Home About Browse Search
Svenska


Toss Ekmyr, Elina, 2018. Effekten av toxinbindare i syfte att minska upptag och metabolism av deoxynivalenol. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mykotoxiner är sekundära metaboliter som produceras av mögelsvampar. Deoxynivalenol (DON) är ett vanligt förekommande mykotoxin i spannmål. Grisar kan visa symptom på kronisk toxikos vid nivåer under rekommenderade maxvärden. Bra odlingsrutiner i förebyggande syfte är inte alltid tillräckligt för att förhindra tillväxten av DON.

DON tillhör gruppen trichotecener, vilka karaktäriseras av en epoxigrupp på C-12,13. Reduktion av epoxi-gruppen har visat sig ge en metabolit med betydligt lägre toxicitet. Olika djurarter metaboliserar DON på olika sätt.

År 2009 godkändes en ny grupp av fodertillsatser i EU som omfattar ”Ämnen avsedda att minska mykotoxinkontaminationen i foder…”. Effekten av dessa preparat är omdiskuterad. Syftet med denna litteraturstudie är att studera effekten av toxinbindare med avseende på DON.

Det finns två grupper av toxinbindare; adsorberande och biotransformerande. Adsorberande ämnen har visat sig ineffektiva med avseende på DON. Biotransformerande ämnen innebär att mikroorganismers förmåga att bryta ner mykotoxiner utnyttjas. Bakterier med denna förmåga har isolerats ur våmvätska, tarmflora från höns och ur jord. I dagsläget finns bara en kommersiell fodertillsats som med hjälp av en bakteriekultur metaboliserar DON innan det absorberas i tunntarmen. Studier där produkten har testats visar på motsägelsefulla resultat, men inget försök har med hög säkerhet kunna visa att produkten har effekt.

,

Mycotoxins are secondary metabolites that are produced by filamentous fungi. Deoxynivalenol (DON) is a toxin that is frequently detected in cereal crops. Pigs can show symptoms of chronic toxicosis at levels below maximum recommendations. Strategies for prevention in the field are important, but contamination cannot be fully avoided.

DON belongs to the group trichothecenes, which are characterized by an epoxy ring at C-12,13. Reduction of the epoxy ring gives a metabolite that is considerably less toxic. Different species metabolize DON in different ways.

In 2009, a new group of technological feed additives was officially allowed in the EU, that is defined ”Substances for reduction of the contamination of feed by mycotoxins…”. The efficacy of these products has often been questioned. The purpose of this literature study is to examine the effect of toxin binders regarding DON.

There are two main categories of mycotoxin-detoxifying agents; adsorbing and biotransforming. Adsorbing agents have proven to be inefficient as to adsorbing DON. Biotransforming agents are using microbes’ ability to degrade mycotoxins in to non-toxic metabolites. Bacterial strains with this ability have been isolated from rumen fluid, chicken digesta and farmland soils. Currently, there is only one commercial feed additive on the market that claims to degrade DON by enzymatic reduction of the epoxy-group. Results of trials in order to evaluate the product has been contradictory, but no study with high credibility has been able to prove its efficacy.

Main title:Effekten av toxinbindare i syfte att minska upptag och metabolism av deoxynivalenol
Authors:Toss Ekmyr, Elina
Supervisor:Nordkvist, Erik
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:636
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:deoxynivalenol, DON, mykotoxinbindare, adsorberande, biotransformerande, toxinbindare, fodertillsats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9524
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9524
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 06:42
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics