Home About Browse Search
Svenska


Sjödin, Martina, 2016. Genetisk diversitet inom svenska nötlantraser i jämförelse med kommersiella mjölkraser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
333kB

Abstract

Släktskap och den genetiska variationen har studerats i flera nötkreatursraser, men främst i de kommersiella raserna som Holstein. Även i numeriskt stora raser som Holstein används relativt få tjurar vilket har ökat inaveln. När användningen av kommersiella raser ökade började intresset för de inhemska raserna minska. De svenska lantraserna minskade i antal när mer högproducerande raser introducerades, många så drastiskt att de var nära att utrotas. De senaste åren har antalet djur ökat något men är fortfarande mycket få. Lantraserna bär på egenskaper och genvariationer som kan komma att användas i framtiden samt är de en del av vår kulturhistoria vilket är två anledningar till att bevara dem. Under åren har metoderna för att mäta genetisk diversitet utvecklats och idag används främst mått baserade på genetiska markörer som mikrosatelliter och single nucleotide polymorphism (SNP). Det finns väldigt få studier gjorda om inaveln i de svenska lantraserna vilket gör det svårt att med säkerhet säga hur stor inaveln är idag.

,

Kinship and genetic variation have been studied in several cattle breeds, mainly the commercial breeds like Holstein. Even in numeric large populations like Holstein, relatively few bulls are often used for breeding which is the main reason for the increased inbreeding. When the use of commercial dairy breeds increased, the interest for native breeds decreased. The reduction in number of the Swedish native breeds began when high producing cattle breeds got introduced to the agriculture, several breeds decreased so quickly that they were near extinction. In the last few years the number of animals have increased but are still low. The native breeds carries traits and gene variations that can come to use in the future and they are a part of our cultural history are two reasons to maintain them. Over the years the methods to measure genetic diversity have progressed and today microsatellites and single nucleotide polymorphism (SNP) are used primarily for these kinds of studies. There are few studies done regarding inbreeding in the Swedish native cattle breeds which makes it hard to draw a conclusion about the level of inbreeding today.

Main title:Genetisk diversitet inom svenska nötlantraser i jämförelse med kommersiella mjölkraser
Authors:Sjödin, Martina
Supervisor:Eriksson, Susanne
Examiner:Johansson, Anna Maria
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:498
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:genetisk diversitet, inavel, lantraser, Holstein, fjällko, rödkulla, effektiv populationsstorlek, genetic diversity, inbreeding, native breeds, Swedish mountain cattle, red polled cattle, effective population size
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 11:45
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 11:45

Repository Staff Only: item control page