Home About Browse Search
Svenska


Forssell, Maja, 2016. Djurhälsa och näringsförsörjning i ekologisk grisproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
373kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien är att utvärdera grisars hälsa och näringsförsörjning i ekologisk produktion och diskutera möjligheter till förbättring. Grisar gynnas av den ökade rörelsefriheten, grupphållningen och utfodringen av grovfoder som ger lugnare, mättare och mindre aggressiva djur. Den längre avvänjningstiden är positiv för smågrisens utveckling och påverkar inte suggan negativt. Samtidigt finns en rad välfärdsbrister i den ekologiska grisproduktionen. Benhälsan är sämre i ekologisk än i konventionell produktion med osteokondros som främsta orsak, vilket kan minskas med hjälp av förbättrade underlag, försiktighetsåtgärder i samband med kritiska tillväxtperioder och genom avel. Även smågrisdödligheten är högre i ekologiska än i konventionella system och kan sänkas med avel för uppmärksamma suggor. Parasitinfektioner är vanliga i ekologiska besättningar då förebyggande medicinering inte tillåts. Luftvägsinfektioner förekommer trots utomhusvistelse på grund av att stall med rastgård är en vanlig inhysningsform. God hygien, betesrotation och omgångsuppfödning är viktiga faktorer som kan minska infektionsriskerna. Syntetiska aminosyror är inte tillåtna i ekologisk produktion vilket ökar behovet av kunskap om hur man kan minska överutfodring, näringsspill och sjukdomar som smågrisdiarré. Sammanfattningsvis ställer den ekologiska produktionsmiljön andra krav på grisarna än konventionella miljöer och hänsyn till detta behövs i avel, och vid utformning av rutiner för att förbättra djurhälsan.

,

The aim of this literature review is to evaluate the health and nutrient supply of pigs raised in organic production and to discuss potential improvements. Pigs benefit from the increased space, group housing, and feeding of forage which leads to calmer, less aggressive and less hungry animals. The increased weaning age in organic production is beneficial for piglets’ development and does not influence the sow negatively. There are still several welfare concerns in organic pig production. Poor leg health is more common in organic than in conventional production and osteochondrosis is the most frequent cause, which can be reduced by improved floors, precaution during a sensitive growth-period and breeding. Piglet mortality is more prevalent in organic than in conventional production and can be reduced by breeding for attentive sows. Parasite infections are common in organic production as preventive medication is prohibited. Moreover, respiratory infections exist, despite outdoor access, as stables with yards is a common form of housing. Good hygiene, crop rotation and batch-wise production are key factors limiting the risk of infections. Synthetic amino acids are prohibited in organic production, which increases the need for planning to reduce over-feeding, nutrient spill and diseases, such as piglet diarréa. In conclusion, the organic production environment demands different characteristics than in conventional production systems and those differences have to be considered when developing breeding goals or management routines to improve animal health.

Main title:Djurhälsa och näringsförsörjning i ekologisk grisproduktion
Authors:Forssell, Maja
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:503
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:djurhälsa, ekologisk produktion, näringsförsörjning, grovfoder, aminosyror, benhälsa, ledhälsa, avvänjning, utomhus, smågrisdödlighet, modersbeteende, parasiter, infektion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5497
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5497
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2016 08:27
Metadata Last Modified:23 Jun 2016 08:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics