Home About Browse Search
Svenska


Axberg, Jessica, 2016. Welfare of cattle at livestock markets in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Ethiopia, cattle have an important role in the farming system and are the main source for meat and milk. The cattle production also provides employment opportunities and cash income, which is important, especially for the poor and landless households in Ethiopia. However, there are several constraints limiting the production and ultimately affecting the animal welfare negatively. The goal of this study was to investigate the welfare of cattle at different markets in Ethiopia and the study was based on animal-, resource- and management measures. The assessment was carried out through health recordings of the animals, observations of the management practices at the markets, and interviews with the stakeholders. The study was carried out at three cattle markets, Kera market and Kara market which are located in Addis Ababa and Gudar market which is located in Ambo. The health recordings involved the following parameters; lameness, body condition scoring, lesions/swelling, cleanliness, hoof health, diarrhea, ocular and nasal discharge. In order to comply with the cattle markets in Ethiopia, the assessments were based on a modified animal welfare protocol. All parameters were scored using a 4-level scale and a total of 94 animals were scored during the recordings. Also, at every observation the surroundings at the markets were observed and several factors were taken in-to account; weather, number of people and animals present at the market, feed and water sources and if animals were tied or walked loose. Five interviews were conducted and an interview form was outlined in advanced. The questions focused on how far the animals had been transported (by walking or by vehicle), food and water availability (during transport and after arriving at the market) and if there were any sick or injured animals. Questions were also asked regarding the management practices at the markets.
The results indicated that body conditions, lesions/ swelling, and cleanliness were the most common welfare problems for the animals. For all animals, 60 % were scored thin or very thin, and 55 % of the animals had minor or moderate signs of lesions/swelling. Approximately 60 % of the animals were minor or moderately dirty to their body, indicating that the cleanliness of the animal was low. Furthermore, lack of feed and water, ineffective management practices, lack of proper handling of animals and lack of education were common problems at the markets in Ethiopia. The results also showed that the animals were often beaten or hit with sticks. Also, the transport of cattle to the markets, either by truck or by walking with the animals, is ineffective and subjects the animals to stressful environments that also increases the risk or injuries. In order to improve the welfare of cattle at the markets there is a need to give the animals proper feed and water which meets their requirements, educate stakeholders, apply more effective management routines. Furthermore, enforce laws and regulations regarding animal welfare, which the authorities control and that non-compliance are followed by sanctions.

,

Nötkreatur spelar en viktig roll för jordbrukssektorn i Etiopien och djuren är den främsta källan för mjölk och kött. Dessutom ger nötkreatursproduktionen en ökad sysselsättning och är en viktig inkomstkälla, speciellt för de fattiga och ägandelösa i Etiopen. Dock är produktionen väldigt begränsad av en rad faktorer som har en negativ effekt på nötkreaturens välfärd. Målet med denna studie var att undersöka välfärden för nötkreatur på djurmarknader i Etiopien och grundade sig på djur-, resurs- och skötselbaserade mätningar. Detta utfördes genom att studera djurens fysiska hälsa, beskriva rutinerna på marknaderna och genom intervjuer med de som hade ansvar för djuren. Studien genomfördes på tre olika boskapsmarknader, Kera marknad och Kara marknad som ligger i Addis Ababa och Gudar Marknad som ligger i Ambo. Hälsobedömningen inkluderade följande parametrar; hälta, hull, sår/svullnader, renlighet, klövhälsa, diarré samt okulär och nasal utsöndring. Protokollet för hälsobedömningen var modifierad och anpassad för att kunna studera nötkreatur på boskapsmarknader i Etiopien. Bedömningen genomfördes med hjälp av en 4-gradig skala och totalt 94 djur graderades under hälsobedömningarna. Under varje observation antecknades miljön på marknaderna och flera faktorer noterades såsom väder, antal människor och djur, mat- och vattentillgången och om djuren var bundna eller gick lösa. Fem intervjuer genomfördes och ett frågeformulär användes under varje intervju. Frågorna fokuserade på hur djuren hade transporterats till marknaden (på lastbil eller genom vandring), mat- och vattentillgången (under transport och på marknaden) samt om det fanns sjuka eller skadade djur. Frågor ställdes också angående rutiner och skötsel på marknaden.
Resultaten från insamlade data indikerade att hull, sår/svullnader samt smutsiga djur var de vanligaste hälsoproblemen. Av alla djur bedömdes 60 % vara magra eller mycket magra och 55 % av djuren hade mindre eller måttliga sår/svullnader på kroppen. Cirka 60 % av djuren var mindre eller måttligt smutsiga. Dessutom var avsaknad av foder och vatten, ineffektiva rutiner på marknaden och brist på kunskap vanliga välfärdsproblem på marknaderna i Etiopen. Resultaten visade också att djuren behandlades och hanterades ovarsamt och slogs ofta med pinnar. Transporten av djuren till marknaderna var ineffektiv och utsatte djuren för en ny miljö som kan vara stressande och dessutom öka risken för skador. För att förbättra välfärden krävs det att djuren får tillräckligt med foder och vatten som möter deras näringsbehov, utbilda de personer som har hand om djuren och tillämpa mer effektiva skötselrutiner på marknaderna. Även införa lagar och regler om djurskydd, som kontrolleras av myndigheter och är försedda med sanktioner om de inte efterlevs.

Main title:Welfare of cattle at livestock markets in Addis Ababa and Ambo, Ethiopia
Authors:Axberg, Jessica
Supervisor:Gebresenbet, Girma and Hultgren, Jan and Lidfors, Lena
Examiner:Berg, Charlotte
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:646
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Ethiopia, welfare, cattle, animal markets, health, management practices
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:30 Sep 2016 08:23
Metadata Last Modified:30 Sep 2016 08:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics