Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Emelie, 2014. Faktorer som inverkar på foderintaget hos hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
324kB

Abstract

Hästens foderintag är en viktig biologisk process och behövs för att förse hästen med energi och näring så att de kemiska processerna i kroppen kan upprätthållas. Foderintaget påverkar även mängden näringsämnen och energi som hästen har tillgängligt för utveckl-ing av beteendemässiga och psykologiska processer. Foderintaget påverkas av många olika faktorer och därför var arbetets syfte att ta upp och belysa dessa, både interna och externa faktorer, som påverkar foderintaget hos hästen, samt att föra en diskussion kring deras funktion och praktiska betydelse. Studier har visat att faktorer som smak, lukt, struktur och kemisk sammansättning i fodret kan påverka foderintaget hos hästar. Kort- och långtidsregleringen av foderintaget styrs av komplexa fysiologiska reaktioner vilka påverkas av omgivande miljö, foderstat och djurets energibehov. Det centrala nervsyste-met och olika centra i hypotalamus spelar en viktig roll i regleringen av foderintaget.

,

Feed intake and energy is an important biological process and is needed to provide the horse with nutrients to maintain the chemical processes in the body. It also determines the nutrients and energy available for development of behavioral and physiological process-es. Feed intake is regulated by several factors, so the aim of this study was to address and highlight factors, internal and external, that affect feed intake in horses and to discuss their function and practical significance. Studies have shown that different factors like odour, taste, physical texture and chemical composition of the diet affect feed intake in horses. Complex physiological responses to the environment, diet and energy require-ments tend to regulate feed intake on both short- and long term. The central nervous sys-tem has an important role in the regulation of feed intake, as different hypothalamic cen-ters regulate feed intake in mammals. Hormones and metabolites affect feed intake on a metabolic level, and are also influenced by external stimuli such as environment and diet.

Main title:Faktorer som inverkar på foderintaget hos hästar
Authors:Gunnarsson, Emelie
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:494
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:reglering, beteende, begärlighet, aptit, hunger
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3491
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3491
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 12:06
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics