Home About Browse Search
Svenska


Wallberg, Sandra, 2010. Hästhållningen i Sverige 2009 : intervjuer med 52 hästhållare i 5 kommuner. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
988kB

Abstract

The purpose of this degree project is to investigate how horse keepers reasons about horse keeping and how the horse keeping looks like today. It is interesting to compare modern horse keeping with ancien recommendations and how the horses were kept then to understand how much in the horse keeping today that is based on traditions instead of research and science. The degree project was based on data from interviews of 52 horse keepers in five different municipalities. All interviews have been based from the same questionaire about how there horses are kept today, what they think about different housing systems, how they think horses will be housed in the future and what problems they think are the biggest in horse keeping today. The results shows that single boxes indoors are the most frequently used housing system today. Most of the horse keepers are pleased with the type of housing system they are using today, thinks that single boxes indoors and loose housing systems are the most appropriate systems for the working environment and for the welfare of the horse, but single boxes are the most safety system. Most of the horse keepers think that horses will be kept in single boxes indoors or in loose housing systems in the future. The recommendations within horse keeping have changed a lot over the years, for example says mouldy hay being unagreeable for the horse today. One common tradition within horse keeping that origin from ancient recommendations from the beginning of the 1900-century is that oats is a very often used feed concentrate today, despite that the recommendations now is that the horse should satisfy as much as possible of the energy it needs from the roughage. They consider the biggest problem for horse keepers today is lack of competence or ignorance. The knowlegde that exist today need to become more available, that is something the Swedish board of Agriculture is working with today within the project viable horse business enterprise.

,

Syftet med det här examensarbetet är att utreda hur hästhållare resonerar kring hästhållningen och hur hästhållningen ser ut idag. Det är intressant att jämföra dagens hästhållning med äldre rekommendationer och hur hästarna hölls förr för att förstå hur mycket i dagens hästhållning som grundar sig i traditioner istället för forskning och vetenskap. Examensarbetet är baserat på rådata från intervjuer av 52 hästhållare i fem olika kommuner. Alla intervjuer har baserats på en gemensam intervjumall med frågor om hur deras hästhållning ser ut idag, vad de tycker om olika inhysningssystem, hur de tror att framtidens hästar kommer hållas och vilka problem de anser är störst inom hästnäringen idag. Från resultatet kan bland annat utläsas att enhästboxar inomhus är det vanligaste inhysningssystem idag. De flesta hästhållarna är nöjda med det inhysningssystem de har idag, tycker att enhästboxar inomhus och lösdrift är lämpligast för arbetsmiljön och hästens välfärd men att boxar är det säkraste alternativet. De flesta tror att framtidens hästar kommer hållas i enhästboxar inomhus eller i lösdriftsystem. Rekommendationerna har förändrats mycket inom hästhållningen under åren, till exempel anses mögligt hö som otjänligt för hästen idag. En vanlig tradition inom hästhållningen från äldre rekommendationer i början av 1900-talet är att havre är ett mycket vanligt förekommande kraftfodermedel idag, trots att rekommendationen nu istället är att låta hästen näringsförsörja sig till så stor del som möjligt av grovfoder. En allmän uppfattning är att det största problemet inom hästnäringen idag är brist på kompetens eller okunnighet. Den kunskapen som finns idag behöver bli mer tillgänglig, vilket Jordbruksverket idag fortsätter att arbeta med inom projektet för livskraftigt hästföretagande.

Main title:Hästhållningen i Sverige 2009
Subtitle:intervjuer med 52 hästhållare i 5 kommuner
Authors:Wallberg, Sandra
Supervisor:Svala, Catharina
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:293
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Hästar, Inhysning, Utfodring, Skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-465
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-465
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
History
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Mar 2010 11:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics