Home About Browse Search
Svenska


Löfstrand, Jenny, 2016. Faktorer som påverkar suggors sociala beteenden och effekter av aggressivt beteende vid grupphållning av suggor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
460kB

Abstract

Aggressive interactions among group housed sows are currently an important and pressing issue. Group housing of dry sows is becoming more common but aggressiveness at grouping of sows causes a dilemma between the benefits of free movement on one hand and injuries and increased mortality and culling on the other hand. Moreover, aggressive interactions between sows cause impaired reproduction and production leading to lower profitability for the farmer. It is possible to reduce the degree of aggression at grouping of sows by changing housing conditions such as pen size, group size, group composition and feeding conditions. It is also possible that through socialization during early life of the gilts, improve their social skills. Improved social skills can reduce the proportion of aggressive interactions and accelerate the establishment of the social ranking during regrouping. For best results, it is appropriate to combine these methods and also include selective breeding for animals with good temper.

,

Aggressiva interaktioner vid grupphållning av suggor är idag ett problem av betydelse i kommersiell grisproduktion. Grupphållning av sinsuggor blir allt vanligare men aggressivitet vid gruppering av suggor orsakar ett dilemma mellan fördelar med lösgående djur å ena sidan och nackdelar med skador, utslagning och dödlighet å andra sidan. Aggressiva interaktioner mellan suggor kan även orsaka försämrad reproduktion och produktion hos suggorna, vilket leder till en försämrad lönsamhet för lantbrukaren. Det går att minska graden av aggressivitet vid gruppering av suggor genom att förändra inhysningen så som boxstorlek, gruppstorlek, gruppens sammansättning och utfodringsförhållanden. Det är även möjligt att genom social träning under gyltornas uppväxt förbättra deras sociala förmåga. Förbättrad social förmåga kan minska andelen aggressiva interaktioner och påskynda etablering av rangordning vid gruppering. För bästa resultat är det lämpligt att kombinera dessa metoder och att även i avelsarbetet selektera för djur med bra lynne.

Main title:Faktorer som påverkar suggors sociala beteenden och effekter av aggressivt beteende vid grupphållning av suggor
Authors:Löfstrand, Jenny
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:504
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:grupphållning, suggor, aggressiva interaktioner, socialt beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5498
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5498
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal structure
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2016 08:37
Metadata Last Modified:23 Jun 2016 08:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics