Home About Browse Search
Svenska


Stahre, Elin, 2012. Livslängden hos kyllagrade spermier vid artificiell insemination hos häst - kan den förlängas?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
107kB

Abstract

Över 90 % av betäckningarna inom Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen (ASVH) skedde med artificiell insemination (AI) år 2011. AI har många fördelar i avelsarbetet då hingsten inte behöver vara på plats när stoet brunstar, möjligheten att välja bland både nationella och internationella hingstar ger en stor valmöjlighet för stoägaren. I Sverige samlas sperma från hingstarna normalt sett tre gånger i veckan genom upphopp på en fantomhäst där ejakulatet samlas i en artificiell vagina. Trots mycket forskning är det fortfarande ca 20 % av hingstarna som lämnar spermier som inte lämpar sig för frysning.
Innan nedkylning centrifugeras seminalplasman bort eller späds ut för att reducera inverkan på spermierna. Seminalplasman har positiv inverkan på spermierna vid naturlig betäckning men kan ha negativ inverkan på spermierna under lagring. Ett mjölkbaserat medium tillsätts därefter för att upprätthålla en jämn kvalitet vid nerkylning. Kyld semin förvaras i en temperatur på 4–6 oC för att få så lång hållbarhet som möjligt gällande motilitet och fertilitet. Sperman som ska frysas packas slutligen i strån och lagras i kärl med flytande kväve, dessa utgör även en viktig genbank inför framtiden. Två metoder för att höja kvaliteten på sperman är ”single layer” centrifugering och kolonnseparation. Båda metoder går ut på att sortera bort skadade och orörliga spermier för att få en anrikning av de spermier som tros ha bäst förutsättning till ett lyckat dräktighetsresultat. Vid upptinandet av frysta spermier kan kromatinskador och membranintegriteten undersökas för att få en bra bild av spermiernas kvalitet.

,

Over 90 % of the matings in 2011 in the Swedish Warmblood Association (SWB) occurred with artificial insemination (AI). AI has several advantages in breeding and one of them is that the stallion does not need to be present when a mare shows standing heat. The possibility to choose among both national and international stallions gives a major option of selection for the mare owner. In Sweden, semen is normally collected from the stallions three times a week. The stallion mounts a phantom horse and ejaculates into an artificial vagina. Despite much research, about 20 % of stallions still provide sperm that are not suitable for freezing.
Before cooling the seminal plasma is removed by centrifugation or is diluted for reducing the effect on spermatozoa. Seminal plasma has a positive effect on sperm at natural mating but may have a negative effect on spermatozoa during storage. A milk-based medium is then added to maintain a consistent quality during the cooling. Cooled semen is stored at a temperature of 4–6 oC to get as long durability as possible concerning motility and fertility. The semen for freezing is packed in straws and finally stored in containers with liquid nitrogen, they are also an important gene pool for the future. Two methods for improving the quality of semen are single layer centrifugation and column separation. Both methods aims to filter out damaged and motionless spermatozoa to get an enrichment of the sperm that may have the best probability to achieve a successful pregnancy result. At the thawing of frozen spermatozoa, chromatin damage and membrane integrity could be evaluated to get a good picture of sperm quality.

Main title:Livslängden hos kyllagrade spermier vid artificiell insemination hos häst - kan den förlängas?
Authors:Stahre, Elin
Supervisor:Johannisson, Anders
Examiner:Madej, Andrzej
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:överlevnad, semin, hingstar, häst, sperma, fryst, kyld, tinad, survival, longevity, semen, stallion, equine, spermatozoa, frozen, cold, thawed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2012 07:20
Metadata Last Modified:22 Aug 2012 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics