Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Amanda, 2015. Födelseordningens påverkan på smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
249kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka hur födelseordningen påverkar smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning. Födelseordningen bestäms till stor del redan i livmodern och en sen födelseordning minskar smågrisens chanser att överleva på flera sätt. Smågrisar med en sen födelseordning har ofta en lägre födelsevikt och födelsevikten anges återkommande vara den viktigaste faktorn för att öka chanserna till överlevnad. En stor kullstorlek leder till att födelsevikten minskar genom att placentaarean för varje smågris minskar. Smågrisar med en sen födelseordning löper också en högre risk att födas med en brusten navelsträng eller att drabbas av syrebrist under födsel. En låg födelsevikt ökar risken för nedkylning vid födsel och det bidrar till en mindre livskraftig smågris. Det är av största vikt att smågrisen får i sig en tillräcklig mängd råmjölk för att överleva, men även för att etablera immunförsvaret och för senare tillväxt. Födelseordningen och den senare etablerade spenordningen har inget tydligt samband förutom för de minsta smågrisarna som oftare diar på de bakersta spenarna. De bakersta spenarna producerar en mindre mängd mjölk och i kombination med att smågrisarna från början hade en låg födelsevikt kommer leda till att de får en lägre daglig tillväxt samt en lägre vikt vid avvänjning. En faktor för att öka chanserna till överlevnad för de utsatta smågrisarna är en engagerad och uppmärksam djurskötare som hjälper smågrisen genom att torka dem och lägga dem vid juvret eller i smågrishörnan.

,

The aim of this study was to analyze how birth order influence piglets survival and growth until weaning. The birth order are mainly established already in the uterus and a late birth order reduce the piglets odds of survival for several reasons. Piglets with late birth order often
has a lower birth weight and the weight is often reported to be the most significant variabel for piglet survival. A great litter size affects the birth weight due to an decrees in the placenta area for each piglet. Piglet with late birth order also has a higher risk to be born with a broken umbilical cord or to suffer from hypoxia. A low birth weight increases the risk of hypothermia during birth and that results in a less viable piglet. It is of great importance for the piglet’s survival to get enough colostrum, but also for establish the immun system and for growth later on. The birth order do not influence the teat order besides for the smallest piglets how can more frequently be seen suckle the posterior teats. The posterior teats produce a smaller amount of milk and this in combination with a lower birth weight results in a decrease in daily gain and a low weight at weaning. The keeper can increase survival of the smallest and
weakest piglets by drying them and then put them in the creep area or at the udder.

Main title:Födelseordningens påverkan på smågrisens överlevnad och tillväxt fram till avvänjning
Authors:Andersson, Amanda
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:483
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:smågris, födelseordning, överlevnad, tillväxt, födelsevikt, piglet, birth order, survival, growth, birth weight
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 10:34
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 10:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics