Home About Browse Search
Svenska


Westerståhl, Sofia, 2015. Emotionella tillstånd – hur kan vi mäta vad grisen känner?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
127kB

Abstract

I och med dagens intensiva produktion och växande djurbesättningar är det av stor vikt att studera och förstå djurens känslotillstånd. Att undersöka känslor är komplext och det har visat sig vara problematiskt att tolka resultaten. Hos grisar har många olika beteendestudier gjorts för att undersöka emotionella tillstånd. En mängd olika faktorer har använts och den här litteraturstudien kommer att undersöka straff och belöning, rädsla samt två generella beteenden som reflekterar ett positivt och ett negativt känslotillstånd. Grisars beteende som svar på olika stimuli har använts som en mall och positiva känslotillstånd förknippas med en ökad sannolikhet att uppfatta situationer och händelser positivt. Oavsett metod framgår det tydligt att det är problematiskt att mäta känslotillstånd hos grisar. Det är viktigt att fortsätta att utveckla studier för att förbättra förståelsen kring resultaten. Avsaknaden av mätningar kring positiva känslor gör dock att metoderna som tas upp ofta fokuserar på negativa känslotillstånd såsom ångest, rädsla och stress. Mer forskning om hur positiva känslor kan studeras är nödvändigt för att säkerställa välfärden hos grisar samt för att upprätthålla en sund, framgångsrik och hållbar djurhållning.

,

With today's intense livestock production and growing herd size, it is of great importance to study and understand animals' emotional state. Studying emotions is a complex task and it has proven to be problematic to interpret the results. Many different behavioral studies have been conducted to investigate emotional states in pigs. A variety of factors have been used and this literature overview will look into punishment and reward, fear and two general behaviours, each of which reflects a positive and a negative emotional state. Pigs' behaviour in response to different stimuli have been used as a template and positive emotional states is associated with an increased likelihood to perceive situations and events positively. Regardless of method, it is clear that it is problematic to measure emotional states in pigs. It is important to continue development of studies to improve the understanding of the results. The lack of measurements on positive emotions, however, makes the methods mentioned often focus on negative emotional states such as anxiety, fear and stress. More research on how positive emotions can be studied are also necessary to ensure the welfare of pigs and to maintain a healthy, prosperous and sustainable livestock production.

Main title:Emotionella tillstånd – hur kan vi mäta vad grisen känner?
Authors:Westerståhl, Sofia
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:487
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:emotionella tillstånd, gris, beteende, känslor, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2015 14:58
Metadata Last Modified:23 Sep 2015 14:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics