Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sara, 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
349kB

Abstract

Dagens mjölkkor har kapacitet att producera stora mängder mjölk, men deras matsmältningssystem ser fortfarande likadant ut som när de producerade mjölk enbart till sin kalv. Detta innebär att de behöver foder med högt näringsvärde, eftersom de inte obegränsat kan öka foderkonsumtionen eller passagehastigheten om fodret har lågt näringsvärde. Vanligtvis är detta inget problem under stallperioden då korna ofta har fri tillgång på foder med väl anpassat näringsinnehåll. Under betesperioden däremot kan de högavkastande korna drabbas av näringsbrist eftersom de inte kan uppfylla sina behov enbart på betesgräs. Många faktorer inverkar på kornas konsumtion av bete, en del av dessa faktorer kan påverkas av lantbrukaren. Tillgången på bete kan påverkas genom val av ingående växtsorter, betets skötsel, tid för betessläpp och beläggningsgrad. Kornas konsumtion påverkas inte bara av tillgången på bete, utan också av kroppsvikt (kroppsstorlek) och mjölkavkastning. För att tillgodose de högavkastande mjölkkornas näringsbehov kan det vara nödvändigt med tillskottsutfodring. Tillskottsutfodring kan ge en minskad beteskonsumtion, men i gengäld blir risken mindre för negativ energibalans och följdsjukdomar. Den största delen av forskningen avseende högavkastande mjölkkor på bete har genomförts i länder med förutsättningar som skiljer sig från de svenska. Hur ett framgångsrikt utnyttjande av bra bete kan ske i kombination med tillskottsutfodring på stall är en viktig aspekt som kräver mer forskning under svenska förhållanden.

,

Dairy cows of today have the capacity to produce high amounts of milk, but their digestive system is still the same as when they only produced milk for their calf. This means that the cows need feed with high nutritive value, since their intake and passage rate cannot be increased unlimited if the feed has low nutritive value. Usually, this is not a problem during the stable period when the cows often have free access to feed with well adjusted nutritive value. However, during the grazing period, the cows cannot meet their needs by only consuming pasture, which may result in malnutrition. Several factors influence the cows´ consumption of pasture, and some of these factors can be affected by the farmer. The supply of pasture can be affected by choice of plants, the management of the pasture, time for initial grazing date and stocking rate. The cows’ consumption is not only affected by the supply of pasture, but also by the weight (size) and the yield of the cow. To meet the nutritive demands of the high yielding dairy cow, it can be necessary to use supplementary feeding. Supplementary feeding can cause a reduction in pasture consumption, but in return, the risk for negative energy balance and health problems is reduced. Most of the research that has been conducted with high yielding dairy cows on pasture is made abroad, with conditions that differ from the Swedish. How successful utilization of good pasture can be combined with supplementary feeding indoors is an important aspect that needs more research under Swedish conditions.

Main title:Högavkastande mjölkkor på bete
Subtitle:rutiner, skötsel och tillskottsutfodring
Authors:Johansson, Sara
Supervisor:Martinsson, Kjell
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2011:2
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:mjölkkor, bete, beteskonsumtion, tillskottsutfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2011 11:26
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics