Home About Browse Search
Svenska


Clemensson Lindell, Ida, 2015. ATP bioluminescence to establish a test procedure for hygiene testing of liners and tubes on farm level : an investigation of the effect of ageing on the hygienic status of rubber liners and tubes. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

When rubber equipment in a milking system ages, physical and chemical deterioration occurs and cracks, crevices, as well as deposits of organic and inorganic material is formed on the surface. Bacterial colonization can accumulate, especially on ageing rubber equipment and if the cleaning procedure is not functioning properly. Formation of biofilm in milking equipment could in turn cause bacterial contamination of bulk tank milk. ATP bioluminescence is a fast and easy way to determine the hygienic status of a surface based on its ATP content, and results are given in relative light units (RLU). The method measures both bacterial contamination as well as residues from other organic material. ATP bioluminescence has previously been assessed in order to investigate the hygienic status of milking equipment but large variations between measurements have been seen and correlations between RLU values and total bacterial count (CFU) have shown deviating results.
The aim of this study was to use ATP bioluminescence to establish a test procedure for hygiene testing of liners and tubes that would give reliable and reproducible results. The study also aimed to investigate whether the hygienic status deteriorated as rubber liners and tubes aged and if it was possible to set thresholds for RLU values that could determine when liners should be replaced, based on their hygienic status. The study was carried out on three Swedish farms with milking parlours and the total study period was 7 months. To establish a standard test procedure, several sampling parameters were tested on one of the farms and the effect of each parameter on the obtained RLU values was assessed. The final test procedure was then used on the three farms as liners aged for at least 2400 milkings, and as tubes aged for up to 6 months. CFU was determined for comparison with RLU values on one farm during the whole study, and occasional samples for comparison between CFU and RLU were also taken on another farm.
The results showed that RLU values were significantly affected by sampling location on the liner or tube, type of detergent and milk point in the parlour. Liners on the same cluster could show large variations in RLU values, making it difficult to obtain a high reproducibility between measurements. RLU values declined on all three farms when the equipment aged, which may have been due to seasonal effects or that detergent residues quenched the ATP readings. The results from the study indicated that liners and tubes can maintain a clean hygienic status despite ageing- if the cleaning procedure is efficient. There was a strong significant correlation between CFU and RLU (r=0.83, p<0.0001). The study also showed that RLU values are individual for each farm and that high RLU values can be obtained even when the number of CFU is low, due to other organic debris such as milk residues remaining in the equipment. Because of individual differences between farms, it was not possible to propose a general threshold RLU level indicating when aged milking equipment should be replaced.

,

När mjölkningsutrustning av gummi åldras bildas sprickor och både organiskt och oorganiskt material ansamlas successivt på gummits yta. Bakterier kan då tillväxa, speciellt om disken är undermålig. Biofilm som bildas i mjölkningsutrustningen kan i sin tur ge förhöjda bakterietal i tankmjölken. För att snabbt ta reda på hur kontaminerad en yta är avseende bakterier så väl som annat organiskt material kan man använda ATP bioluminescence, en metod som mäter mängden ATP i enheten relativa ljusenheter (RLU). I tidigare studier där man har använt ATP bioluminescence för att undersöka den hygieniska statusen i mjölkningsutrustning har det funnits en stor variation mellan mätningar och korrelationen mellan totalantalet bakterier (CFU) och RLU har varierat.
Syftet med denna studie var att använda ATP bioluminescence för att etablera en provtagningsmetodik för hygientester av spengummin och mjölkslangar, som skulle generera repeterbara och tillförlitliga resultat. Ytterligare ett syfte var att undersöka om den hygieniska statusen hos spengummin och mjölkslangar förändrades över tid samt om det var möjligt att bestämma gränsvärden för RLU-värden som kunde avgöra när åldrade spengummin bör bytas ut. Studien genomfördes som en fältstudie på tre svenska gårdar med mjölkgrop och pågick under sammanlagt sju månader. För att etablera en provtagningsmetodik testades flera parametrar på en av gårdarna för att se hur dessa påverkade RLU värdena. Den etablerade provtagningsmetodiken användes på alla tre gårdarna för att följa den hygieniska trenden när spengummin åldrades under minst 2400 mjölkningar och när mjölkslangar åldrades upp till 6 månader. På en av gårdarna skattades totalantalet bakterier (CFU) parallellt med RLU under hela studien och på en annan gård togs jämförande prover mellan CFU och RLU.
Resultaten visade att RLU-värdena i en mjölkgrop påverkades signifikant av provtagningsplats på spengummit eller i mjölkslangen, typ av diskmedel samt mjölkningsplats i gropen. Spengummin från samma mjölkningsorgan kunde uppvisa stora skillnader i RLU-värden och det var därför svårt att uppnå en hög reproducerbarhet mellan mätningarna. RLU-värdena minskade över tid vilket kan ha varit en effekt av säsong eller att diskmedelsrester på den svabbade ytan påverkade ATP avläsningen negativt. Resultaten från studien indikerade att spengummin och mjölkslangar kan bibehålla en ren hygienisk status när de åldras, om disken fungerar effektivt. En stark korrelation fanns mellan CFU och RLU (r=0,83, p<0,0001) och det var tydligt att en förändring i RLU följdes av en liknande förändring i CFU genom hela studien. Studien visade även att RLU värden är unika för varje gård och att höga RLU värden kan erhållas även när CFU är lågt om det finns annat organiskt material på den svabbade ytan. Eftersom värdena skiljde sig mellan gårdar var det inte möjligt att sätta generella gränsvärden som indikerar när åldrad mjölkningsutrustning bör bytas ut.

Main title:ATP bioluminescence to establish a test procedure for hygiene testing of liners and tubes on farm level
Subtitle:an investigation of the effect of ageing on the hygienic status of rubber liners and tubes
Authors:Clemensson Lindell, Ida
Supervisor:Lundh, Åse and Cederholm, Marika
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:511
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ATP bioluminescence, milking equipment hygiene, milk quality, ageing milking equipment, total bacterial count
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Technology
Language:English
Deposited On:29 Jan 2015 14:08
Metadata Last Modified:29 Jan 2015 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics