Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Sofia, 2015. Produktionsnyckeltal och ekonomisk lönsamhet i mjölkproduktionen - en studie av 18 norrländska mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
793kB

Abstract

Denna studie utgör en del av projektet ”Mera mjölk i tankarna” vilket drivs av Växa Sverige i samarbete med, LRF Västerbotten, Norrmejerier och LRF konsult för att utveckla och stärka mjölkföretagen i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med denna delstudie var att undersöka vilka produktionsfaktorer som har stor betydelse för att uppnå en god ekonomi och lönsamhet i ett mjölkföretag. Därför studerades samband mellan biologiska produktionsnyckeltal och ekonomisk data från 18 mjölkföretag, belägna i Västerbotten och Norrbottens län. Arbetet innefattar dels en litteraturstudie och dels en sammanställning samt analys av resultat från data som erhållits av en produktionsrådgivare och en ekonomirådgivare i samband med
gårdsbesök. Metoden som rådgivarna använt sig av för att se vad som kan förbättras på gårdarna kallas för ”Helhetssyn/Gårdsdiagnos”. Med hjälp av denna metod får mjölkföretagen en tydlig blick över deras produktion samt ekonomiska situation. I litteraturen framhålls
produktionsfaktorer såsom mjölkavkastning, fruktsamhet och djurhälsa ha stor betydelse för att uppnå en god ekonomi i ett mjölkföretag. Enligt de erhållna resultaten påvisas en del signifikanta samband mellan mjölkföretagens biologiska produktionsresultat och ekonomiska resultat. Exempelvis påvisas ett signifikant positivt samband mellan hög mjölkavkastning och ett högt resultat efter avskrivning per ko. Däremot uppvisas inga signifikanta samband mellan
gårdarnas ekonomiska nyckeltal och de nyckeltal som beskriver gårdarnas djurhälsa- och fruktsamhetsresultat.

,

This study is a part of a Swedish project designed for the dairy sector called "Mera mjölk i tankarna" which started up by Växa Sverige in collaboration with Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, LRF Västerbotten, Norrmejerier and LRF consult to develop and strengthen the dairy farms in both Norrbotten and Västerbotten. The aim of the present sub study was to identify production factors of importance to achieve good economy and profitability at a dairy farm. Correlations between biological production data and financial data from 18 dairy companies located in Västerbotten and Norrbotten were therefore studied.
The study includes both a literature review and a compilation and analysis of results from data obtained by a dairy production advisor and a financial advisor during farm visits. The advisors used a method called ”Helhetssyn/Gårdsdiagnos”. By using this method the dairy farmers got a clear view on their production and financial situation. Additionally, the advisors suggest some actions that can contribute to improve the farm profitability in both short term and long term. In the literature factors in the production that are shown to be of importance for
achieving desirable financial results are mainly high milk yield as well as a good animal health and fertility. According to the results obtained from the present project there were a few significant correlations exhibited between the production results and the financial results. For example, a significant positive correlation between high milk yield and high profit after depreciation per cow was shown. However, there were no significant correlations exhibited between the financial indicators and the indicators that describe the animal health and fertility
on the farms.

Main title:Produktionsnyckeltal och ekonomisk lönsamhet i mjölkproduktionen - en studie av 18 norrländska mjölkgårdar
Authors:Jansson, Sofia
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:504
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkproduktion, nyckeltal, ekonomi, milk production, key performance indicators, economy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4126
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2015 11:23
Metadata Last Modified:21 Apr 2015 13:45

Repository Staff Only: item control page