Home About Browse Search
Svenska


Nilsson Edenfur, Sabina, 2018. Rectal and skin temperature of new born piglets born in two different systems. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

The trial was performed during the year 2015- 2016 at a farm located in the south of Sweden. The aim was to compare the drop in body temperature after birth in pigs in two different farrowing/birth systems; temporary confined sow (at farrowing until 3 days thereafter) (TC) or loose sow. The rectal and skin temperature (caudal dorsal) of 51 new born piglets was taken directly after birth and then every 15 minutes for 2 hours and 45 minutes (12 measurements). Besides rectal/skin temperature and farrowing/birth system, the following information of the individual piglet was recorded: date of birth, birth weight, if the piglet was born on concrete (with floor heating) or cast iron, amount of straw at birth place, and if the piglet was under the heating lamp at any of the 12 measuring occasions. In the TC system, the heating lamp was placed behind the sow at farrowing. This was not an option in the loose system, since the heating lamp had to be protected from the sow. Depending on birth weight, the piglets were divided into large (>1.5 kg), medium (1-1.5 kg) or small (<1 kg) piglets. In total, 21 pigs were categorized as large, 24 as medium and 6 as small.
The results showed a difference between piglets with low birth weight compared to piglets with high birth weight. Piglets with low birth weight reached preferable temperature levels later than heavier piglets and low birth weight piglets also dropped more in rectal temperature.
Measurements with an infra-red-thermometer of surface temperatures within the different combinations of floor type, straw and heating lamp ranged from 15°C for cast iron without lamp and without straw, 17°C for cast iron without lamp but with straw, 21°C for cast iron with lamp but without straw, 25.5°C for concrete with floor heating without lamp and straw to 27.5°C for concrete with floor heating as well as with lamp and with straw.
A minor comparison between a birth place with ‘a little amount of straw’ versus a ‘lot of straw’ within medium pigs in the system with a loose sow, showed a larger temperature drop (about one degree) if the piglets were born on a little amount of straw. A similar minor comparison around being under the heating lamp or not, was made for large pigs in the TC system. This comparison did not indicate any strong results on the piglets rectal and skin temperatures due to a low number of data (only three large pigs under the heating lamp in the TC system).
For large (>1.5 kg) and medium (1-1.5 kg) piglets, the body temperature drop after birth was larger in the TC system compared to in the loose system. This was explained as a consequence of that 100% of the piglets in the TC system were born on cast iron compared to only 11% in the system with a loose sow. However, for the small piglets (< 1 kg) the result was the opposite. One explanation of this contradictory result for small pigs might be that the distribution of vitality among the small piglets was uneven within the systems, since the number of small pigs was very limited (only six pigs in total).
It was concluded that the skin temperatures tended to follow the rectal temperatures with a difference of about 3-6 degrees lower than the rectal temperature, and that a well-placed heating lamp, floor heating and an optimal floor are important key factors for a smaller temperature drop in newborn piglets. Straw is another positive factor for the piglets, since it makes the heat disappear slower. The lay-out of the pen was found to influence the drop in body temperature after birth. Concrete with floor heating (loose system) resulted in a better outcome compared to cast iron (TC system) in this trial in which the layout in the TC-system resulted in that the piglets were born on cast iron.

,

Försöket ägde rum under år 2015-2016 på en gård i södra Sverige. Syftet var att jämföra nyfödda smågrisars temperatursänkning i två olika grisningssystem; temporärt fixerad sugga (från grisning till tre dagar efter) eller lösgående sugga. Temperaturen på smågrisarna togs rektalt samt på huden (kaudalt dorsalt) på 51 nyfödda smågrisar direkt efter födsel och därefter med en kvarts mellanrum i totalt 2 timmar och 45 minuter (12 mätningar). Förutom grisningssystem, rektal- och hudtemperatur noterades även följande information individuellt för varje nyfödd smågris; födelsedatum, födelsevikt, om smågrisen föddes på gjutjärnsspalt eller betong (med golvvärme), mängden halm där smågrisen föddes, om smågrisen befann sig under värmelampan eller inte under något utav de 12 olika mätningstillfällena.
I det temporärt fixerade systemet, var värmelampan placerad precis bakom suggan vid grisning, detta var inte möjligt i det lösgående systemet. Smågrisarna vägdes efter det sista mätningstillfället och delades då in i 3 olika viktklasser; stora (>1.5 kg), medium (1-1.5 kg) eller små (<1 kg) smågrisar. Totalt kategoriserades 21 smågrisar som ”stora”, 24 som ”medium” och 6 som ”små”.
Resultatet visade en skillnad mellan smågrisar med låg födelsevikt jämfört med smågrisar med en hög födelsevikt. Smågrisar med låg födelsevikt kom upp i normala kropps-temperaturer senare än smågrisar med högre födelsevikt samt att de med låg födelsevikt även hamnade på betydligt lägre kroppstemperatur.
Temperaturen på ytorna inne i stallet mättes med en infraröd termometer. Gjutjärnsspalt utan varken halm eller värmelampa mättes till 15 °C och gjutjärnsspalt med halm mättes till 17 °C och gjutjärnsspalt med värmelampa till 21°C. Betong med golvvärme uppgick till 25,5°C och betong med golvvärme, värmelampa och halm mättes till 27,5°C.
En mindre undersökning har gjorts på den kvadratmetern där den helt nyfödda smågrisen hamnar precis vid födseln gällande mängden halm. Där har platser med “en liten mängd halm” jämförts med födelseplatser med “en stor mängd halm”. Undersökningen gjordes på smågrisar (1-1.5 kg) i det lösgående systemet och resultatet visade att de som föddes på en liten mängd halm tappade ungefär 1°C mer jämfört med de som föddes på en större mängd halm. En liknande undersökning har gjorts där smågrisar (>1 kg) i det temporärt fixerade systemet som vistats under värmelampan jämförts med smågrisar som inte vistats under värmelampan. Denna undersökning gav inga tydliga skillnader i resultat på smågrisarnas hud – och/ eller kroppstemperatur, vilket troligtvis berodde på den låga datainsamlingen (endast 3 smågrisar vistades under värmelampan i detta system).
De stora (>1.5 kg) och mediumstora (1-1.5 kg) smågrisarna tappade mer i temperatur efter födseln i det temporärt fixerade systemet jämfört med det lösgående. Detta förklaras med att 100% av smågrisarna i det temporärt fixerade systemet föddes på gjutjärnsspalt, jämfört med 11% av smågrisarna i det lösgående systemet. Hur som helst, så var det tvärtom för de små smågrisarna (<1 kg). Eftersom antalet smågrisar (<1 kg) var betydligt lägre (endast 6 stycken totalt), kan en förklaring vara att fördelningen av dessa smågrisars vitalitet var ojämn inom systemen. Hudtemperaturerna verkade följa rektaltemperaturerna med en skillnad på 3-6 °C lägre än rektaltemperaturen. Andra slutsatser som drogs var att en välplacerad värmelampa, golvvärme och ett optimalt golv är viktiga faktorer för att öka de nyfödda smågrisarnas temperatursänkning. Halm är en annan viktig faktor eftersom den gör att värmen försvinner långsammare. Hur boxens inredning är uppbyggd är även en faktor som har stor betydelse för smågrisens kroppstemperatur där det lösgående systemet med golvvärme var mest optimalt.

Main title:Rectal and skin temperature of new born piglets born in two different systems
Authors:Nilsson Edenfur, Sabina
Supervisor:Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:piglets, temperature, farrowing system, heating lamp, straw, rectal temperature, skin temperature, piglet diseases
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:12 Apr 2018 11:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics