Home About Browse Search
Svenska


Joel, Nathalie, 2013. Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
172kB

Abstract

Hästar har transporterats längre sträckor i århundraden, först med båt och tåg och därefter på väg och med flyg. Antalet hästar som transporteras på väg har ökat i takt med att antalet hästtävlingar har ökat. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som kan göras för att förhindra och åtgärda de störningar som kan uppkomma i vätske- och saltbalansen i samband med transport genom bland annat utfodring och bra rutiner. I studien ingår även en presentation av gällande regler för transport av häst.
Hur hästen ska transporteras är reglerat i djurskyddslagen (SJVFS 2000:133). Transporttiden får högst vara åtta timmar därefter måste hästen vila. Det vanligaste är att transportera hästen med hästsläp efter personbil eller med lastbil. I ett flertal studier har det visats att transport var stressande för hästen, men att de vande sig vid situationen om den inte endast var negativ. Hästarna var dock fortfarande påvisbart stressade under hela transporteringen.

För en häst är det livsviktigt att bibehålla kroppens vätskebalans. För att kunna göra det måste intaget av vatten täcka det vatten som gått förlorat. Dagliga vätskeförluster sker via träck, urin, avdunstning samt via andningsvägar och hud. Hästar som är i träning och tävlar svettas mycket. Hästens svett är rik på natrium och den kan därför behöva utfodras med extra tillskott av salt (natriumklorid). En häst som inte är stressad under transport bör även prestera bättre på tävlingsbanan på grund av den inte har gjort av med lika mycket energi och har en bättre balanserad vätske- och saltbalans.

,

Horses have been transported long distances for centuries, first by boat and train, then on the road and by air. The number of horses transported on the road has increased as the number of horse competitions has increased. The purpose of this study was to find out what you can do to prevent and to correct disturbances in fluid and salt balances during transportation for example by feeding and reducing fluid losses. The study also included the Swedish transport regulations regarding horses.

How the horse should be transported is regulated by the animal protection law (SJVFS 2000:133). The transport time may not exceed eight hours, after that the horse has to rest. The most common way to transport the horse is in a horse trailer behind a car or a truck. In several studies it has been observed that transport is stressful for the horses, but they get used to the situation if it is not only negative. The horses still had detectable stress levels throughout transportation.

For a horse, it is vital that the body fluid is balanced, to maintain this it is important that the intake of water is covering the water that has been lost. Daily fluid loss is through feces, urine and evaporation through the respiratory tract and skin. The sweat of a horse is rich in sodium so when horses are in training and competing they could have large sodium losses and therefore the horse may need feeding with supplements. A horse that is not stressed during transport should perform better on the competition because it has not lost a lot of energy and have a better balanced fluid and salt balance.

Main title:Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst
Authors:Joel, Nathalie
Supervisor:Rundgren, Margareta
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:431
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:transport, häst, salt, svett, vätska, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2431
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2431
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2013 11:32
Metadata Last Modified:25 Jun 2013 11:32

Repository Staff Only: item control page