Home About Browse Search
Svenska


Oliver, Joanna, 2013. Fuktig spannmål inokulerad med jäst och mjölksyrabakterier till växande grisar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
415kB

Abstract

En stor del av energikostnaderna inom lantbruket går åt till att torka spannmål. Ett alternativ till torkning och ett sätt att minska kostnaderna är att lagra in och använda fuktig spannmål. Problemet med det kan vara att fuktig spannmål är en gynnsam miljö för skadliga mikroorganismer och kan ge stora problem om något går fel under fermenteringssprocessen och om lagringen inte blir stabil. Tidigare forskning med jästen Wickerhamomyces. Anomalus har visat på positiva egenskaper som bland annat hämmande av skadliga mikroorganismer och ökad tillgänglighet av fosfor. Syftet med denna studie var därför att utvärdera hur fuktig spannmål ympat med W. anomalus och mjölksyrabakterier påverkar smältbarheten av råprotein, kalcium och fosfor hos växande grisar samt att utvärdera hur jästen och mjölksyrabakterierna påverkar foderhygienen. Totalt ingick 6 kastrerade hangrisar (30±4) kg som genom operation försågs med en PVTC- fistel. Försöket var upplagt enligt en change-over design och pågick under sex perioder som innefattade fyra foderbehandlingar baserat på korn och premix; torkad (T), fuktig (F), fuktig ympad med W. anomalus (W) och fuktig ympad med W. anomalus och mjölksyrabakterier (WM). Resultaten visade att mögel kunde främst ses i foder T samt F i endast första perioden. Jäst kunde i princip ses i alla foder dock var innehållet lägre i de tre sista perioderna för foder W och WM. Enterobacteriaceae detekterades endast i foder T under hela försöket. Uppmätt pH var lägst i foder WM och högst i foder F. Ileal skenbar smältbarhet (AID), total skenbar smältbarhet (TTD) och standardiserad ileal smältbarhet (SID) visade inga signifikanta skillnader mellan T, F, W och WM på varken organisk substans, råprotein, kalcium eller fosfor. Försöket visade att det går utmärkt att utfodra grisar med fuktigt spannmål och ur hälsosynpunkt är de ympade fodren att föredra.

,

A large proportion of the energy costs in agriculture are used for high-temperature drying. An alternative method to high-temperature drying and a way to reduce costs is to store and use moist crimped grain. One problem with storing high moisture grain is that the environment is favorable for microorganisms and a malfunctioning airtight storage can lead to spoilage of fungi and mould. Earlier research with the yeast Wickerhamomyces anomalus have shown positive properties including inhibition of harmful microorganisms and increased availability of phosphorus. The purpose of this study was to evaluate moist crimped grain inoculated with W. anomalus and lactic acid bacteria on the digestibility of crude protein, calcium and phosphorus in growing pigs and to evaluate the effect of yeast and lactic acid bacteria on feed hygiene. Six castrated male pigs (30 ± 4) kg were surgically fitted with a PVTC – cannula. The experiment were arranged in a change-over design with six periods and four feed treatments based on barley and premix, dried (T), moist (F), moist inoculated with W. anomalus (W) and moist inoculated with W. anomalus and lactic acid bacteria (WM). The results showed mould in T during all periods and in F in the first period. Yeast was detected in every treatment, however, yeast was lower in the last three periods of W and WM. There were only Enterobacteriaceae in T throughout the experiment. Measured pH were lowest in WM and highest in F. Apparent ileal digestibility (AID), total tract digestibility (TTD) and standardized ileal digestibility (SID) showed no significant differences between T, F, W, and WM on organic substance, crude protein, calcium, and phosphorus. The experiment showed that it is possible to feed pigs with high moisture grain and the inoculated feed treatments are preferred with regarding to feed hygiene.

Main title:Fuktig spannmål inokulerad med jäst och mjölksyrabakterier till växande grisar
Authors:Oliver, Joanna
Supervisor:Lyberg, Karin
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:411
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Fuktig spannmål, Korn, Gris, Wickerhamomyces anomalus, Mjölksyrabakterier, Smältbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2287
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2287
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2013 09:13
Metadata Last Modified:06 May 2013 09:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics