Home About Browse Search
Svenska


Liljenmalm, Felicia, 2015. Är ekologiska slaktkycklingar sjukare än konventionella?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
274kB

Abstract

Den ekologiska produktionen styrs av många olika lagar och regler som den konventionella produktionen inte behöver följa. Dessa regler kan ses som en välfärdsgaranti i den ekologiska slaktkycklingproduktionen då reglerna främst är skrivna för att kycklingarna ska kunna utföra sina naturliga beteenden i en passande miljö. Rastgårdar ska finnas till de ekologiska kycklingarna för att de ska få beta, få motion och få chansen att bygga upp sitt naturliga immunförsvar. I många fall ses rastgården som en positiv aspekt av den ekologiska produktionen, men det finns även problem relaterade till utevistelsen då exempelvis vilda djur kan lockas till slaktkycklingarna och på så vis stressa upp dem, smitta dem med parasiter och patogener eller äta upp dem. Det är vedertaget att den ekologiska produktionens dödlighet är högre än den konventionella produktionens på grund av rovdjuren och sjukdomarna och de ekologiska kycklingarna utsätts i många fall för fler smittorisker på grund av utevistelsen. En av de stora skillnaderna mellan de olika produktionerna verkar vara användningen av koccidiostatika, vilket är förbjudet i den ekologiska produktionen. Hygienen är den viktigaste faktorn för att hålla kycklingarna friska. Dock är det svårt att hålla sjukdomar borta från de ekologiska kycklingarna då det dels är svårt att sanera rastplatserna, men också på grund av svårigheten att hålla stallarna fria från fukt och skadedjur som båda kan försämra djurhälsan hos kycklingarna. Trots de många fördelar utevistelsen medför, verkar ekologiska slakt-kycklingar drabbas av de fler smittoriskerna än konventionella slaktkycklingar.

,

The organic production is controlled by a variety of laws and regulations that the conventional production does not need to follow. These rules can be seen as a welfare guarantee in the organic broiler production because the rules are primary enacted so that the broilers shall be able to perform their natural behaviors in a suitable environment. Outdoor areas shall be available for the organic broilers where they can graze, get exercise and get a chance to build up their natural immunity. In many cases, the outdoor area is seen as a positive aspect of the organic production, although it exists related problems with it when for example wild animals can get attracted to the broilers and thus rush them or infect them with parasites and pathogens or kill them. It is generally recognized that the mortality in organic productions is higher than in conventional productions because of the predators and the diseases and the organic broilers are in many cases exposed to more potential contaminations because of the outdoor area. One of the major differences between the different productions seems to be the use of coccidiostat, which is prohibited in the organic production. Hygiene is the most important factor to keep the broilers healthy. However, it is difficult to protect the organic broilers from diseases as it is difficult to clean the outdoor areas, but also because of the difficulty to keep the stables free from moisture and disease vectors which may impair animal health of the broilers. Despite the many advantages that entails spending time outdoors, it seems like the organic broilers suffer more from the risk of infection than the conventional broilers.

Main title:Är ekologiska slaktkycklingar sjukare än konventionella?
Authors:Liljenmalm, Felicia
Supervisor:Wistedt, Anna
Examiner:Wall, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:djurhälsa, djurvälfärd, ekologisk slaktkycklingproduktion, parasiter, patogener, animal health, animal welfare, organic broiler production, parasites, pathogens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4620
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4620
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 09:23
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 09:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics