Home About Browse Search
Svenska


Ahlenbäck, Rebecka, 2014. Honan och ägget. First cycle, G2E. Upspala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
217kB

Abstract

Honlig reproduktion är ett brett och komplicerat ämne. I detta arbete analyseras läror och teorier om honan och hennes reproduktion i ett försök att se närmare på de detaljer som påverkar olika aspekter på att vara hona. Arbetet delas upp i olika avsnitt som fokuserar på de
olika faktorerna genetik, fysiologi och beteende. Även embryonal utveckling kommer att belysas, då tillväxten och omhändertagandet av avkomman påvisar tyngden av samverkan
mellan de ovan nämnda faktorerna. Trots att väldigt få konkreta svar existerar i nuläget är de många teorierna en utmärkt utgångspunkt för att förstå vikten av beteenden, strategier, fysiologi och genetik inom olika arter för deras framgång under utvecklingen.

,

Female reproduction is a wide and complex area. In this review different theories and taught facts about the female and her reproduction will be analyzed in an attempt to look closer at details related to the different aspects of being female. The work is divided into different sections, focusing on genetics, physiology and behavior. There will also be a focus on embryonic development, since growth and care for the offspring shows the importance of interaction between the above mentioned factors. Although very few concrete answers exist today, the many theories is an excellent starting point in order to understand the importance of behaviors, strategies, physiology and genetics among different species for successful evolution.

Main title:Honan och ägget
Authors:Ahlenbäck, Rebecka
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Holm, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hona, sexuellt beteende, social funktion, embryo, reproduktion, ägg, female, sexual behavior, social function, embryo, reproduction, egg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3326
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3326
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 09:15
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 09:15

Repository Staff Only: item control page