Home About Browse Search
Svenska


Falk, Alexander, 2013. Variation in frequency of alleles in the MTNR1A gene with possible impact on ability of ewes to show oestrus out of season. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
802kB

Abstract

In Swedish sheep industry it is desired to have lambs slaughtered evenly distributed over the year. Swedish sheep are generally seasonal breeders with lambs born in the spring and slaughtered in the autumn. Some of the breeds, e.g. Swedish Finewool and Roslag sheep breeds have shown ability to lamb out of season. For increased knowledge on the possibilities to breed for out-of-season lambing in Swedish sheep breeds, the aim of this master thesis is to study the variation in frequency of two alleles in the MTNR1A gene in the three breeds; Gotland, Swedish Finewool, and Roslag sheep. This master thesis is divided into two parts. The first part is a literature review with emphasise on reproduction physiology, methods for heat synchronisation and induced out-of-season reproduction, selection for out-of-season reproduction and description of different methods for DNA analyses. Many of the investigated studies have shown a connection between out-of-season breeding and an increasing amount of C alleles in the polymorphic position C606T and G alleles in the polymorphic position G612A on the MTNR1A gene. Another study has also detected a relatively high frequency of the favourable MTNR1A alleles but on seasonal breeds. In the second part of the thesis the allele frequency and genotypes of nucleotide position 606 and 612 in the MTNR1A gene for three different Swedish sheep breeds were investigated. Blood was sampled from around 30 animals of each breed. DNA was extracted from the blood and the sequence containing both SNPs of the MTNR1A gene, was analysed. The three breeds had a similar allele frequency for both positions and the assumed seasonal Gotland ewes had a high frequency (0.87) of the G allele in position G612A. The results indicate that the SNPs investigated are not good markers to decide the Swedish breeds’ ability for out-of-season breeding.

,

Inom den svenska fårnäringen finns en önskan om en jämnare fördelning av slaktade lamm över året. De svenskt fårraserna är i allmänhet säsongsbundna och de flesta lammen föds således på våren och slaktas på hösten. Raser som till exempel roslagsfår och det svenska finullsfåret har emellertid visat sig kunna lamma utanför den ordinarie lamningssäsongen. Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen kring svenska fårrasers möjlighet att lamma utanför den ordinarie lamningssäsongen genom att studera eventuell variation i frekvens av alleler i MTNR1A-genen hos gotlandsfår, svenska finullsfår samt roslagsfår. Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är en litteraturstudie inriktad på reproduktionsfysiologi, metoder för synkroniserad brunst och inducerad reproduktion utanför brunstsäsong, selektion för reproduktion utanför brunstsäsongen samt en beskrivning av olika metoder för analys av DNA. Många av de granskade studierna indikerar ett samband mellan reproduktion utanför brunstsäsongen och en ökande mängd C-alleler på den variabla positionen C606T och G-alleler på den variabla positionen G612A i MTNR1A-genen. En av de granskade studierna har sett samma ökning av dessa alleler och på samma positioner men i detta fall inom säsongbundna raser. I den andra delen av examensarbetet undersöktes allel- och genotypfrekvenser för position 606 och 612 på MTNR1A-genen för de tre raserna. Blod togs från ca 30 djur av varje ras. DNA extraherades sedan från blodet och en sekvens innehållande de två polymorfa platserna på MTNR1A-genen analyserades. De tre raserna hade liknande allelfrekvenser vid de båda positionerna och de förmodat säsongsbundna gotlandstackorna hade en hög frekvens (0,87) av allelen G i position G612A. Resultaten tyder på att de undersökta polymorfa platserna inte är några bra markörer för möjligheten att avgöra de svenska rasernas förmåga att reproducera utanför den ordinarie brunstsäsongen.

Main title:Variation in frequency of alleles in the MTNR1A gene with possible impact on ability of ewes to show oestrus out of season
Authors:Falk, Alexander
Supervisor:Näsholm, Anna and Johansson, Anna and Bianchi, Matteo
Examiner:Mikko, Sofia
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:401
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Sheep, out-of-season breeding, MTNR1A, DNA-sequencing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:18 Feb 2013 10:03
Metadata Last Modified:18 Feb 2013 10:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics