Home About Browse Search
Svenska


Gac Monreal, Ananai, 2014. Immunmedierad reumatisk sjukdom och steroidresponsiv meningit-arterit – en identifiering och jämförelse av två autoimmuna sjukdomar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
274kB

Abstract

Utvecklingen av autoimmuna sjukdomar beror på både miljömässiga och genetiska riskfaktorer och dessa sjukdomar uppstår när ett adaptivt immunsvar bildas mot kroppsegna antigener. Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom, den är en komplex kronisk inflammatorisk sjukdom med spontan uppkomst hos människa. Både immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) och steroidresponsiv meningit-arterit (SRMA) är exempel på SLE-relaterade sjukdomar hos hund. Syftet med studien var att jämföra de två SLE-relaterade sjukdomarna IMRD och SRMA, samt undersöka deras patogenes och etiologi. Hundar med IMRD har antinukleära antikroppar vilket inte ses hos hundar med SRMA. Hos hundar med SRMA ses histologiska förändringar, främst neuro-immunologiska, en förhöjning av immunoglobuliner, akutfasproteiner, olika mRNA- och integrin-uttryck. Även en dominans av B-celler och en förskjutning mot ett Th2 immunsvar kan ses för SRMA. Flera gener har funnits vara associerade med IMRD och SRMA, MHC klass 2 har visats vara en riskfaktor för hundar med IMRD och en riskhaplotyp har anträffats.

,

The development of autoimmune diseases depends on both environmental risk factors as well as genetic risk factors. In autoimmune diseases an adaptive immune response has developed against the body’s own antigens. Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease in humans and both immune-mediated rheumatic disease (IMRD) and steroid-responsive meningitis–arteritis (SRMA) are examples of SLE-related diseases occurring in dogs. The purpose of the study was to compare the two SLE-related diseases with each other and to examine their pathogenesis and etiology. Dogs with IMRD have been seen to have anti-nuclear antibody positivity which cannot be seen in SRMA dogs. Dogs with SRMA however, have been shown to have histological changes, primarily neuro-histological, an elevation of immunoglobulins, acute phase proteins, different mRNA expression and integrin expression. Other associations with SRMA are dominance of B-cells and a shift towards a Th2-dependent immune response. Several genes have been associated with IMRD and SRMA, MHC class 2 has been shown to be a risk factor for dogs with IMRD and a risk haplotype has been found.

Main title:Immunmedierad reumatisk sjukdom och steroidresponsiv meningit-arterit – en identifiering och jämförelse av två autoimmuna sjukdomar
Authors:Gac Monreal, Ananai
Supervisor:Andersson, Göran
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:441
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:systemisk lupus erythematosus, SLE, immun medierad reumatisk sjukdom, IMRD, steroidresponsiv meningit-arterit, SRMA, autoimmun, sjukdom, MHC klass 2, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 11:52
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics