Home About Browse Search
Svenska


Stolt, Linnea, 2013. Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SLB och SRB. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
397kB

Abstract

Difficult calvings and stillborn calves are costly for the producer and lowering these frequencies can decrease the costs for the dairy operation. Each calving in the herd is registered by the farmer and stored in a central database. The information is used to monitor the level of calving-difficulties and stillborn calves in the herd and nationally. Monitoring of these registrations is important to detect possible changes. Breeding-value prediction for calving traits is based on the calving information in the database. Heritabilities of calving-traits are low and in the range of 0,01 to 0,08. Calvings are therefore largely affected by environmental factors such as age at first calving, season and herd.

Indirect selection could be preferred instead of direct selection on certain traits that have low heritabilities or are difficult to measure. Rump angle and rump width are related to the size of the pelvic-opening, and have been suggested as predictors of calving performance. Heritabilities for rump angle and rump width varies between 0,25 and 0,45, which means a higher inheritance for these traits compared to calving-traits. In order to be good predictor-traits rump angle and rump width needs to be correlated with maternell calving ease. These correlation varies between -0,26 and 0,41, while the correlations to the direct effects varies between -0,06 to 0,33. Due to the wide range of correlations it is preferable to select directly for calving ease.

The frequency of calving difficulty has been high for heifers of the SLB-breed. However, this is now decreasing. This decrease can have been obtained by genetic improvement of maternal calving ease. In Sweden, as well as abroad the frequency of stillborn calves is increasing. Further research is therefore needed in order to find ways to reduce this problem.

,

Svåra kalvningar och dödfödda kalvar är kostsamma. Kan dessa frekvenser sänkas innebär det att lantbrukarens kostnader minskas. Varje kalvning i besättningen registreras i en central databas av lantbrukaren, och denna information används sedan för att övervaka nivån av kalvningsproblem och dödfödda kalvar inom besättningar och nationellt. Uppföljning av dessa registreringar är viktigt, för att upptäcka eventuella förändringar. Denna information ligger också till grund för avelsvärderingen. Arvbarheter för kalvningsegenskaper ligger i intervallet 0,01 till 0,08, vilket är lågt. Detta innebär att kalvningar i hög grad påverkas av miljöfaktorer såsom inkalvningsålder, säsong och besättning.

Indirekt selektion kan vara att föredra framför direkt selektion på egenskaper som är svåra att mäta eller har låga arvbarheter. Korslutning och korsbredd är relaterade till bäcken-öppningens storlek, och det har föreslagits att dessa kan användas för att förutsäga om kalvnings-förloppet blir problemfyllt eller inte. Arvbarheter för korslutning och korsbredd skattades till mellan 0,25 till 0,45, vilket gör att de nedärvs i högre grad än kalvningsegenskaper. För att vara en bra förutsägande egenskap till kalvningsförloppet behöver dessa förutsägande egenskaper vara korrelerade med den egenskap som ska förbättras. Korrelationer mellan korslutning, korsbredd och maternell effekt låg i intervallet -0,26 till 0,41, medan korrelationerna till de direkta kalvningsegenskaperna låg mellan -0,06 till 0,33. Eftersom dessa varierar har det föreslagits att direkt selektion för kalvningsegenskaper är att föredra.

Frekvensen av kalvningssvårigheter har länge varit hög för första-kalvande SLB, men nu har trenden vänt nedåt. Det är inte helt klarlagt varför trenden har vänt men en bidragande orsak kan vara att egenskapen maternell kalvningslätthet har förbättrats genom avel. I Sverige och
globalt har antalet dödfödda kalvar ökat under åren. Ytterligare forskning är därför nödvändig för att finna en åtgärd för att minska antalet dödfödda kalvar.

Main title:Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SLB och SRB
Authors:Stolt, Linnea
Supervisor:Jakobsen, Jette
Examiner:Philipsson, Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:404
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Dödfödslar, kalvningssvårigheter, orsaker, korrelationer, SLB, SRB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2013 13:06
Metadata Last Modified:12 Jun 2013 13:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics