Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Maria, 2014. Gener som påverkar pälsens utseende och hälsan hos hästrasen American curly. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
552kB

Abstract

American curly hästar har lockig päls och drabbas i vissa fall av hypotrikos vilket innebär håravfall. Många tappar förutom pälsen även manen och svansen när de fäller. Lockig päls förekommer även hos katt, hund, mus och tamråtta samt extremt lockigt eller ulligt hår hos människor. Flera av dessa är även drabbade av hypotrikos. Syftet med denna studie är att studera vilka gener som troligtvis styr utseendet och hälsan hos american curly. Två gener som orsakar lockig päls och/eller hypotrikos är KRT71 och LPAR6. KRT71 kodar för ett protein i de intermediära filamenten. Genen uttrycks i hårfollikeln där cellerna i den inre rotskidan ska bilda en cylinder och stötta hårstråets väg mot hudytan. Djur med mutationen får böjda folliklar med försvagad förmåga att hålla kvar hårstrået och får därför lockig päls och i vissa fall hypotrikos. LPAR6 kodar för ett protein som bildar en receptor i cellmembranet som ska binda LPA som stimulerar hårväxt. Även hos dessa individer blir den inre rotskidan missformad och hårstrået lockigt. Dessutom blir tillväxten av håret störd. Slutsatsen är att det troligtvis är en mutation i KRT71 som orsakar utseendet och hälsan hos american curly hästarna.

,

American Curly Horses have curly pelage and in some cases suffer from hypotrichosis, which is hair loss. Many of the horses shed their mane and tail as well when they shed coat. Curly pelage also occurs in cat, dog, mouse, fancy rat and curly or wooly hair in humans. Several of these are also affected by hypotrichosis. The aim of this study was to investigate which genes probably affect the appearance and health of American Curly Horses. Two genes that cause curly coat and/or hypotrichosis are KRT71 and LPAR6. KRT71 encodes a protein of the intermediate filaments. The gene is expressed in the hair follicle where the cells of the inner root sheath is supposed to form a cylinder and support the hair shaft on its way to the skin surface. Animals with the mutation get bent follicles with diminished capacity to retain the hair shaft and therefore curly hair and in some cases hypotrichosis. LPAR6 encodes a protein that forms a receptor in the cell membrane that bind LPA, which stimulate hair growth. As in the KRT71 mutants, the inner root sheath gets misshaped and the hair shaft curly. Moreover, the growth of the hair gets disturbed. The conclusion is that the American Curly Horses may have a mutation in KRT71 that leads to the curly phenotype and health of the horses.

Main title:Gener som påverkar pälsens utseende och hälsan hos hästrasen American curly
Authors:Pettersson, Maria
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Lindgren, Gabriella
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:436
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:American curly häst, lockig, päls, gen, mutation, hypotrikos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 13:14
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 13:14

Repository Staff Only: item control page