Home About Browse Search
Svenska


Ljunggren, Ida, 2012. Mineraler till får : fokus på kalcium, koppar, selen och magnesium. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
181kB

Abstract

Utfodring som ger en god mineralbalans är avgörande för att fåren inte ska drabbas av brist- eller toxicitetssjukdomar. Optimal mineralutfodring minimerar hälsoproblem hos fåret vilket leder till högre lönsamhet för lantbrukaren.
Om mineralutfodringen brister resulterar detta till lägre tillväxt, avkastning samt produktion vilket ger konsekvenser för lantbrukaren. Även sjukdomar kan uppkomma där följderna kan ha dödlig utgång för fåret. För att förebygga sjukdomarna är det viktigt att utfodra med rätt mängd mineraler vid rätt tidpunkt. Detta kan vara mycket svårt då mängden mineraler beror på många faktorer som kön, ålder, ras, stress, antal foster samt var i livsproduktionscykel fåret är. Hänsyn till interaktionen mellan mineralerna är också av stor betydelse, då mineraler påverkar varandras upptag och utnyttjande positivt eller negativt. Fokus bör därför inte ligga på enskilda mineraler utan till förhållandet mellan dem, såkallade kvoter. Den period som är mest kritisk vad gäller mineraltillförseln är sen dräktighet och ganska snart efter lamning. Klarar man av att tillgodose behoven då har man ganska bra förutsättningar att slippa problem som beror på mineralbrist. Uppmärksamhet bör tillägnas under betessläpp, då fåren kan utveckla bristsymtom som bland annat beteskramp och muskeldegeneration.

,

Feeding that gives a good mineral balance is crucial in the prevention of mineral deficiency or toxic diseases in sheep. Optimal mineral feeding minimizes health issues among sheep, which is more profitable for the farmer. If the mineral feeding fails, this would result in lower growth, yield and production, which generates consequences for the farmer. Diseases that may result in death for the sheep may also occur. To prevent such diseases, it is important to feed the right amount of minerals at the right time. This could be very hard as the amount of minerals needed is affected by plenty of factors such as sex, age, breed, stress, amount of fetuses, and where the sheep is in its productive life. Consideration of interactions between different minerals is also very important; minerals affect each other both positively and negatively. Therefore, focus shouldn't be put on individual minerals, but rather on the relationship between them, so called quotas. The period that is most critical when it comes to mineral supply is late gestation, and pretty soon after lambing. If you manage to fulfill the needs, you have good conditions to avoid problems related to mineral deficiency. Focus should also be dedicated when the seep are let out on pasture, when the sheep are likely to develop deficiency symptom like grass tetany and white muscle disease

Main title:Mineraler till får
Subtitle:fokus på kalcium, koppar, selen och magnesium
Authors:Ljunggren, Ida
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:379
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Hypokalcemi, Swayback, Muskeldegeneration, Beteskramp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 09:20
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 09:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics