Home About Browse Search
Svenska


Gullstrand, Patricia, 2017. Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
423kB

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of different sire breeds on calving traits when
used in dairy herds. Records from 1,423,851 calvings from 1990-2016 were collected from
the Swedish milk recording scheme from Swedish Holstein, Red dairy cattle, Hereford,
Charolais, Aberdeen Angus, Limousin and Simmental sires mated with Swedish Holstein,
Red dairy cattle or crossbred dams. Calving ease was defined in two categories, easy or
difficult calving. Stillbirth was defined as dead at calving or within 24 hours of birth. The data
were analyzed for both traits for first and later parities separately.

The frequencies of difficulties at calving in first parity ranged from 3.2% to 7.6%. The highest
frequencies were found for Charolais and Simmental sires, and the lowest for Aberdeen
Angus and Red dairy cattle sires. The incidence of stillbirth ranged from 1.4% to 5.0% in first
parity, where Swedish Holstein sires gave the highest incidence of stillbirth and Hereford and
Aberdeen Angus the lowest. The frequency of difficulties at calving and the incidence of
stillbirths were in general lower in later parities compared to first parity.

Swedish Holstein and Red dairy cattle sires gave significantly less difficulties at calving
compared to Charolais, Hereford, Limousin and Simmental sires in first parity, but were not
significantly different from Hereford sires in later parities. Aberdeen Angus sires were
performing significantly better than all other beef breeds in first parity, but were not
significantly different from Hereford sires in later parities. Charolais gave significantly more
difficulties at calving than all sire breeds, except for Simmental in first parity. Swedish
Holstein sires gave significantly higher incidences of stillbirth than Aberdeen Angus,
Hereford, Limousin and Simmental sires in first parity. All beef breeds gave significantly
lower incidence of stillbirth than sires in both dairy breeds in later parities. There was no
significant difference in the incidence of stillbirth between beef breeds in later parities. There
was some re-ranking of beef sire breeds depending on which breeding values (based on
records from purebred beef herds or from beef-dairy crosses) had been used.

,

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av olika faderraser på kalvningsegenskaper
när de använts i mjölkbesättningar. Information från 1 423 851 kalvningar från 1990-2016
samlades in från den svenska kokontrollen. Kalvarna var från renrasiga Svenska Holstein-,
Nordiska röda-, Hereford-, Charolais-, Aberdeen Angus-, Limousin- och Simmentaltjurar
parade med Svenska Holstein-, Nordiska röda- eller blandraskor. Kalvningsförloppet
klassificerades i två kategorier, lätt eller svår kalvning. Kalven räknades som dödfödd om den
var död vid kalvning eller inom 24 timmar efter kalvning. Datamaterialet analyserades separat
för första och senare kalvning för båda kalvningsegenskaperna.

Andelen kalvningssvårigheter vid första kalvningen varierade mellan 3.2 % och 7.6 %.
Charolais- och Simmentaltjurar gav högst frekvens av svåra kalvningar. Aberdeen Angus- och
Nordiska röda tjurar hade de lägsta frekvenserna av svåra kalvningar. Andelen dödfödslar
varierade från 1.4 % till 5.0 % vid första kalvning. Tjurar av Svensk Holstein gav den högsta
frekvensen av dödfödslar vid första kalvning, och Hereford- och Aberdeen Angustjurar de
lägsta. Frekvenserna av kalvningssvårighet och dödfödslar var generellt sett lägre vid senare
kalvningar jämfört med första kalvning.

Svenska Holstein- och Nordiska röda tjurar gav signifikant färre kalvningssvårigheter jämfört
med Charolais-, Hereford-, Limousin-, och Simmentaltjurar vid första kalvning, men var inte
signifikant skilda från Herefordtjurar vid senare kalvning. Angustjurar var signifikant
överlägsna de andra köttraserna vid första kalvning, men det fanns ingen signifikant skillnad
med Herefordtjurar vid senare kalvningar. Charolaistjurar gav signifikant svårare kalvningar
än alla andra raser förutom för Simmentaltjurar vid första kalvning. Svenska Holsteintjurar
gav signifikant fler dödfödslar än Angus-, Hereford-, Limousin- och Simmentaltjurar vid
första kalvning. Alla köttraser hade signifikant lägre frekvenser av dödfödslar än
mjölkrastjurar för senare kalvningar. Det fanns ingen signifikant skillnad för dödfödslar
mellan köttraserna för senare kalvningar. Resultaten för köttraserna varierade något beroende
på vilka avelsvärden (baserade på registrering från renrasiga köttrasbesättningar eller från
kött- och mjölkraskorsningar) som hade använts.

Main title:Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls
Authors:Gullstrand, Patricia
Supervisor:Eriksson, Susanne and Fikse, Freddy
Examiner:Berglund, Britt
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:522
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:crossbreeding, dairy, beef, calving ease, stillbirth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:12 Jul 2017 11:47
Metadata Last Modified:12 Jul 2017 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics