Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Anna, 2018. Klövhälsa, klövverkning och underlag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. Några av de vanligaste klövproblemen är infektions- och hygienrelaterade skador (digital dermatit, klövröta), klövhornskador (klövsulesår, skador i vita linjen) och klövformavvikelser (korkskurvklöv).

Det finns en naturlig balans mellan klövhornets slitage och tillväxt. Underlaget kan påverka denna balans och bland annat orsaka för korta klövar med tunna sulor eller för långa klövar, vilket i sin tur kan leda till störningar i klöven. Hårt och nötande golv påverkar klövens form negativt genom hög punktbelastning och onaturligt hög slitning, vilket leder till överbelastning av sulan. Mjukt golv ger bättre komfort, mer symmetriskt rörelsemönster och högre aktivitet men det sliter sämre än hårt golv, vilket kan leda till en avvikande klövform. Det bästa för klöven och kornas välmående är att kombinera både mjukt och slitande golv. Klövverkning används för att förebygga och behandla klövproblem samt återställa gynnsam tryckfördelning på klöven. Vid verkningen är det viktigt att ta hänsyn till skillnader i klövens struktur och vilket underlag korna går på. Syftet med denna litteraturstudie, var att studera sambandet mellan klövhälsa, klövverkning och underlag. Det finns ett behov av att forska vidare på hur klövverkningen kan anpassas utifrån golvet, dvs. vilka tekniker som bör användas beroende på golvtyp.

,

Claw injuries and diseases are an extensive and expensive problem that affects the animal and the farmer in various ways. In Sweden 2016 the proportion of cows with claw problem was 39,3% and in 2017 it was 32,5%. Some of the most common claw problems include hygiene related lesions (such as digital dermatitis and heel horn erosion), claw horn disruptions (such as sole ulcer and white line disease) and claw abnormalities.

There is a natural balance between the claw’s wear and growth. Flooring can affect this balance and cause too short claws with thin soles or too long claws, which in turn leads to disturbances in the claws. Hard and abrasive floors adversely affect the shape of the claws through unnaturally high wear and tear which results in overload of the sole. Soft floors provide better comfort, more symmetrical motion patterns and higher activity, but it wears less than hard floors, which turn can lead to a deviating claw shape. The best for the claws and cow’s well-being is to combine both soft and abrasive floors. Claw trimming is used to prevent and treat claw problems and reduce stress and pressure on the claws. In the case of claw trimming, it is important to consider differences in the structure of the claw and the flooring cows walk on. The purpose of this literature study was to study the relationship between claw health, trimming and flooring. There is a need for further research on how the claw can be adapted depending on the floor, i.e. which techniques should be used depending on floor type.

Main title:Klövhälsa, klövverkning och underlag
Authors:Jansson, Anna
Supervisor:Telezhenko, Evgenij
Examiner:Spörndly, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:klöv, hälta, klövsjukdom, verkning, mjölkkor, välfärd, golv, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2018 11:00
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics