Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Amanda, 2017. Effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet : en studie i fem svenska smågrisbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

Den här studien undersökte effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet i fem svenska smågrisbesättningar. Temperaturmätningar under transport av semindoser från seminstationerna till besättningarna genomfördes. Därefter samlades dräktighetsresultat in från respektive besättning och semistrukturerade intervjuer genomfördes i besättningarna med fokus på områden som berör hantering av suggor och gyltor. Temperaturmätningarna genomfördes under 57 seminleveranser under perioden 29 september till 29 december 2016. Dräktighetsresultat samlades in och intervjuer genomfördes under perioden 10 februari till 14 mars 2017. Det totala antalet levererade semindoser under mätperioden var 4 004 fördelade på 57 leveranser och totalt seminerades 2 003 suggor och gyltor. Temperaturen under varje transport delades in i tre variabler; min, medel och max temperatur, variablerna i sin tur gjordes om till temperaturklasser; låg, medel och hög. De statistiska analyserna kunde inte påvisa någon signifikant effekt av transporttemperaturen på dräktighetsresultatet. Dock pekar den generella trenden på att dräktighetsresultatet var högre för transporttemperaturer som klassats som medel, 18 till 23 °C, jämfört med transporttemperaturer som klassats som låg eller hög. Skillnaden i dräktighetsresultat som observerades mellan de olika temperaturklasserna var upp till sju procent. Besättning visade sig ha en betydande effekt på dräktighetsresultatet. En styrka med studien är att den genomfördes i kommersiella smågrisbesättningar och tendensen med ett högre dräktighetsresultat vid en transporttemperatur som klassats som medel har en praktisk betydelse. Dock hade fler leveranser och besättningar behövt inkluderas och besättningarna hade behövt vara slumpmässigt utvalda för att genomföra statistiskt relevanta analyser som det går att dra generella slutsatser från för alla svenska smågrisbesättningar.

,

The aim of this study was to investigate the effect of transport temperature of AI-doses on the pregnancy rate. Temperature measurements during transport from AI-stations to farms were performed. The pregnancy results were collected from each farm and semi-structured interviews were done. The interviews were focused on sow management. Temperature measurement were performed during 57 semen transports and the total amount of delivered doses was 4 004. In total the number of sows and gilts inseminated was 2 003. The temperature during transports were described by three variables (min, medium, max) and in turn the variables were transformed to temperature classes (low, medium, high). The statistical analyses could not show any significant effect of transport temperature on pregnancy rate. But the generally trend point out that the pregnancy rate is higher for transport temperatures in the medium class, 18 to 23 °C, compared to the temperatures classed as low or high. The differences were up to seven percent. Herd turned out to have a significant effect on the pregnancy rate.

Main title:Effekten av semindosernas transporttemperatur på dräktighetsresultatet
Subtitle:en studie i fem svenska smågrisbesättningar
Authors:Andersson, Amanda
Supervisor:Wallenbeck, Anna and Strand, Theres
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:529
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:AI, semin, semingalt, transporttemperatur, semintransport, dräktighetsresultat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2018 09:44
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics