomhustemperatur på fysiologi, beteende och mjölkproduktion hos svenska lantrasgetter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Svedberg, Elin, 2010. Tungmetaller i metabolismen hos värphöns och slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sveen, Alexandra, 2012. Renen - en framtida mjölkproducent?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Sveen, Alexandra, 2015. Shelter use of horses during Swedish summer in relation to weather conditions and insect abundance. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Svensson, Elin, 2019. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Svensson, Johanna, 2011. Swedish farmers - are they entrepreneurs? : and is there a support function for LRF to fulfil?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Söderberg, Vera, 2010. The importance of Yeheb (Cordeauxia edulis) for Somali livestock production and its effects on body tissues when fed to Swedish domestic goats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Tegevall, Maria, 2017. Effects of take-off level at udder quarter level and feeding during milking on milk fat quality and milk somatic cell count in an automatic milking system. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Tegevall, Maria, 2014. Kalvningsförlamning och dess påverkan på mjölkkon . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Thellenberg, Karin, 2009. Nötköttsproduktion i Västerbotten. Second cycle, A1E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Thomsson, Ola, 2010. Mjölkraskorsningar i avelsvärdering av tillväxt hos svenska köttrastjurar. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Thorell, Karolina, 2009. Factors influencing pig behaviour during unloading from a transport. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tiilikainen, Hanna, 2021. Variations in the CCR5-gene and its effect on CAE, in goat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Tiilikainen, Hanna, 2018. The cow eye : function and effect of light on milk yield. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Toss Ekmyr, Elina, 2018. Effekten av toxinbindare i syfte att minska upptag och metabolism av deoxynivalenol. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Toss Ekmyr, Elina, 2020. Total proteolysis in bovine raw bulk milk of Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tufvesson, Carina, 2019. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Törner, Maria, 2013. Bakterietillväxt i strömedel till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vahlberg, Jessica, 2019. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Vahlberg, Jessica, 2016. Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Viklund, Johanna, 2020. Behaviour and hygiene of finishing pigs housed in ‘Moving floor’ pens : a comparative study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Viklund, Johanna, 2017. Inverkan av inavel hos våra husdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wahlgren, Paulina, 2018. Factors influencing variation in birth weight and its impact on later performance in Swedish Yorkshire pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wahlgren, Paulina, 2016. Tandslipning och tandklippning på smågrisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Walfridsson, Lina, 2010. Ull och ullkvalité i Sverige 1920-60. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wallberg, Emilia, 2013. Association between animal-based measures and register-based welfare indicators in dairy cows : a study of the advisory service "Ask the Cow" and the web report "Animal Welfare Signals". Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wallberg, Emilia, 2011. Small scale pig production in Takeo province in a rural area of Cambodia . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Lina, 2013. Köttkvalitet vid nötköttsproduktion i Jämtlands län . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Lina, 2011. Milk production in dairy cows and goats : a case study in the Nyando district in South-Western Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallberg, Sandra, 2010. Hästhållningen i Sverige 2009 : intervjuer med 52 hästhållare i 5 kommuner. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallgren, Torun, 2011. Genetisk variation i spermakvalitet, och dess koppling till galtars fruktsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wallgren, Torun, 2013. Variation in piglet mortality between and within satellites in a sow pool. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wallström, Emily, 2012. Agroprotein som fodermedel till slaktkyckling . Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wallström, Emily, 2010. Faktorer som påverkar magnesiumabsorptionen i våmmen hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wanhainen, Maria, 2016. Disease Control and Biosecurity Measures on Specialized Beef Rearing Units in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wanhainen, Maria, 2011. Majsensilage – effekt på konsumtion, tillväxt och slaktkroppskvalitet hos lamm. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wejdmark, Elin, 2016. Bonden i skolan – granskad ur en faktamässig och pedagogisk synvinkel. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wejdmark, Elin, 2014. Factors affecting the heifer´s age at pregnancy. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Werner Hallgren, Sofia, 2014. Sällskapsdjurens betydelse för människans hälsa och välbefinnande - effekten av oxytocin. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Westberg, Mikaela, 2015. Diabetes hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Westerback, Therese, 2011. Dogs' behavioural responses to repeated positive events. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westergren, Isabelle, 2017. Causes of variation in litter size in Swedish piglet production. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Westergren, Isabelle, 2016. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Westerståhl, Sofia, 2015. Emotionella tillstånd – hur kan vi mäta vad grisen känner?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Westerståhl, Sofia, 2020. Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wickström, Emelie, 2010. Effect of plant maturity at harvest of haylage on digestibility and faecal particle size in horses fed forage-dominated diets. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Widegren, Stephanie, 2020. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Widegren, Stephanie, 2018. Vätske- och elektrolytbalans hos den högpresterande hästen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Wik, Ellen, 2015. När och varför dör smågrisarna under diperioden?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wilhelmsson, Sofia, 2016. Comparison of behaviour and health of two broiler hybrids with different growth rates. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wilhelmsson, Sofia, 2014. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Willén, Agnes, 2011. Methane production from dairy cows : relations between enteric production and production from faeces and urine. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Winding, Sofie, 2014. Methane emission from nitrate-treated tannin rich feed for cattle in Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Winding, Sofie, 2018. Swedish dairy farmers’ attitude towards the use of antibiotics. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wingren, Josefin, 2018. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Winkler, Cecilia, 2021. Cytokine production in equine peripheral blood mononuclear cells induced by SvSXP, a Strongylus vulgaris excretory/secretory protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Winkler, Cecilia, 2019. Hästars insulinnivåer – koppling till ras och hull. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Winter, Nina, 2014. Hur påverkar gummigolv i grisningsboxen suggans liggtider, liggbeteende och hennes tid för att lägga sig?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Währn, Jolin, 2015. Effekt av sinläggning, värmestress och olika dagslängd på prolaktin med fokus på mjölkproduktion och immunförsvar hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Währn, Jolin, 2017. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wärnsberg, Emma, 2018. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Wärnsberg, Emma, 2020. Motion asymmetry and body fat in Swedish riding school horses : is there a connection?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Würtz, Mikaela, 2017. Att bedöma hygienisk kvalitet i grovfoder för hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Würtz, Mikaela, 2019. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Zanders, Sofie, 2014. Patellar luxation - a genetic study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Zanders, Sofie, 2011. Syringomyeli hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Zeric, Dijana, 2012. Importance of epigenetics in animal breeding : genomic imprinting. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

isaksson, jessica, 2017. Changes in dairy cows’ temperature. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

von Schlanbusch, Karin, 2016. Kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SH och SRB. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åberg, Malin, 2014. Jämförelse mellan sojaböna och åkerböna som proteinfoder till växande grisar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åberg, Malin, 2017. Svenska viltarters inverkan på foderproduktion. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Åström, Sofia, 2010. Urea som kvävekälla till växande ungnöt . First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östlund, Therese, 2011. Hur oberoende är de enskilda juverdelarna hos en mjölkko?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östlund, Therese, 2013. IgG-koncentrationen i plasma hos spädkalvar i förhållande till kvaliteten hos den första råmjölken och kalvarnas hälsa och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Östlund, Viktoria, 2011. Limb phasing Icelandic horses. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Östlund, Viktoria , 2009. Arbetsprov i fält på ridhästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Öwall, Johanna, 2013. Förebyggande av sandkolik hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Öwall, Johanna, 2015. Introducing lean production process model for the horse business sector in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:45 2024 CEST.