Home About Browse Search
Svenska


Lindström Johansson, Louise, 2012. Positive human to cattle interactions and the possibilities to increase animal welfare, economy and safety for farmers. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
328kB

Abstract

Cattle production systems are changing to bigger intensified systems with larger numbers of animals per farm and more free range systems while at the same time employing fewer people. Aversive handling has been known to affect cattle production negatively for many years, but lately scientists have started to focus more on what positive effects gentle handling and positive human-cattle interactions may have on beef and dairy production. Fear can cause high stress in production animals and this can contribute to not only reduced production within beef and dairy cattle, but also increased risks for accidents and decreased animal welfare. Therefore, by reducing the fear cattle experience of humans, it could be possible to increase production, decrease accidents and increase the welfare of the animals. Reducing the animals fear and stress can be done by simple means, such as walking and talking calmly around the cattle, associating humans to positive feelings (such as feed) and stroking the cattle’s body regions associated with social grooming. Training programs for stock people to improve their behaviour and attitude towards the animals, as well as knowledge about how cattle behave, have also been successful to improve the work environment. The results from this review indicate that positive interactions between human and cattle have great impact in the areas of animal welfare, economy and safety for farmers and their cattle. Further research needs to focus on how to integrate positive human-cattle interactions in future production systems, especially with emphasis on training programs which reach out to the farmers and highlight the economical benefits.

,

Nötproduktionen förändras mot att bli större och intensivare, med fler djur, fler lösdriftssystem och färre anställda. Det har länge varit känt att negativ hantering av nötkreatur har påverkat mjölk- och köttproduktionen ofördelaktigt, men de senaste åren har forskare börjat fokusera mer på vilka fördelar positiv hantering och interaktion mellan människa och nötkreatur har på produktionen. Rädsla kan orsaka stress som inte bara bidrar till stora ekonomiska förluster inom kött och mjölkproduktion, utan även ökad risken för olyckor och minskad djurvälfärd. Därför, genom att minska rädslan som kon upplever, skulle det finnas möjlighet att förbättra produktionens inkomster. Det går att minska rädsla och stress med hjälp av enkla medel, så som att gå och prata lugnt runt korna, associera människor till positiva känslor (så som foder) och klappa korna på kroppsdelar som är associerade till positiv interaktion mellan nötkreatur. Träningsprogram där man förbättrar bönders beteende och attityd, såväl som lär ut kunskap om nötkreaturs beteenden, har även visats lyckade i att förbättra dessa områden. Resultaten i litteraturstudien indikerar att positiv interaktion ger stor positiv påverkan inom områdena djurvälfärd, ekonomi och säkerhet för bönder och deras nötkreatur. Framtida forskning behöver fokusera på hur man kan integrera positiv människa-nötkreatur interaktion i framtida produktionssystem, framförallt med tyngdpunkt på träningsprogram som når ut till bönder och understryker de ekonomiska fördelarna.

Main title:Positive human to cattle interactions and the possibilities to increase animal welfare, economy and safety for farmers
Authors:Lindström Johansson, Louise
Supervisor:Atkinson, Sophie
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:419
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:interaktion, nötkreatur, människa, ekonomi, säkerhet, hantering, interaction, cattle, human, economy, safety, handling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:05 Oct 2012 10:42
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 10:42

Repository Staff Only: item control page