Home About Browse Search
Svenska


Stoehr, Veronica, 2017. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Hästens foderstat ska helst bestå till stor del av grovfoder i form av be-tesgräs eller konserverat vallfoder på grund av digestionskanalens utse-ende. Idag finns det ett flertal upptäckta hälsostörningar som är utfodrings-relaterade, till exempel insulinresistens, som kan utlösa fång vid för högt innehåll av socker, vilket bidrar till att det är viktigt med kunskap om socker-innehåll i fodret för sådana hästar. Innehållet av lättlösliga kolhydrater (water soluble carbohydrates, WSC) varierar på grund av många olika fak-torer. I betesgräs är det främst gräsart, det botaniska utvecklingsstadiet och klimat som styr koncentrationen av WSC jämfört med konserverat vallfoder där det främst är skördetidpunkt och konserveringsmetod som påverkar WSC-koncentrationen. Denna litteraturstudie sammanfattar olika studier som undersökt hur de olika faktorerna påverkar koncentrationen av WSC. Studiernas resultat visade att dygnsvariationer förekom i betesgräset. Kon-centrationen av WSC i betesgräs påverkades av temperatur, mängd solljus och nederbörd. I konserverat vallfoder hade blötläggning, förtorkning och användning av bakteriella inokulanter en reducerande effekt på WSC. I inplastat foder sker det en fermentation med hjälp av mjölksyrabakterier som utnyttjar glukos som näring vilket bidrar till en reduktion av WSC. I hö är det framförallt skördetidpunkt som styr WSC-koncentrationen. Det går att påverka innehållet av socker till en viss del i konserverat vallfoder genom att välja konserveringsmetoder som har en reducerande effekt på WSC-koncentrationen, medan innehållet av WSC i betesgräs påverkas till stor del av klimatet som inte går att styra.

,

The feed ration of a horse should consist largely of roughage, in the form of pasture or grass forage because of the digestive constitution. Today, there several detected health disorders that may be related to feeding, such as insulin resistance, which can cause laminitis if the forage had a high content of sugar. Therefore, it is important to have knowledge of the sugar content in the forages for such horses. The content of water soluble carbo-hydrates (WSC) in conserved forages varies due to many different factors. In pasture grass, it is mainly the species of grass, the botanical develop-ment state of the plant and the climate that controls the concentration of WSC, compared to conserved grass forage, where it is mainly the time of harvest and the method of conservation that affects the WSC-concentration. This literature review summarizes various studies which examine how the various factors affect the concentration of WSC in pasture grass and con-served forage. The results of the studies showed that daily variations occur in WSC-concentration in pasture grass. The concentration of WSC is con-trolled by temperature, the quantity of sunlight and rainfall in growing grass. In conserved forage, soaking, wilting and use of bacterial inoculants had a reducing effect of WSC-concentration. In silage forage, lactic acid bacteria utilize glucose as substrate during fermentation, while in hay where it is mainly the time of harvest that controls the WSC-concentration. It is thereby to influence the WSC content to a certain extent in grass forages by select-ing conservation methods that have a reducing effect on the WSC-concentration, while the content of WSC in pasture grass is affected largely by the climate that is uncontrollable.

Main title:Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst
Authors:Stoehr, Veronica
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Udén, Peter
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:604
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:dygnsvariation, gräsart, klimat, konserveringsmetod, WSC-koncentration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed composition
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 11:41
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 11:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics