Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Lisa, 2015. Insulinresistens hos häst - riskfaktorer, förebyggande åtgärder och hantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
370kB

Abstract

Insulin är kroppens viktigaste anabola signalmolekyl som verkar för att främja upptaget av glukos till cellerna samt sänka koncentrationerna av glukos, aminosyror samt fettsyror i blodet. Vid insulinresistens minskar känsligheten för insulin, vilket resulterar i förhöjda koncentrationer av glukos i blodet. Hästar som utfodras en foderstat med en stor andel icke strukturella kolhydrater (NSC), med ett högt glykemiskt index, har visat en minskad insulinkänslighet. Sambandet beror troligen på att större mängder NSC kan orsaka stor blodglukosrespons samt stor insulinrespons. En foderstat rik på fett och fiber har visats bidra till en normal glukosmetabolism och bör därför användas istället för socker- och stärkelserika foderstater till insulinresistenta hästar. Det finns rasrelaterade faktorer som påverkar insulinkänsligheten och ursprungliga hästraser, till exempel många ponnyraser, uppvisar generellt lägre insulinkänslighet än hästar av mer förädlade raser. Insulinresistens kan vara involverat i den metaboliska sjukdomen fång. För att mildra eller förhindra insulinresistens bör foderstaten vara rik på fett och fiber och ha ett lågt innehåll av socker och stärkelse. För den insulinresistenta hästen rekommenderas ett vallfoder med låg halt NSC.

,

Insulin is the most important anabolic signal molecule in the body and acts to promote glucose uptake into cellular stores and to lower the concentrations of glucose, amino acids and fatty acids in the blood. When insulin resistance occurs the uptake of glucose into the cells is reduced, which leads to increased blood glucose concentrations. Horses that are fed a diet rich in non-structural carbohydrates (NSC), with a high glycaemic index, show decreased insulin sensitivity. This is due to the large response of blood glucose and insulin that is caused by high amounts of NSC. A diet rich in fat and fibre has been shown to contribute to a normal glucose metabolism and should therefore replace a diet rich in sugar and starch for insulin resistant horses. Pony breeds have been shown to have lower sensitivity for insulin than horses of more refined breeds. This indicates that breed-related factors have an impact on the sensitivity to insulin. Insulin resistance may be involved in the metabolic disease laminitis. To mitigate or prevent insulin resistance a diet rich in sugar and starch should therefore be eliminated, and for the insulin resistant horse, forage with a low content of NSC is recommended.

Main title:Insulinresistens hos häst - riskfaktorer, förebyggande åtgärder och hantering
Authors:Johansson, Lisa
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Muller, Cecilia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:522
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:insulinresistens, insulinkänslighet, fetma, fång
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 15:29
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 15:29

Repository Staff Only: item control page