Home About Browse Search
Svenska


Björk, Agnes, 2016. Genetiskt motstånd mot gastrointestinala parasiter och Haemonchus contortus hos får. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
318kB

Abstract

Då flera parasiter över hela världen har blivit resistenta mot anthelmintikum har det blivit viktigt att hitta andra metoder till att motverka parasiter hos får. I Sverige är 90% av fårbesättningarna infekterade av nematoder. Att selektera för parasitresistens har varit intressant sedan 1970-talet och metoden som har använts är feacal egg count (FEC). Det har i flera studier använts FEC för att beräkna genetisk korrelation tillsammans med levande vikt på lamm för att påvisa sambandet mellan låg FEC och produktion. Dessa korrelationer var ofta negativa och måttligt starka. I nyare studier har även genetiska metoder använts för att lokalisera och identifiera kromosomer och loci associerade till parasitresistens. Det har hittats flera quantitative trait loci (QTL) och single nucleotide polymorphism (SNP) kopplade till parsitresistens på flera kromosomer. Det har hittats så många kromosomer för denna egenskap att det har visats vara många gener som samarbetar för parasitresistens. Immunoglobulin A (IgA) är en egenskap som har påvisats på många kromosomer och har en tydlig inverkan inom immunförsvaret mot parasiter. Även immunoglobulin E (IgE) är viktig för försvaret mot parasiter. För Haemonchus contortus har det mest bedrivits fenotypiska selektionförsök med fokus på egenskapen FEC samt genuttryck för interferon gamma (IFN-γ). Slutsatsen för denna uppsats var att egenskapen parasitresistens är kvanitativ med många aktiva gener på flera kromosomer och att dessa gener ger uttryck för olika delar av immunförsvaret.

,

As several parasites worldwide have become resistant to anthelmintics, it has become important to find other methods to combat parasites in sheep. In Sweden 90% of the sheep farms are infected by nematodes. Selection for parasite resistance has been interesting since the 1970s and the method that has been used is feacal egg count (FEC). FEC has been used in several studies to calculate genetic correlation between FEC and live weight of lambs to demonstrate the link between low FEC and production. These correlations were often negative and moderately strong. In recent studies genetic methods have also been used to locate and identify the chromosomes and loci associated to parasitic resistance. Several quantitative trait loci (QTL) and single nucleotide polymorphism (SNPs) were linked to parasitic resistance on different chromosomes. There were so many chromosomes affecting this trait that it shows many genes that cooperate to parasitic resistance. Immunoglobulin A (IgA) is a trait that has been found at many chromosomes and have a clear impact in the immune defense against parasites. Even immunoglobulin E (IgE) is important in the defense against parasites. For Haemonchus contortus, it has been most conducted on phenotypic selection studies with a focus on the trait FEC and gene expression of interferon gamma (IFN-γ). The conclusion of this review was that parasitic resistance is a quantitative trait with many active genes on several chromosomes and that these genes express different parts of the immune system.

Main title:Genetiskt motstånd mot gastrointestinala parasiter och Haemonchus contortus hos får
Authors:Björk, Agnes
Supervisor:Jonas, Elisabeth and Johansson, Anna
Examiner:De Koning, Dirk-Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:512
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:får, parasit resistens, gastrointestinala parasiter, Haemonchus contortus, FEC, QTL, SNP, genetik, IgA, IgE
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2016 07:57
Metadata Last Modified:04 Oct 2016 07:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics