Home About Browse Search
Svenska


Isaksson, Jessica, 2015. Miljökemikaliers påverkan på isbjörnars (Ursus maritimus) reproduktion och hur dessa kemikalier når djuren. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
135kB

Abstract

Environmental chemicals are transported to the Arctic through the air and oceans, once within the Arctic they spread through rivers, lakes and other watercourses. Polar bears and sledge dogs in-gest high concentrations of environmental chemicals since many of the chemicals are fat-soluble and their diet mainly consists of marine mammals. The aim of this study is to describe how environmental chemicals spread in nature, how they reach the polar bears, and finally how they affect the animals reproduction, with reproductive hormones and genitals in focus. The animals are exposed to a cocktail effect which complicates the assessment of the chemicals impact on the reproduction. Studies show that the genitals can decrease in size or become malformed, sexual maturation can be affected and the reproductive hormones can be disturbed. This can complicate or delay courtship, mating and gestation. More research is needed in this area to get a better picture of how the polar bears reproduction is affected and to understand how environmental chemicals may affect the survival of the species in the future. It is also important to extend the research so more environmental chemicals are included, because of the complexity of the cocktail effect.

,

Miljökemikalier transporteras till Arktis med hjälp av luft och hav, väl inne i Arktis sprider de sig sedan med hjälp av floder, sjöar och andra vattendrag. Isbjörnar och slädhundar får i sig höga koncentrationer miljökemikalier eftersom många kemikalier är fettlösliga och deras föda består till största del av marina däggdjur. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur miljökemikalier sprids i naturen, hur de når isbjörnar och slutligen hur de påverkar djurens reproduktion, med reproduktionshormoner och könsorgan i fokus. Djuren utsätts för en cocktaileffekt vilket försvårar bedömningen av miljökemikaliers effekt på reproduktionen. Studier visar att könsorganen kan minska i storlek eller missbildas, könsmognaden kan påverkas och reproduktionshormonerna kan störas. Detta kan försvåra eller försena själva parningsleken, parningen och dräktigheten. Det behövs mer forskning på området för att få en bättre bild av hur isbjörnars reproduktion påverkas och för att förstå hur miljökemikalier i framtiden kan påverka artens överlevnad. Det är även viktigt att utöka forskningen så att fler miljökemikalier inkluderas på grund av cocktaileffektens komplexitet.

Main title:Miljökemikaliers påverkan på isbjörnars (Ursus maritimus) reproduktion och hur dessa kemikalier når djuren
Authors:Isaksson, Jessica
Supervisor:Spörndly-Nees, Ellinor
Examiner:Holm, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:isbjörn, slädhund, reproduktion, miljökemikalier, spridning, könsmognad, könsorgan, missbildningar, polyklorerade bifenyler, organiska klorföreningar, polar bear, sledge dog, reproduction, environmental chemicals, distribution, sexual maturation, genitals, malformations, polychlorinated biphenyls, organochlorine compounds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4417
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2015 14:06
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics