Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Emilia, 2013. Gener som påverkar hästars fruktsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
97kB

Abstract

I dagens avelsarbete används sällan fruktsamhet som en parameter i valet av avelshäst. Detta förutom i undantagsfall då hästar med mycket dålig fruktsamhet väljs bort. I avelsarbetet används färre hingstar än tidigare år då möjligheten nu finns att inseminera ston med sperma från hingstar som står i andra länder. Om det finns några ogynnsamma korrelationer mellan de egenskaper vi avlar på idag och fruktsamheten skulle detta kunna leda till att avelsarbetet omedvetet bidrar till försämrad fruktsamhet. Förbättring av våra avelshästars fruktsamhet skulle inte bara förhindra att vi får problem med detta i framtiden utan även t.ex. hjälpa hästägare att kunna få sitt sto dräktig redan vid första betäckningen. Forskning har gjorts där de funnit kandidatgener för påverkan av hästars fruktsamhet. Ibland dessa har det forskats mer på generna SPATA1, ACE, CRISP(1, 2 och 3), SP17, INHBA, FSHB och PRLR. För dessa har man funnit SNP som kan påverka fruktsamhetsförmågan hos de hästar som bär på dem. Mer forskning på de olika kandidatgenernas påverkan på fruktsamheten och förekomsten av SNP behövs.

,

In the breeding programs that are used today the fertility of the horses is rarely used as a parameter when breeding horses are chosen. It is only in special circumstances when a stallion is having extremely low fertility that it is being excluded from the breeding program. Fewer stallions are today used for breeding because of the possibility to inseminate the mares with sperm from stallions in other countries. In case there would be unfavorable genetic correlations between traits that are selected for and fertility, the breeding would indirectly contribute to lowering the fertility. Improvement of the fertility of our breeding horses could not only prevent fertility problems in the future, but also for example make it easier for the mare owner to get their mares pregnant at the first mating. In research studies candidate genes have been found for horse fertility. Of these, more research have been made one the genes SPATA1, ACE, CRISP(1, 2 and 3), SP17, INHBA, FSHB and PRLR. SNPs in these genes have been found to affect the fertility of the horses that carry them. More research on the effect of candidate genes on fertility and possible SNPs is needed.

Main title:Gener som påverkar hästars fruktsamhet
Authors:Olsson, Emilia
Supervisor:Eriksson, Susanne
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:425
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Häst, fertilitet, Single nuclour polymorfism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2013 13:05
Metadata Last Modified:18 Oct 2013 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics