Home About Browse Search
Svenska


Macklin, Stefanie, 2016. Djurhälsa hos snabb- och långsamväxande hybrider i ekologisk slaktkycklingproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
488kB

Abstract

Efterfrågan av ekologiskt slaktkycklingkött ökar i världen på grund av att konsumenter värdesätter visionen om en bättre djurvälfärd, men de ekologiska slaktkycklingproducenterna är få. Det finns problematik i regelverket kring ekologisk slaktkycklingproduktion som medför svårigheter i att nå en ekonomiskt lönsam och etiskt försvarbar produktion. EU:s regelverk för ekologisk produktion hänvisar till att använda långsamväxande hybrider men majoriteten av de kommersiellt tillgängliga slaktkycklingarna är snabbväxande hybrider. Snabbväxande hybrider används därför ofta i ekologiska system i Sverige på grund av att tillgången på långsamväxande hybrider är låg. Snabbväxande hybrider är avlade för en intensiv uppfödning med snabb tillväxt och god foderomvandlingsförmåga avsedd för konventionella produktionsmiljöer. Selektionen för snabb tillväxt i kontrollerade miljöer har lett till produktionssjukdomar, högre dödlighet, obalanserade kroppar och passivt beteende. I ett ekologiskt system med längre uppfödningstid blir frekvensen av hälsoproblemen ännu högre hos snabbväxande hybrider och långsamväxande hybrider anses vara en potentiell lösning till problemen. Hälsoproblem är betydligt ovanligare hos långsamväxande hybrider jämfört med snabbväxande hybrider. Ur ett etiskt perspektiv bör därför snabbväxande hybrider inte hållas i ekologiska system och långsamväxande hybrider är bättre lämpade för dessa system, med lång uppfödningstid och tillgång till utevistelse. Det finns dock indikationer på hälsoproblem även hos långsamväxande hybrider och framtida slaktkycklingsavel för ekologiska produktionssystem bör sträva mot låg tillväxttakt, bättre benhälsa och motståndskraft mot sjukdomar.

,

Consumers value the vision of better welfare of animals and the demand for organic broiler meat has increased worldwide, but there are only a limited number of producers of organic broiler meat. Some of the organic standards cause difficulties to achieve profitability and there are some ethical problems related to the production form. Slow-growing hybrids are favored in organic production according to the organic standards, but the lack of slow-growing hybrids on the commercial market leads organic producers to use fast-growing hybrids instead. The fast-growing hybrids are selected for fast growth and good feed conversion, and are intended for intensive conventional production. The selection towards fast growth has caused higher frequency of diseases, higher mortality, unbalanced bodies and inactivity. The organic broiler production aims for an extensive production with long rearing periods, which leads to health problems in fast-growing broilers. The frequency of production diseases is significantly lower in slow-growing hybrids compared to fast-growing hybrids in organic systems. Fast-growing hybrids should therefore not be reared in organic systems and the use of slow-growing hybrids is considered as a potential solution to some known health problems. However, there are still health problems among slow-growing hybrids in organic production systems to consider. Broilers should therefore not only be selected towards lower growth rate, but also towards improved bone health and disease resistance.

Main title:Djurhälsa hos snabb- och långsamväxande hybrider i ekologisk slaktkycklingproduktion
Authors:Macklin, Stefanie
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:507
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Gallus gallus domesticus, sjukdom, djurvälfärd, benproblem, extensiv, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5593
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2016 14:55
Metadata Last Modified:03 Aug 2016 14:55

Repository Staff Only: item control page