Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Pernilla, 2014. The effect of low light intensities and red light on heart rate, blood pressure, respiratory rate and activity in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
999kB

Abstract

Today dairy farmers in Sweden are obligated to have lights turned on during night time in addition to the mandatory daylight inlet. This presents a cost for the production but many argue that it can be economically beneficial, especially in loose housing of dairy cows. In loose housing and even more so in herds with automatic milking, well functioning cow traffic during all hours of the day is crucial to optimise production. In order to keep the cow traffic flowing, lights may be an important management tool. It is also perceived among farmers with tied up stall that night light decreases the incidents of cows accidental stepping on their own or neighbours udders. In both these cases economical gain may be potential. On the other hand today it is not clear how well cows see in darkness or at which light intensity they start to distinguish their surroundings, thus it is not clear if night light is really necessary. It may well disturb the cows’ hormone cycle, explicitly the melatonin cycle, or in other ways create stress.
The aim of this study was to investigate if stress related properties as heart rate, blood pressure and respiratory rate were affected in cows at different light intensities. Furthermore whether or not these parameters were affected by the presence of red light was investigated. The activity of the cows in different light intensities was also recorded with the help of activity meters attached to their right hind leg. The light intensities aimed for were 0, 5, 20 and 50 lux and the experimental design used was a Latin Square. In the study a total of twelve dry dairy cows were used and during the course of the study two tests were carried out; an obstacle course and a novel object test.
The results indicate that heart rate and blood pressure were not affected by different light intensities or the presence of red light, still respiratory rate was slightly affected by the presence of red light. Also the results show that 0 lux with red light increased heart rate, blood pressure and respiratory rate compared to 0 lux without additional light. This suggests that the cows can detect red light and may be stressed by it. However no differences were seen due to the different light intensities and therefore cows are probably not stressed by low light intensities. This make sense since different light intensities is a normal part of their life during the day. The activity meters showed that the cows tended to be lying down a greater proportion of the time in 50 lux, especially in comparison with 20 lux. This could be due to better visual acuity in 50 lux thus making the cows feel more secure.

,

Idag måste mjölkbönder i Sverige enligt lag ha nattbelysning i stallarna utöver det dagsljusinsläpp som är förpliktigat enligt lag. Detta utgör en kostnad för produktionen men många anser att det finns ekonomisk vinning att hämta, speciellt i stallar med lösdrift. I lösdrifter och framförallt i besättningar med automatisk mjölkning, är en väl fungerande kotrafik avgörande för att kunna maximera produktionen. I syfte att få ett bra flöde i ko-trafiken kan ljus vara ett viktigt verktyg. I uppstallade besättningar upplevs också att ljus på natten förebygger att kor trampar på sitt eller grannars juver. I båda fallen finns potential till ekonomisk vinning. Å andra sidan är det idag oklart hur väl kor ser i mörker och i vilken ljusintensitet de börjar urskilja sin omgivning, därför är det inte säkert huruvida ljus på natten är nödvändigt. Det kan mycket väl vara så att kornas hormoncykel störs, särskilt melatonincykeln som är beroende av ljus, eller att ljus på natten på andra sätt skapar en stress hos korna.
Syftet med studien var att undersöka ifall stressrelaterade egenskaper såsom hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens påverkas av olika ljusintensiteter. Dessutom undersöktes om dessa parametrar påverkades av närvaron av rött ljus. Kornas aktivitet i olika ljusintensiteter mättes också med hjälp av aktivitetsmätare som fästes på kornas höga bakben. De ljusintensiteter som efterstävades var 0, 5, 20 och 50 lux och försöket designades utefter en så kallad romersk kvadrat. Under studien användes totalt tolv kor och två olika test utfördes; en hinderbana samt ett s.k. ”novel object test”.
Resultaten indikerar att hjärtfrekvens och blodtryck inte påverkades av varken ljusintensitet eller förekomsten av rött ljus, däremot påverkade förekomsten av rött ljus andningsfrekvensen något. Dessutom så visar resultaten att 0 lux med rött ljus ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och andningsfrekvensen i jämförelse med 0 lux utan något extra ljus. Detta visar att kor kan uppfatta rött ljus och att detta skulle kunna vara stressande för dem. Emellertid inga skillnader sågs pågrund av olika ljusintensiteter vilket tyder på att korna inte blir stressade av låga ljusintensiteter. Detta är rimligt då låga ljusintensiteter är en naturlig del av dagens gång. Vidare visar aktivitetsmätarna att korna tenderar att ligga ned en större del av tid vid 50 lux, speciellt i jämförelse med 20 lux. Detta kan bero på att korna har bättre synskärpa i 50 lux och därför känner sig säkrare. Eftersom att liggandet är ett prioriterat beteende för kor så kan 50 lux rekommenderas i stallarna under natten.

Main title:The effect of low light intensities and red light on heart rate, blood pressure, respiratory rate and activity in dairy cows
Authors:Olsson, Pernilla
Supervisor:Ferneborg, Sabine
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:470
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:dairy cows, light intensity, colour, respiratory rate, heart rate, blood pressure, novel object test, obstacle course, vision
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:03 Apr 2014 07:25
Metadata Last Modified:03 Apr 2014 07:25

Repository Staff Only: item control page