Home About Browse Search
Svenska


Robertsson, Caroline, 2012. Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
185kB

Abstract

Vitaminer är essentiella komponenter som medverkar i olika processer i kroppen. Hästens vitaminbehov beror på ålder, träning, laktation, dräktighet och tillväxt. Underkott av ett vitamin kan resultera i olika bristsjukdomar, vilka kan vara dödliga. Idag marknadsförs dyra vitaminkoncentrat som ett komplement till den befintliga vitaminhalten i foderstaten. Innan utfodring av dessa koncentrat är det viktigt att veta om hästen har ett behov av vitaminkoncentrat eller om de leder till överutfodring. Ett grovfoders vitaminbehov kan påverkas genom vilken vallinbladning som används då vissa gräsarter och baljväxter är mer vitaminrika än andra. Ensilage har bevisats bevara halten vitamin A och E bättre än hö, men däremot innehåller hö en högre halt vitamin D. Försök har påvisat att plasmanivåer av vitamin A, D och E är säsongsvarierande med lägre halt under vinterhalvåret, därmed är tillskottsutfodring av vitaminkoncentrat mer relevant under vinterhalvåret. Denna kandidatuppsats undersöker olika funktioner hos vitamin A, D och E och dess förekomst i grovfoder. Rekommendationer angående hästens vitaminbehov har sammanställts och diskuterats utifrån dess trovärdighet och huruvida ett vitamintillskott är nödvändigt.

,

Vitamin A, D and E are essential components in the body and contribute in many biochemical and metabolic reactions. The horse’s need of vitamins depend on several factors such as: age, level of exercise, lactation, gestation and growth. Shortage of a certain vitamin could cause several deficiency diseases. Today there are several vitamin supplements available at the market promising their product to be the best one for the horse. But before this supplements are fed to the horse it is important to know if the horse really requires a supplement of vitamins or if there is a risk of overfeeding to toxic levels. Forage vitamin content could be influenced by different factors, such as which species of plants the forages contains. For example, leguminous plant contents more vitamins than different grasses. It has been proved that silage contains a higher level of caroteniod and tocopherol than hay, but hay contains a higher level of ergosterol, the provitamin of vitamin D2. Different levels of vitamin A, D and E has been detected in plasma during different seasons, where the levels in plasma were higher during the summer than in the winter. This bachelor thesis review different functions in vitamin A, D and E and their occurrence in forage. Available feeding recommendations concerning a horse need of vitamin A, D and E have been put together in purpose to discuss if a supplement of a vitamin supplement is needed in the feeding plan.

Main title:Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten
Authors:Robertsson, Caroline
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:369
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:vitaminbehov, grovfoder, ensilage, hö, vitamintillskott, vitaminrekommendationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2012 14:12
Metadata Last Modified:07 May 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics