Home About Browse Search
Svenska


Anderholm, Fanny, 2018. Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
492kB

Abstract

Produktionstrycket i dagens mjölkindustri är mycket högt, vilket innebär stora påfrestningar på de högproducerande mjölkkorna. Avel för specifika produktionsegenskaper har gjort att dagens mjölkproducerande kor har svårt att bli dräktiga samt de löper en ökad risk för att drabbas av livmoderinflammation, negativ energibalans och olika störningar i postpartumperioden. Detta ger en minskad mjölkmängd samtidigt som behandlingskostnaderna ökar. Omställningen från dräktighet till att börja syntetisera mjölk är en påfrestning för kon som gör att många kor hamnar i negativ energibalans, då de inte hinner ställa om och omfördela energireserverna. Denna litteratursammanställning fokuserar på förändringarna i reproduktionsorganen i samband med kalvning. Samt vilka faktorer som påverkar risken för att en mjölkko ska utveckla livmoderinflammation. Immunförsvaret spelar då en stor roll i hur motstånds-kraftig kon är mot patogener efter kalvning när kroppen är ur balans. För att kon ska återhämta sig och återgå till östralcyklen krävs det tillbakabildning av livmodern och dess slem-hinna samt att bakterier som kontaminerat livmodern under kalvning och postpartum elimineras. Denna process kallas för involution. Blir det störningar i involutionen finns det risk för utveckling av livmoderinflammation, vars allvarlighetsgrad kan variera. En obehandlad livmoderinflammation innebär risk för infertilitet, för tidig utslagning ur produktionen och stora ekonomiska förluster. Livmoderinflammation är således ett vanligt förekommande problem i dagens mjölkindustri. Ökade kunskaper om riskfaktorerna och förebyggande åtgärder är av stort intresse.

,

The production pressure in today’s dairy industry is very high which means great stress on the highly producing dairy cows. Breeding on specific production traits have led to weak signs for estrus, limiting their chance to get pregnant, in addition to risk for uterine infection, nega-tive energy balance and other disturbances during the postpartum period. This leads to a decreased milk yield and increase in treatment costs. The change from being pregnant to start synthesising milk leads to negative energy balance, due to the short period to reallocate the energy reserves. This literature summation focus on the changes in the genitals associated with calving. As well as the factors increasing the risk for dairy cattle to develop uterine dis-ease. The immune defence plays a major role in fighting the pathogens that contaminate the uterus after parturition, especially if the cow is affected by negative energy balance or other disorders postpartum. It is very important that the uterus of the cow undergoes involution, a process including degeneration of uterine tissue as well as elimination of the pathogens that may invade the uterus during parturition and postpartum. Disturbance in the involution means risk for uterine infections and untreated uterine infection can lead to infertility, early culling and great economic losses. Greater knowledge about the factors causing uterine disease and how to prevent it is of great interest.

Main title:Livmoderinflammation hos mjölkkor efter kalvning
Authors:Anderholm, Fanny
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Wernersson, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hormonförändring, immunförsvar, livmoderinflammation, mjölkkor, negativ energiba-lans, NEFA, postpartum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9512
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9512
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2018 11:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics