Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Andreas, 2017. Sociala beteenden hos grisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
542kB

Abstract

Dagens grisproduktionssystem förhindrar grisarna från att utföra vissa sociala bete-enden som vore naturligt i en feral miljö. Detta kan leda till att det bildas vissa nega-tiva sociala beteenden som försämrar deras välfärd och produktivitet. Målet med detta arbete är att granska hur den fysiska och sociala miljön samt genetiska faktorer påverkar grisars sociala beteenden. Detta arbete tar också upp vilka negativa konse-kvenser som kan uppstå när grisarna har begränsade möjligheter att utföra sociala beteenden, samt ge förslag på åtgärder av de negativa konsekvenser som uppstår. I arbetet har jag kommit fram till att det uppstår agonistiska och manipulativa sociala beteenden som effekter av den fysiska och sociala miljön. Genom att ändra på pro-duktionssystemet går det att motverka dessa negativa sociala beteenden, som bland annat orsakar stress och kroppsskador hos grisarna. Detta kan man göra genom att ge grisarna ökad möjlighet att utföra viktiga sociala beteenden. Till exempel genom att avvänja grisarna i senare ålder eller öka storleken och formen på boxen. Köttansätt-ning och tillväxt är två viktiga egenskaper i modern grisavel. Ett för högt fokus på dessa egenskaper kan leda till vissa negativa sociala beteenden, så som svansbitnings-beteende. Man kan motverka de negativa sociala beteendena genom att inte selektera grisarna för en ökad tillväxt och köttansättning i samma utsträckning.

,

Modern pig production system prevents pigs from performing certain social behav-iours that would be natural in a feral environment. This can lead to certain negative social behaviours that impair their welfare and productivity. The aim of this essay is to examine how the physical and social environment as well as genetic factors affect the social behaviour of pigs. This work also takes into account the negative conse-quences that may arise when the pigs have limited opportunities to perform social behaviours, as well as provide suggestions for actions of the negative consequences that arise. In my work, I have come to the conclusion that agonistic and manipulative social behaviours occur as effects of the physical and social environment. By chang-ing the production system, it is possible to counteract these negative social behav-iours, which among other things cause stress and physical injury to the pigs. This can be done by giving the pigs increased opportunity to perform important social behav-iours. For example, by weaning the pigs of later age or increasing the size and shape of the box. Growth rate and leanness are two important characteristics in modern pig breeding. Too high focus on these characteristics can lead to some negative social behaviours, such as tail biting behaviours. One can counteract negative social behav-iours by not selecting the pigs for increased lean tissue growth rate and decreased back fat thickness to the same extent.

Main title:Sociala beteenden hos grisar
Authors:Andersson, Andreas
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Rydhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:519
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Smågris, sugga, sociala beteenden, negativa sociala beteenden, genetik, fysisk miljö och social miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6543
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 10:38
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics