Home About Browse Search
Svenska


Lindroth, Katrin, 2014. Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
389kB

Abstract

Importerad soja är vanligt att använda i hästfoder som en proteinkälla, men de negativa effekterna på miljön som orsakas av odling och transport skapar ett intresse för inhemska alternativ. De inhemska proteinfodermedel som tagits upp i litteraturstudien är torkad vetedrank, potatisprotein, foderjäst, drav, ärtor, åkerbönor samt mjöl och expeller från raps och linfrö. Syftet med litteraturstudien var att se vilka möjligheter det finns att använda svenska proteinfodermedel till hästfoder vid bristande proteinhåll i grovfodret, istället för att ge dem importerad soja. Studien beaktar olika proteinfodermedel och huruvida de är lämpliga för olika hästkategorier, samt hästars behov av protein och specifika aminosyror. Även begränsande faktorer som anti-nutrionella substanser har belysts, samt miljöpåverkan och odlingsmöjligheterna av olika proteinfodermedel i Sverige. Slutsatsen av studien är att det finns möjlighet att utfodra hästar med svenska proteinfodermedel som alternativ till importerad soja. Olika proteinfodermedel är dock mer eller mindre lämpade för olika hästkategorier, vilket gör det viktigt att se till den aktuella hästkategorins behov i valet av proteinfodermedel. Den viktigaste källan till protein är grovfodret. Proteinfodermedel är bara lämpligt att tillsätta i foderstaten om grovfodret har en bristande proteinkvalitet, det vill säga en för låg proteinhalt och/eller en för liten andel essentiella aminosyror Genom att använda inhemska fodermedel får vi en minskad import och därmed en minskad negativ miljöpåverkan.

,

Imported soy is common to use in horse feed as a protein source, but the negative effects on the environment caused by cultivation and transport has made native alternatives more interesting. Swedish protein feeds included in this literature study are dried wheat distiller´s grain, potato protein, dried brewer’s yeast, brewer’s grain, peas and field beans together with meal and expeller from rapeseed and linseed. The aim of this study was to see which opportunities exist to feed horses with Swedish protein feeds (when there is a lack of protein in the roughage) instead of giving them imported soy. The study takes into account different protein feeds and their suitability for horses with regard to protein requirement and requirement of specific amino acids for different horse categories. Limiting factors such as anti-nutrional substances are also addressed, as well as environmental impacts and growing opportunities of protein feeds in Sweden. The conclusion of the study is that it is possible to give horses Swedish protein feeds as an alternative to soy. Different protein feeds are more or less suitable for different horse categories. Therefore it is important to know the protein requirements of the horse category in question. The most important source of protein is roughage and addition of protein feed in the ration is only appropriate if the roughage lacks protein. By using native protein in feeds for horses, import can be reduced and negative environmental impact may also be reduced.

Main title:Svenska proteinfodermedel till häst - alternativ till soja
Authors:Lindroth, Katrin
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:484
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:proteinbehov, inhemsk produktion, häst, tillväxt, aminosyror, miljöpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 13:43
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 13:43

Repository Staff Only: item control page