Home About Browse Search
Svenska


Hultdin, Isabelle, 2018. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
859kB

Abstract

The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8.9% of the Swedish Holstein dairy cattle were culled because of claw and leg problems during 2011 to 2014 and a Swedish dairy cow is productive on average 2.5 lactations. In 2011, a claw health index was included in the selection index of the Nordic countries (Sweden, Denmark and Finland), the Nordic Total Merit index (NTM), to improve claw and leg health and thereby also longevity. Since bulls from USA lack the information about claw disorders, would it be possible to use type traits as indirect traits for improving claw and leg health traits through breeding?
The aim of this study was to investigate if type traits estimated in USA could be used to select for improved claw and leg health and longevity in Holstein cattle in the Nordic countries. Genetic correlations have been estimated between, on one hand, estimated breeding values (EBVs) for type traits estimated in USA, with), on the other hand, EBVs for longevity, claw and leg health obtained from Nordic Cattle Genetic Evaluation (NAV).
Two data files were obtained, one from Holstein Association USA Inc. and one from NAV.
The data file from Holstein Association USA Inc. contained EBVs for type traits and the file from NAV contained EBVs for longevity and claw and leg health traits, for Holstein bulls with a minimum of 20 daughters. The data files were merged and that resulted in 610 bulls that had EBVs for claw and leg health – and type traits while 606 bulls had EBVs for longevity traits.
Reliability values were estimated from the mean number of daughters and the heritabilities for the various type traits from USA, while reliability values for the traits obtained from NAV were included in the data. Reliability values were then used to adjust the Pearson correlation coefficients between EBVs to estimate the genetic correlations. Significant results were further tested for linear and quadratic regressions.
In general, estimated genetic correlations were low and close to zero. Genetic correlations that were significantly different from zero were found between Longevity in lactation 1 – 5 (L1 – L5) and Stature (0.10 – 0.12), Sole ulcer (SU) and Strength (0.13), Claw index (CI) and Strength (0.12), SU and Body depth (BD) (0.16), CI and BD (0.16), Corkscrew claw (CSC) and Udder depth (UD) (0.13), CSC and Front teat placement (FTP) (-0.17) and CSC and Rear teat placement (RTP) (-0.13). All positive genetic correlations indicate that high scores for the type trait would increase longevity or resistance against claw disorders, while negative correlations indicate a decrease in longevity or resistance against claw disorders, if high scores are given for the type trait. Noteworthy, none of the feet and leg type traits showed genetic correlations different from zero with any of the claw and leg health traits, however, some udder type traits did. The test of linear and quadratic regressions did not show any significant results.
Based on the results from this study, EBVs for type traits estimated in USA are not suitable to use as indirect traits for the improvement of claw and leg health and longevity in the Nordic countries, if the improvement should be effective. The genetic progress within claw and leg health traits could be hampered when semen from bulls, which lack EBVs for claw and leg health, is imported to the Nordic countries. Therefore, including a claw and leg health index in other countries would be preferable.

,

Rasen Holstein är känd för sin höga mjölkavkastning som bland annat uppnåtts genom ensidig selektion för mjölkmängd men med försämrade funktionella egenskaper som konsekvens. Ben och klövsjukdomar är en vanlig orsak till ofrivillig utslagning. 8,4% till 8,9% av svenska Holstein kor slogs ut på grund av ben och klövsjukdomar under åren 2011 till 2014 och en svensk mjölkko är produktiv i genomsnitt 2,5 laktationer. År 2011 infördes ett index för ben- och klövhälsa i de nordiska länderna (Sverige, Danmark och Finland) i det gemensamma avelsindexet Nordic Total Merit index (NTM) för att förbättra ben- och klövhälsa och därigenom mjölkkornas livslängd. Syftet med denna studie var att undersöka om avelsvärden för exteriöregenskaper skattade i USA kan ersätta avelsvärden för ben- och klövhälsa i de nordiska länderna, för rasen Holstein. Genetiska korrelationer har skattats mellan avelsvärden för exteriöregenskaper skattade i USA med avelsvärden för livslängd och med avelsvärden för egenskaper inom ben- och klövhälsa skattade i de nordiska länderna.
Data innehållande avelsvärden för exteriöregenskaper erhölls från Holstein Association USA Inc. som matchades med data från Nordisk avelsvärdering (NAV) innehållande avelsvärden för egenskaperna livslängd och ben- och klövhälsa, för Holstein tjurar med minst 20 döttrar. Avelsvärden för exteriöregenskaper samt ben- och klövhälsa återfanns hos 610 tjurar medan avelsvärden för livslängd återfanns hos 606 av dem. Avelsvärdenas säkerhet för egenskaperna som erhölls från NAV var inkluderade i datafilen medan säkerhet för exteriöregenskaperna från USA beräknades genom att använda medelvärdet för antalet döttrar och arvbarheterna för de olika exteriöregenskaperna. Säkerhetsvärden användes sedan för att justera korrelationen mellan avelsvärden och skatta den genetiska korrelationen. Genetiska korrelationer som var signifikant skilda från noll testades för linjära och kvadratiska samband.
Majoriteten av de skattade genetiska korrelationerna var låga och nära noll. Genetiska korrelationer som skilde sig signifikant från noll var de mellan: Livslängd i laktation 1 – 5 (L1 – L5) och Bröstbredd (Strength) (0,10 – 0,12), Klövsulesår (SU) och Strength (0,13), Klövindex (CI) and Strength (0.12), SU and Kroppsdjup (BD) (0.16), CI and BD (0.16), Korkskruvsklöv (CSC) and Juverdjup (UD) (0.13), CSC and Spenplacering fram (FTP) (-0.17) and CSC and Spenplacering bak (RTP) (-0.13). För alla positiva genetiska korrelationer innebär högre poäng för exteriöregenskapen en ökad livslängd eller resistens för ben- och klövsjukdomar. För negativa genetiska korrelationer gäller det motsatta, högre poäng för exteriöregenskapen medför kortare livslängd eller minskad resistens mot ben- och klövsjukdomar. Noterbart är att ingen exteriöregenskap inom gruppen för ben och klövar uppvisade signifikanta resultat med någon av egenskaperna för ben- och klövhälsa. Däremot erhölls signifikanta resultat mellan egenskaper för juverexteriör och ben- och klövhälsa. Signifikanta resultat återfanns inte i analysen för linjära och kvadratiska samband.
Resultaten från denna studie visar att avelsvärden för exteriöregenskaper skattade i USA inte
är användbara som indirekta egenskaper i hänseende att förbättra ben- och klövhälsa i de Nordiska länderna. Det genetiska framsteget inom ben- och klövhälsa kan försämras om import av tjurar, som saknar avelsvärdering för ben- och klövhälsa, används i avel i de nordiska länderna. Därför är det fördelaktigt om fler länder inkluderar ett selektionsindex för ben- och klövhälsa.

Main title:Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle
Authors:Hultdin, Isabelle
Supervisor:Strandberg, Erling
Examiner:De Koning, Dirk-Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:492
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:genetic correlation, type traits, claw and leg health, longevity, Holstein, dairy cattle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:05 Mar 2018 10:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics