Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna, 2015. Effekter av träning på den unga hästens rörelseapparat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
345kB

Abstract

Lameness due to joint inflammation is the most common cause of veterinary treatment among horses. The consequences include loss of training, competition and in some cases euthanasia. Training of young horses can lead to both positive and negative effects on the horse's joint health. A positive effect shown is an increased synthesis of proteoglycans in the joint. Proteoglycans main task is to give the tissue a jelly like consistency, which leads to a positive impact on the joint ability to withstand a greater load. Another positive effect showed by training at a young age is that the horses' movement symmetry can adapt to new forms of exercise. Training of young horses also appears to affect the length of the horse's racing career positively, this includes both jumping and galloping horses. As free movement has been shown to have positive effect on the young horse's musculoskeletal system development, the choice of housing system is essential. Housing in a box with limited space leads to less movement and therefore have a negative effect on the horse's joints when stimuli are missing. The ages when the horses begin their training have been shown to vary between different equine disciplines. Icelandic horses start their training at the age of five while trainer registers trotting and galloping horses already as yearlings. How much training and which intensity that is optimal for the young horse is today difficult to determine.

,

Ledproblem med hälta som påföljd är den vanligaste orsaken till veterinärmedicinsk behandling av hästar. Följderna innebär utebliven träning, tävling och i vissa fall avlivning. Träning av den unga hästen kan leda till både positiva och negativa effekter på hästens ledhälsa. Positiva effekter som visats är en ökad syntes av proteoglykaner i leden. Proteoglykanernas främsta uppgift är att ge vävnaden en gelliknande konsistens och detta leder då till en positiv inverkan på ledens förmåga att motstå en ökad belastning. En annan positiv effekt som visats av träning i tidig ålder är att hästarnas rörelsesymmetri kan anpassa sig till nya träningsformer. Träning av unga hästar visas också påverka längden på hästens tävlingskarriär positivt, detta inkluderar både hopp- och galopphästar. Då rörelse har visats ha positiv inverkan på den unga hästens rörelseapparat är valet av inhysningssystem viktigt för att främja ledhälsan. Inhysning på box med begränsad yta leder till mindre rörelse och har därför negativ effekt på hästens leder då stimuli saknas. Vid vilken ålder hästarna börjar tränas har visats variera mellan olika grenar. Islandshästarna startar sin träning först vid fem års ålder medans trav- och galopphästarna registreras hos tränare redan som ettåringar. Hur mycket och hur hård träning som är optimalt för den unga hästen är idag svårt att avgöra.

Main title:Effekter av träning på den unga hästens rörelseapparat
Authors:Eriksson, Anna
Supervisor:Kroqvist, Cecilia
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:538
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:proteoglykansyntes, kotled, träning, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4748
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4748
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 13:04
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics