Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Anna, 2015. Hållbarhet av golv i grisningsboxen : en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skador bland smågrisar är vanligt förekommande inom smågrisproduktionen. Golvet har en betydande roll för skadornas utbredning. Låg avnötningsgrad minskar skaderisken, men kan även innebära lägre friktion vilket i sin tur innebär en ökad skaderisk. Golvet bör ha god värmebehaglighet, för att skydda smågrisarna från att bli nedkylda.
Hållbarhet av betonggolv och plastbehandlat golv i grisningsboxar har jämförts. Friktion, avnötningsgrad och värmebehaglighet har mätts i 15 grisningsavdelningar med golv av olika åldrar. Resultaten visade att de plastbehandlade golven har en lägre avnötningsgrad men en likvärdig friktion, som betonggolven. Värmebehagligheten var oberoende av golvtyp.
Slutsatsen är att plastbehandling kan öka golvens hållbarhet och antas även ha potential att gynna smågrishälsan något.

,

Lesions among suckling piglets are common in piglet production. Flooring has an important role in this matter. A minor abrasion lowers the risk of injuries, but may also come with a lower friction which may enhance the risk again. To protect the piglets from cold, the floor has to provide a good heat comfort (heat transfer coefficient).
Durability of floors in farrowing pens, concrete and with plastic coatings respectively, have been compared. The friction, abrasion and heat comfort were studied at 15 farrowing units with floors of different ages. The results showed that the floors with plastic coatings had a lower abrasion and a similar friction, as the concrete floors. The heat comfort, though, did not differ with flooring material.
The conclusion is that a plastic coating might improve the durability of the floor, and might also improve the piglet welfare somewhat.

Main title:Hållbarhet av golv i grisningsboxen
Subtitle:en jämförande studie mellan obehandlade och plastade betonggolv samt hur golvkvaliteten kan påverka smågrishälsan
Authors:Karlsson, Anna
Supervisor:Nimmermark, Sven and Mattson, Barbro
Examiner:Botermans, Jos
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:golv, plast, friktion, avnötning, värmebehaglighet, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4089
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4089
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2015 15:31
Metadata Last Modified:05 Feb 2015 15:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics