Home About Browse Search
Svenska


Petäjistö, Katrine, 2016. Skillnaden mellan galopphästars och dressyrhästars muskelfysiologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
517kB

Abstract

Genom avel har hästar anpassats till olika syften ända sedan de domesticerades av människan. Detta har bl.a. resulterat i att hästar av olika raser skiljer sig i sin muskelfibersammansättning. Idag används hästar främst i sportsammanhang t.ex. galopptävlingar och dressyruppvisningar. Syftet med studien var att få en ökad kunskap och förståelse för musklernas uppbyggnad och ta reda på hur skillnaden i muskelfibersammansättning ser ut mellan dressyrhästar och galopphästar. I denna litteraturstudie har raserna fullblod och andalusier studerats och jämförts, genom ett t-test, då de är vanligt förekommande i de nämnda grenarna. Hästars skelettmuskler består av muskelfibrerna; typ I, typ IIA och typ IIX. Fibrerna producerar energi på olika sätt och beroende på intensiteten och varaktigheten av arbetet rekryteras fibertyperna efter olika mönster. Andalusier har högre andel typ I fibrer jämfört med fullblod. De förlitar sig därför mer på aerob energiomsättning. Andelen typ IIA fibrer var lika mellan raserna men andelen typ IIX skiljer sig då fullblod har visats ha en högre andel. Fullblod förlitar sig både på aerob och anaerob glykolys. Skillnader i fibersammansättning finns hos de olika raserna även om de inte genomgått någon träning.

,

Horses have been bred for different purposes ever since the human domesticated them. As a result of that, horse breeds differ in their muscle fibre composition. Today, horses are used mainly in sports like horse racing and dressage shows. The aim of the study was to get more knowledge and understanding about the muscles composition and learn how the muscle fibre composition differs between dressage horses and racehorses.
In this literature study, the breeds Thoroughbred and Andalusians have been studied and compared, with a t-test, since they are common breeds in the mentioned sports. Horse skeletal muscles consist of the muscle fibres; type I, type IIA and type IIX. The fibres produce energy either anaerobically or aerobically and depending on the intensity and duration of the work, muscle fibre recruitment differs. Andalusians have a higher amount of type I fibres compared to Thoroughbreds. They rely therefore more in aerobic glycolysis as an energy source. The amount of type IIA was the same between the breeds but the concentration of type IIX differed and the Thoroughbred had a higher amount. Thoroughbreds rely both in aerobic and anaerobic glycolysis. There are differences in muscle fibre composition between different breeds even if they haven’t gone through any training.

Main title:Skillnaden mellan galopphästars och dressyrhästars muskelfysiologi
Authors:Petäjistö, Katrine
Supervisor:Ringmark, Sara and Jansson, Anna
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:552
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, muskelfiber, skelettmuskler, Engelskt fullblod, Andalusier, träning, dressyr, galopp, horse, muscle fibre, skeletal muscle, equine, thoroughbred, Andalusian, exercise, dressage, aerobic exercise, anaerobic exercise
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5081
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5081
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2016 10:53
Metadata Last Modified:29 Jan 2016 10:53

Repository Staff Only: item control page