Home About Browse Search
Svenska


Strömgren, Anna, 2012. Mjölkureahalten som mått på vom-mikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
251kB

Abstract

The aim of this literature study was to analyze how milk urea concentration is working as a measure of the nitrogen supply to rumen microbes and indicator of the environmental load. Questions included in this literature study were how to improve the dairy cattle nitrogen efficiency and what correlations there are between milk urea, nitrogen efficiency and crude protein content in the feed. Effects on the reproduction from high ration protein content are also addressed. Dairy cattle are today fed with large proportions of protein which could lead to high expenditure of feed and environmental pollutions. The nitrogen can be lost to the environment by different pathways; leaching, denitrification or by emission to the air. High crude protein concentration in the feed will increase milk urea and decrease the nitrogen efficiency. The nitrogen that’s not used by the rumen microbes is exuded as urea. Urea diffuses easily from the blood to the milk and is used by advisers as a tool for assessing rumen protein balance. Milk is easily sampled and the sampling is not stressful for the cow and doesn’t create additional work for the farmer. Milk urea concentrations can have large variations for many reasons. This is important to consider when the test milking is performed. The fertility is decreasing with high percentage of protein in the feed. The cows become more difficult to get pregnant. The quality of the sperms and the ova is decreasing. Milk urea is a good and a useful tool for evaluation of the nitrogen support of rumen microbes and environmental strain.

,

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur mjölkureahalten fungerar som mått på vommikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning. Frågeställningar som inkluderades i litteraturstudien var hur mjölkkornas kväveeffektivitet kan förbättras och vilken korrelation som finns mellan mjölkurea, kväveeffektivitet och råproteinhalten i fodret. Även effekterna av en proteinrik foderstat på reproduktionen undersöktes. Mjölkkor utfodras idag med stora mängder protein och överutfodring kan leda till höga foderkostnader och miljöföroreningar. Kvävets förlustvägar är utlakning, denitrifikation och ammoniakavgång. Vid höga råproteinhalter i fodret ökar mjölkureahalten och kväveeffektiviteten sjunker. Kvävet i vomnedbrutet protein som inte används av vommikroberna blir ammoniak och genom ureacykeln i levern bildas urea som kan recirkuleras till vommen eller utsöndras med urinen. Urea diffunderar lätt till mjölken från blodet och används i rådgivning för att ge en indikation om proteinbalansen. Mjölkprovtagning är enkel och mjölkningen skapar ingen stress för kon eller merarbete för mjölkproducenten. Mjölkureahalten kan variera av många orsaker som bör tas hänsyn till vid bedömning av provmjölkning. Fertiliteten minskar vid proteinrik utfodring. Korna blir svårare att få dräktiga på grund av försämrad kvalité hos spermierna och ägg. Mjölkurea är ett bra verktyg för utvärdering av vommikrobernas kväveförsörjning och av miljöbelastning från mjölkproduktion.

Main title:Mjölkureahalten som mått på vom-mikrobernas kväveförsörjning och kons miljöbelastning
Authors:Strömgren, Anna
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:376
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Mjölkurea, Mjölkko, Vom-mikrober, Kväveförluster, Fertilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2012 07:55
Metadata Last Modified:08 Jun 2012 07:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics