Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Elin, 2016. Matavfall och biprodukter som alternativa proteinfodermedel till gris. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
419kB

Abstract

Abstract
The aim of this literature study was to investigate the possibility of using food waste and by-products as protein feed for pigs, and why it is not done to a larger extent today. It is important to find new sustainable feed products that can be fed to farm animals for several reasons, in particular to reduce the environment impact. Since pigs are omnivorous and monogastric, they have the potential of converting food waste and by-products to high quality protein in form of muscle tissue, which in turn can be consumed by humans. Rules and prohibitions against the use of this sort of feed primary depends on former diseases outbreaks, caused by for instance different viruses such as Hepatitis-E virus (HEV). These viruses can be present in some of the by-products and there is a risk that they can be spread to both animals and humans. Many studies have shown that heat treatment of meat products inactivates these viruses, and with the improved knowledge we have today it would probably be possible to feed food waste and by-products to our animals in a safe way.

,

Sammanfattning Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka möjligheter det finns för att kunna utnyttja matsvinn och biprodukter som proteinfoder till gris och varför det inte görs i större utsträckning idag. Det är av intresse att hitta nya hållbara fodermedel till våra produktionsdjur av flera anledningar, bland annat för att reducera miljöpåverkan. Eftersom grisar är omnivora och enkelmagade, har de möjlighet att utnyttja matsvinn och biprodukter och omvandla det till högvärdigt protein i form av muskelvävnad som sedan kan användas för humankonsumtion. Regler och förbud mot användning av animaliska biprodukter som finns idag beror främst på tidigare sjukdomsutbrott som orsakats av bland annat virus så som Hepatit-E virus (HEV). Dessa kan existera i vissa biprodukter och utgör därför en risk för både djur och människa. Många studier har visat att upphettning av köttprodukter inaktiverar dessa virus och med den ökade kunskap vi besitter idag är det förmodligen möjligt att utfodra matsvinn och biprodukter till våra djur på ett säkert sätt.

Main title:Matavfall och biprodukter som alternativa proteinfodermedel till gris
Authors:Sundström, Elin
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:563
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Insekter, fiskensilage, zoonos, värmestabilt, hepatit-E, mul- och klövsjuka, TSE, svinpest, Insects, fishsilage, zoonose, thermal stability, hepatitis E, foot-and-mouth disease, swine fever
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2016 09:46
Metadata Last Modified:17 Jun 2016 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics