Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Roger, 2014. Ensilering, en jämförelse mellan olika ensileringssystem . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
505kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien är att gå igenom hur ensilering går till och vad som bör beaktas för att få ett hygieniskt och näringsrikt foder: vilka faktorer som är viktiga innan och efter materialet har ensilerats och vanliga problem i processen utvärderas. Slutligen beskrivs och jämförs vanliga ensileringssystem med dess för och nackdelar. Det är många faktorer som spelar in om ensileringen blir lyckad eller inte och det finns olika orosmoment i ensileringens olika faser. För att öka förutsättningarna för en bra ensilering förtorkas ofta grödan, det är också vanligt att tillsatsmedel används för att öka förutsättningarna till en ordentlig ensilering. Studien tar upp metoderna: balsilo, slangsilo, tornsilo och plansilo och jämför dessa i avseenden som är relevanta i jordbruket. Slutsatserna är att ett misstag i en del av ensileringen kan stjälpa hela processen, det är därför viktigt att alla moment utförs noggrant. Ensileringsmetoderna varierar i ts-halt vid lagring och därmed även i ts-förluster. Metoderna skiljer sig även i investeringskostnader och arbetsbehov, där torn- och plansilo har höga investeringskostnader samtidigt som de har hög kapacitet och rationalitet. Rundbal och slangsilo har sina fördelar i låga förluster och investeringskostnader samtidigt som de har stor flexibilitet i lagringskapacitet. Nackdelen med rundbal är den stora hanteringsgraden medans problemet i slangsilo utgörs av gropbildning som kan försvåra hanteringen. De olika ensileringsmetoderna varierar därför i lämplighet beroende på hur gårdens förutsättningar ser ut och det är svårt att dra slutsatsen om ett system är bättre än ett annat.

,

The purpose of this report is to consider what happens during ensiling and what should be considered to achieve a hygienic and nutritious feed. Important processes before and after the material has been ensiled and common problems associated with them were evaluated. Finally, common ensiling methods are described and compared with its pros and cons. There are many factors that influence whether the ensiling is successful or not. The ensiling process faces various problems in the different ensiling stages. To increase the chances for a good ensiling the material is often wilted. The use of silage additives is another common practice to ensure a proper ensiling process. The study deals with methods such as: bale silo, tower silo, bag silo and bunker silo and compare them in a manner that is relevant to good agriculture practice. The conclusions of this report is that one mistake in one part of the process can ruin the entire process. It is therefore important that all stages are carefully managed. There is difference in suitable dry matter of crop ensiled in different ensiling methods, which consequently affects ensiling losses. The methods also differ in investment costs and labor requirement, where tower- and bunker silo has high investment costs simultaneously with high capacity and rationality. Bale and bag silo has its advantages in low dm losses and investment costs simultaneously with high flexibility in storage capacity. The disadvantage with bale silo is the large amount of handling meanwhile the problem in bag silo consists of pitting that can hamper the handling. The ensiling methods therefore vary depending on farm condition which makes it difficult to conclude that one system is better than another.

Main title:Ensilering, en jämförelse mellan olika ensileringssystem
Authors:Nilsson, Roger
Supervisor:Knickey, Martin
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:493
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:ensileringsförluster, förluster, fermentering, klostridier, ensileringsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed technology
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 13:59
Metadata Last Modified:07 Aug 2014 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics