Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Johanna, 2011. Swedish farmers - are they entrepreneurs? : and is there a support function for LRF to fulfil?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
401kB

Abstract

The EU market is being deregulated, which sees Swedish farmers that have traditionally been governed by different support systems being forced to adapt to a free market system and having to deal with the concept of supply and demand. The farming sector has during the past several years experienced harder conditions and the deregulation of the market has directly affected farmers. The need for entrepreneurs and that way of thinking has been identified (McElwee, 2006). Swedish farmers are neither familiar with a free market or being required to think in an entrepreneurial manner, does this therefore implicate that Swedish farmers are not entrepreneurs?

LRF is a national farmers’ organization in Sweden and functions as a support for Swedish farmers. LRF works in several diverse areas such as agricultural policies, tourism, animal welfare, food and cuisine, international co-operation, ownership rights, research, business development, school contact and work safety, to influence the conditions of their members (LRF, 2010f). Every year LRF performs an evaluation to find out what their members think of their work. In the evaluation (NMR), LRF members indicated that improvements could be achieved in the following areas: Information, Politics and Society, Support and Advice and Public opinion. Today LRF works with so-called "business coaches", although that project will terminate in 2010. LRF currently want to know what their members think LRF as a support function, should focus on in the future.

The aim in this thesis is to investigate entrepreneurship in Swedish farmers and highlight how they believe LRF as a support organisation should work. A case study based on eight interviews was performed and then subsequently analysed based on a literature review.
Both discussions and possible conclusions are presented.

The key results of the study are that Swedish farmers have developed entrepreneurial skills, but this has occurred in varying degrees; some are more successful than others are. The most successful are those who are entirely self-reliant and believe themselves capable to manage the things happening around them. The farmers want LRF to offer a broad variety of support, primarily lobbying, profit for Swedish farmers, conventional farming and regional support.

,

Marknaden i Europa avregleras och svenska lantbrukare som traditionellt blivit styrda av olika bidragssystem är inte vana vid en fri marknad där efterfrågan och utbud styr. Jordbrukssektorn har under de senaste åren upplevt en hårdare miljö och avregleringen har påverkat lantbrukarna. Behovet av entreprenörer och deras sätt att tänka har identifierats (McElwee, 2006). Svenska lantbrukare har inte behövt vara entreprenörer i samma utsträckning tidigare, men kan de agera som entreprenörer?

LRF är svenska lantbrukares företagarorganisation och fungerar som ett stöd för svenska lantbrukare. LRF arbetar inom flera områden såsom politik, turism, djurvälfärd, mat, internationella samarbeten, äganderätt, forskning, utbildning, arbetssäkerhet, företagsutveckling etc (LRF, 2010f). Varje år utför LRF en nöjdmedlemsundersökning (NMR) för att få reda på vad deras medlemmar tycker om organisationens arbete. I den senaste undersökningen (2010) fick LRF reda på att medlemmarna tycker att förbättringar bör ske inom områdena Information, Poltik och samhälle, Support och Rådgivning och Folkopinion. LRF har fram till slutet av 2010 företagscoacher som arbetar med stöd till lantbrukare. När arbetet med coacherna nu tar slut vill LRF ta reda på vilket stöd lantbrukarna efterfrågar.

Syftet med examensarbetet är att undersöka entreprenörskapet hos svenska lantbrukare och veta hur LRF som stödjande organisation ska arbeta enligt deras medlemmar. 8 intervjuer har utförts i en fallstudie och de har sedan analyserats ur en litteraturstudie. En diskussion har gjorts och möjliga slutsatser är dragna.

Huvudresultaten av studien är att svenska lantbrukare har entreprenöriska egenskaper men till olika grad beroende på individen. Vissa lantbrukare är mer framgångsrika än andra och de mest framgångsrika är så kallade "self responsible"-entreprenörer som tror på sin egen förmåga att påverka saker som händer runtomkring dem. Lantbrukarna vill att LRF erbjuder ett brett utbud av stöd och att de främst ska arbeta med lobbying, ökad lönsamhet för svenska lantbrukare, arbeta mer för konventionella lantbruk och anordna regionalt support.

Main title:Swedish farmers - are they entrepreneurs?
Subtitle:and is there a support function for LRF to fulfil?
Authors:Svensson, Johanna
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Degree thesis / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:649
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:entrepreneurship, farmers, LRF, support function
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:English
Deposited On:06 Apr 2011 07:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page