Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Fanny, 2017. Träning av förstagångskalvare i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
444kB

Abstract

Mjölkning i konventionella mjölkningssystem har på många gårdar i Sverige bytts ut till automatiska mjölkningssystem (AMS) eftersom det finns vissa fördelar som kan uppnås med AMS. Systemet bygger på att korna själva upp-söker mjölkning och är därmed beroende av en fungerande kotrafik. En ut-maning lantbrukare ställs inför är att få förstagångskalvare att anpassa sig snabbt till det nya systemet för att självständigt uppsöka mjölkningen. Syftet med denna litteraturstudie är därför att lyfta fram problematiken förstagångs-kalvaren ställs inför, vilken forskning som gjorts på olika träningsmetoder och varför det är viktigt med en god introduktion i AMS.
Studier på olika träningsmetoder och effekterna av dessa metoder har gjorts i betesbaserade mjölkningssystem, där bland annat stressrelaterade be-teenden, tid att gå in i robotboxen, mjölkmängd, väntetid i uppsamlingsfålla och mjölkningsfrekvens undersöktes. Träning av förstagångskalvare i kon-ventionella mjölkningssystem har visat ge färre stressbeteenden. Med mins-kade stressbeteenden finns möjlighet för en högre mjölkmängd, mindre assi-stans i roboten, högre mjölkningsfrekvens och ett högre foderintag i robot-boxen direkt efter kalvning. Vidare forskning kan därför vara av ekonomiskt intresse för branschen.

,

Milking in conventional milking systems has been replaced at many farms by Automatic Milking Systems (AMS) because of several benefits that can be achieved with AMS. In an AMS the cows choose by themselves when to get milked and the system is therefore dependent on a well-designed cow traffic. One big challenge for farmers is to get primiparous cows to adapt to the new system quickly, so they will visit the milking system by own accord. The aim of this literary study is therefore to highlight issues primiparous cows are faced with, what research has been done on different training methods and why it is important to have a good introduction in AMS.
Studies on different training methods and the effect of these methods has been done in pasture-based milking systems. In these studies, stress related behaviours, time to enter the robot box, milk volume, time spent in the wait-ing area and milking frequency were investigated. Training of primiparous cows in conventional milking systems has showed reduced stress behaviours. With reduced stress behaviours, there is a possibility for higher milk volume, less human assistance in the robot, higher milking frequency and higher feed intake in the robot box immediately after calving. Further research on this topic can therefore be of economic interest for the industry.

Main title:Träning av förstagångskalvare i automatiska mjölkningssystem
Authors:Gunnarsson, Fanny
Supervisor:Ternman, Emma
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:606
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:förstagångskalvare, automatiska mjölkningssystem, mjölkkor, träningsmetoder, mjölkproduktion, kotrafik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2017 09:52
Metadata Last Modified:07 Jul 2017 09:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics