Home About Browse Search
Svenska


Schönborg, Therese, 2017. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
820kB

Abstract

Insects like Black soldier fly (Hermetia Illucens), Mealworm larvae (Tenebrio Molitor) and House cricket (Acheta Domesticus) are of interest as possible sources of protein to be fed to monogastic animals like pigs and poultry, as they are all thought to have nutrient compositions similar to soybean- or fish meal. This is of interest as the demand for high quality protein is increasing in time with the growing world population. Black soldier fly have been found to have high palatability when fed to pigs whilst mealworm larvae have been found with the ability to utilize substrates of low nutritional quality especially well. House crickets are of interest for being relatively easy to rear and for being palatable. The insects’ exoskeleton is partly composed of chitin, which is a polymer similar to cellulose that has been found to potentially affect the ability to digest and utilize proteins negatively. By using chitinous derivates in the feed, it might be possible to reduce the occurrence of post weaning diarrhoea (PWD), which can strike piglets as they are in the process of building up their own microbial flora and immune system. The diarrhoea is commonly caused by specific strains of Escherichia coli (E.coli) and the enterotoxin it produces. This is usually treated with antibiotics in the EU. By feeding piglets with chitin or chitinious derivates, the intestinal microbiota of the piglets could potentially be strengthened and the occurrence of enterotoxigenic E.coli could potentially be reduced. In order to further evaluate the potential of insects as a source of protein for monogastric animals, as well as determining the function of chitin regarding the intestinal microbiota in piglets, more research is needed.

,

Insekter såsom Svart soldatfluga (Hermetia Illucens), Mjölmask (Tenebrio Molitor) och Hussyrsa (Acheta Domesticus) skulle potentiellt kunna vara alternativa proteinfodermedel till enkelmagade djur som grisar och kycklingar, då de har näringsvärden som liknar soja- eller fiskmjöl. Detta är av intresse då efterfrågan på protein med hög kvalitet ökar i takt med världsbefolkningen. Svart soldatfluga har visat sig ha hög smaklighet när det används i grisfoder och medan mjölmask har visat sig lämpad för att kunna ta tillvara på och använda substrat med näringsfattigt innehåll. Hussyrsan är av intresse på grund av att den är relativt lätt att föda upp och har visat sig ha hög smaklighet. Exoskelettet hos insekter består delvis av chitin, vilket är en polymer liknande cellulosa som troligtvis kan ha negativ påverkan på förmågan att bryta ner och ta tillvara på proteiner. Genom att använda derivat från chitin i fodret skulle det möjligen gå att minska förekomsten av avvänjninngsdiarré (PWD), som drabbar griskultingar när deras tarmflora och immunförsvar är under uppbyggnad. Diarrén orsakas vanligtvis av specifika stammar av Escherichia coli (E.coli) samt dess enterotoxin. Detta behandlas normalt sett med antibiotika inom EU. Genom att tillsätta chitiin eller derivat från chitin i fodret, skulle tarmfloran möjligtvis kunna bli mer motståndskraftig och förekomsten av enterotoxisk E.coli skulle möjligtvis kunna minska. För att ytterligare kunna utvärdera insekters potential som proteinfodermedel, samt chitins funktion gällande tarmfloran hos griskultingar behövs mer studier göras..

Main title:Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli
Authors:Schönborg, Therese
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Ivarsson, Emma
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:624
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:black soldier fly, house cricket, mealworm larvae, chitin, chitosan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9334
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9334
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:English
Deposited On:05 Jun 2018 06:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics